Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

eZkouška - informace pro zabezpečující osoby

Aplikace "eZkouška" se skládá ze tří modulů:

  • Modul "admin" je určen zabezpečujícím osobám pro přípravu a administraci úřednické zkoušky. V rámci tohoto modulu zabezpečující osoba zadává výsledky a vyhotovuje výstupní dokumenty v rámci administrace úřednické zkoušky. Je rovněž řídícím počítačem v počítačové učebně v případě elektronické realizace obecné části úřednické zkoušky.

  • Modul "zkouška" poskytuje testovací prostředí pro uchazeče na počítači každého uchazeče zvlášť a následně vyhodnocuje testy obecné části úřednické zkoušky.

  • Modul "server" představuje zejména prostředek komunikace s Informačním systémem o státní službě.
     

Procesy vyhlašování termínů, přihlašování uchazečů o zkoušku, přidělování zkušební komise a zabezpečující osoby  eZkoušky nadále probíhají v rámci Informačního systému o státní službě. Stejně tak změny v rámci těchto procesů se zaznamenávají v ISoSS.

Na základě poptávky je zabezpečujícím osobám nabízeno uživatelské školení.

Dále zveřejňujeme uživatelský manuál k aplikaci eZkouška 2.0, jehož cílem je provést zabezpečující osoby procesem úřednické zkoušky.

  

Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem