Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Útvar personálního ředitele sekce pro státní službu

Personální ředitelka: Mgr. Martina Postupová

Ministerstvo vnitra
Jindřišská 34
110 00 Praha 1

tel.: 974 818 269
e-mail: statnisluzba@mvcr.cz

Součástí útvaru personálního ředitele sekce pro státní službu je oddělení organizace a kontrol ve služebních vztazích a oddělení podpory a rozvoje státní služby.

Útvar personálního ředitele sekce pro státní službu v rámci stanoveného předmětu činnosti zabezpečuje:

 • plnění úkolů ministerstva souvisejících s jeho působností v oblasti státní služby, a to zejména v oblastech
  • zabezpečení činností orientovaných na rozvoj a kvalitu státní služby;
  • koordinace, přípravy a realizace projektů souvisejících s agendou státní služby;
  • organizace, koordinace a metodického usměrňování výkonu kontrol ve služebních vztazích státních zaměstnanců;
  • zajišťování provozních agend souvisejících s chodem sekce pro státní službu.
 • zajišťuje přípravu podkladů pro rozhodování personálního ředitele sekce pro státní službu jako služebního orgánu a přípravu podkladů pro rozhodování náměstka pro státní službu jako služebního orgánu;
 • připravuje návrhy právních předpisů, služebních předpisů a metodických pokynů v oblastech uvedených výše;
 • podílí se na výkonu kontrol ve služebních vztazích státních zaměstnanců;
 • podílí se na tvorbě koncepce státní služby a koncepcí souvisejících se státní službou;
 • podporuje a metodicky usměrňuje řízení kvality ve služebních úřadech;
 • řídí, koordinuje a spravuje systémy řízení kvality v sekci pro státní službu;
 • vykonává roli věcného správce aplikace pro realizaci úřednické zkoušky (eZkouška);
 • podílí se na plnění úkolů v oblasti organizačních věcí státní služby, personální správy a správy služebních vztahů státních zaměstnanců;
 • vykonává roli věcného správce informačního systému o státní službě („ISoSS“);
 • koordinuje tvorbu výroční zprávy o státní službě;
 • koordinuje a zajišťuje publicitu státní služby včetně zajišťování aktuálnosti internetových stránek statnisluzba.cz.
  • odpovídá za naplňování strategického cíle profesionalizace a rozvoje lidských zdrojů, včetně koordinace, spolupráce a poskytování výstupů pro vyhodnocení naplňování Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 za oblast státní služby;
  • odpovídá za koordinaci přípravy a realizaci projektů souvisejících s agendou státní služby;
  • je příjemcem podpory a realizátorem projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost pod registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173;
  • koordinuje a zajišťuje publicitu státní služby včetně zajišťování aktuálnosti webových stránek statnisluzba.cz a vydávávání newsletteru Státní služba v periodiku Veřejná správa;
  • zajišťuje správu agendy Státní služba A1671 v Registru práv a povinností.

  

vytisknout  e-mailem