Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Strategické řízení a cíle úřadu

Termín:

 • 11.05.2022 (1. část) a 25.05.2022 (2. část)
   

Čas školení:   9:00 - 13:30 (přestávka 11:00 - 11:30)

 • forma: online v rozsahu 8 hodin (2x4 hodiny)
 • lektor: Ing. Libor Friedel, MBA (1)
 • obsah: strategie rozvoje úřadu, měřitelné cíle úřadu, odpovědnosti a pravomoci, benchmarking
 • Vazba na kritéria zlepšování v Metodickém pokynu:
  • Kritérium zlepšování 1: Strategie rozvoje služebního úřadu
  • Kritérium zlepšování 2: Systém definování měřitelných cílů služebních úřadů
    

Přihlášení:

  

  

(1) Ing. Libor Friedel, MBA
Konzultant, kouč a lektor od roku 1996. Během kariéry strávil přes 11 000 hodin v přímé práci se zákazníky v komerční, veřejné i školské sféře. Několik let působil jako ředitel Centra aplikovaného ekonomického výzkumu na UTB ve Zlíně.
Byl za ČR členem European Cluster Policy Group při Evropské komisi. 10 let byl hodnotitelem Národní Ceny ČR za kvalitu, stál u zrodu některých benchmarkingových iniciativ (BenchmarkIndex, IMP3rove) v ČR a rozjezdu programu zlepšování inovační výkonnosti (IMP3rove).
Soustřeďuje se na komplexní pojetí strategie a rozvoj manažerů, založený na jejich silných stránkách.
Spolupracoval se stovkami organizací v ČR. Publikuje v časopisech, přednáší v ČR a zahraničí (USA, Jižní Afrika, Nizozemí, Itálie atd.) Je spoluautorem knihy o klastrech.

  

Účastníci přihlášení na toto školení se stávají podpořenou osobou projektu, a jednou z neopomenutelných podmínek je vyplnění a odevzdání Monitorovacího listu podpořené osoby (docx, 221 kB) který je uveden do souladu s nařízením GDPR. Prosíme o vyplnění všech požadovaných údajů označených hvězdičkou, zvláště prosím vyplňte: jméno,  datum narození, adresu trvalého pobytu, podpis.

Bohužel v této době není možné předat vyplněný monitorovací list osobně, tedy Vás prosíme o zaslání jednou z níže uvedených variant:

 1. Vyplněný monitorovací list prosím podepište v listinné podobě, s podpisem jej naskenujte a zašlete na adresu proakseminare@mvcr.cz a zároveň jej odešlete poštou na adresu:
  Ministerstvo vnitra
  Oddělení podpory a rozvoje státní služby
  Jindřišská 34
  110 00 Praha 1

 2. Vyplněný monitorovací list můžete podepsat elektronicky a zaslat pouze v elektronické podobě na e-mail proakseminare@mvcr.cz.

  

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem