Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podpora elektronizace veřejné správy

 

Název projektu:
Podpora elektronizace vybraných oblastí veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra

EU (ESF-OPZ)

Registrační číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016054

Popis projektu:
Projekt reaguje na současný trend využívání informačních technologií a zavádění technologických novinek v agendách a procesech VS. Požadavky na elektronizaci těch oblastí VS, které projekt zahrnuje, jsou částečně identifikovány již ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020, konkrétně strategickém cíli 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu a zejména se nově objevují v Informační koncepci České republiky, která je součástí Vládního programu digitalizace České republiky 2018+ (Digitální Česko). Projekt zahrnuje aktivity přinášející vlastní inovativní řešení a zaměřuje se na vytvoření vhodných podmínek pro zavádění a fungování konkrétních inovací v oblasti elektronizace veřejné správy.

Náklady projektu: 14 121 496,80 Kč

Realizace projektu od: 1. 2. 2020
Realizace projektu do: 30. 6. 2023

Partneři: ne

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je podpora probíhající elektronizace a digitalizace vybraných agend veřejné správy, a to formou vytváření podmínek pro zavádění konkrétních inovací a technologických řešení v oblasti rozvoje veřejné správy, u kterých byla identifikována potřeba elektronizace a zejména její podpory: vytvoření databázového řešení pro elektronizaci agendy, akreditací vzdělávacích institucí a programů pro vzdělávání úředníků ÚSC, zajištění analytické a metodické podpory implementace nového Informačního systému správy voleb, zajištění legislativní a metodické podpory realizace projektu eMatrika.

Cílové skupiny:
Obce a kraje a jejich zaměstnanci, organizační složky státu včetně justice a jejich zaměstnanci, veřejnost

Výsledky:
Analytické a strategické dokumenty.

  

vytisknout  e-mailem