Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběrová řízení do institucí EU a jiné nabídky

 • Vyhlašujeme nový běh stáže Erasmus for Public Administration v termínu 13. - 23. října 2020
  Termín pro podávání přihlášek je 17. dubna 2020. Erasmus for Public Administration je krátkodobá stáž v rozsahu 8,5 dne organizovaná Evropskou komisí s cílem seznámit účastníky se základním chodem institucí EU.
  Bližší informace naleznete zde.

 • Výběrové řízení na podzimní běh stáže NEPT 2020
  Vyhlašujeme nový běh Programu profesionálních stáží pro národní experty (NEPT) v termínu od 1. nebo 16. října 2020.  Na tento běh stáže NEPT má Česká republika 5 míst. Termín pro podávání přihlášek je 26. března 2020.
  Bližší informace

 • Administrátoři (AD8) a asistenti (AST4) v oblasti informačních a komunikačních technologií
  Chcete se podílet na vytváření a naplňování nových strategií v oblasti informačních a komunikačních technologií a hledat nová komunikační řešení?
  Lze se přihlásit jen na jeden z následujících oborů:
  - obor 1: Pokročilé technologie: vysoce výkonná výpočetní technika (AD 8/AST 4)
  - obor 2: Pokročilé technologie: kvantové technologie (AD 8)
  - obor 3: Analýza dat a datová věda (AD 8/AST 4)
  - obor 4: Digitální pracoviště, automatizace v kancelářské administrativě a mobilní výpočetní technika (AD 8/AST 4)
  - obor 5: Bezpečnost IKT (AD 8/AST 4)
  - obor 6: IT infrastruktura a cloud (AD 8/AST 4)
  Termín pro podání přihlášek je 6. února 2020 (do 12 h středoevropského času).

 • Administrátoři (AD7, AD9) v oblasti humanitární spolupráce
  Chcete se podílet na utváření rozvojové politiky EU za účelem snižování chudoby ve světě, zajištění udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje respektujícího životní prostředí, právního státu, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv? Lze se přihlásit jen do jedné platové třídy (AD7 nebo AD9).
  Termín pro podání přihlášek je 14. ledna 2020 (do 12 hod středoevropského času).

 • Přípravný seminář k 1. kolu výběrových řízení EPSO
  Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci se zahraničním partnerem a krajskými Eurocentry a univerzitami uspořádá sérii přípravných seminářů k výběrovým řízením EPSO. Semináře se uskuteční v Ostravě (6. 11. 2019) a v Brně (7. 11. 2019). Semináře jsou vhodné jak pro ty, kteří se přihlásili do všeobecného výběrového řízení, tak i pro zájemce o specializovaná výběrová řízení. Více informací naleznete na odkazu výše.

 • Otevření možnosti přihlašování ke studiu na College of Europe v akademickém roce 2020/2021
  Prestižní evropská univerzita College of Europe otevřela dne 1. října 2019 možnost přihlašování se ke studiu na této prestižní univerzitě s termínem podávání přihlášek do 15. ledna 2020. Bližší informace najdete v informační brožuře (pdf, 3 MB) a v sekci Mezinárodní aktivity.

 • Vyhlašujeme nové běhy stáže Erasmus for Public Administration v termínech 3. - 13. března 2020 a 9. - 19. června 2020
  Termín pro podávání přihlášek je 16. října 2019.
  Erasmus for Public Administration je krátkodobá stáž v rozsahu 8,5 dne organizovaná Evropskou komisí s cílem seznámit účastníky se základním chodem institucí EU. Bližší informace naleznete na výše uvedeném odkaze.

 • Příprava semináře k 1. kolu výběrových řízení EPSO
  Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci se zahraničním partnerem uspořádá sérii přípravných seminářů k výběrovým řízením EPSO.
  Semináře se uskuteční v Praze (2. 9. 2019) a v Bruselu (9. 9. 2019).
  Semináře jsou vhodné jak pro ty, kteří se přihlásili do všeobecného výběrového řízení, tak i pro zájemce o specializovaná výběrová řízení.

 • Vyhlašujeme nový termín magisterského studia Young Leaders Program pro akademický rok 2020/2021
  Termín pro podávání přihlášek je 4. října 2019.
  Young Leaders Program je roční magisterské studium v Japonsku určené zaměstnancům veřejné správy. Bližší informace naleznete na výše uvedeném odkaze.

 • Nabídka stáže NEPT
  Vyhlašujeme nový běh Programu profesionálních stáží pro národní experty (NEPT) v termínu od 1. nebo 16. března 2020. Pro rok 2020 má Česka republika k dispozici celkem 14 míst. Termín pro podávání přihlášek je 30. srpna 2019. Bližší informace zde.

 • Výběrové řízení na pozici Senior Policy Adviser (OECD-SIGMA)
  OECD vyhlašuje výběrové řízení na pozici Senior Polic Adviser v rámci útvaru SIGMA, který se zaměřuje na podporu systému veřejné správy a zavádění udržitelných reforem ve státech, které se ucházejí či jsou potenciálními uchazeči (Turecko, země západního Balkánu) o členství v EU a v některých dalších státech mimo EU.
  Termín pro podání přihlášek je do 6. srpna 2019, 23:59 hodin.

 • Specializované výběrové řízení pro Úřad evropského veřejného žalobce - EPPO (AD6)
  Chcete se podílet na činnosti instituce vyšetřující trestné činy proti finančním zájmům Unie?
  Úřad EPSO vyhlašuje výběrové řízení v následujících oborech:
  - Obor 1: Právo
  - Obor 2: Rozpočet
  - Obor 3: Bezpečnost
  Termín pro podání přihlášek je 19. července 2019 (do 12 h středoevropského času).

 • Specializované výběrové řízení v oblasti práva a financí do institucí EU (AD7)
  Chcete se podílet na budoucí podobě práva a financí v Evropské unii?
  Úřad EPSO vyhlašuje výběrové řízení v následujících oborech:
  - Obor 1: Právo hospodářské soutěže
  - Obor 2: Finanční právo
  - Obor 3: Právo hospodářské a měnové unie
  - Obor 4: Finanční pravidla vztahující se na rozpočet EU
  - Obor 5: Ochrana euromincí proti padělání
  Termín pro podání přihlášek je 9. července 2019 (do 12 h středoevropského času).

 • Výběrové řízení na pozici referentů do institucí EU (AD5)
  Chcete se podílet na řešení některých palčivých problémů, s nimiž se potýká současná společnost?
  Termín pro podání přihlášek je 25. června 2019 (do 12 h středoevropského času). 

 • Administrátoři (AD5 a AD7) v oblasti auditu
  Vyhlášení výběrového řízení do institucí EU v oblasti auditu.
  Termín pro podání přihlášek je 12. června 2019 (do 12 h středoevropského času).

 • Online veletrhu kariéry v institucích EU pořádaný EPSO
  Dne 28. 5. 2019 v době od 16 do 20 h organizuje EPSO online veletrh kariéry v institucích EU. V této době bude možné navštívit některý z virtuálních stánků EPSO a v rozhovoru se zástupci institucí EU („one-on-one text-based conversations“) získat odpovědi na jakékoli otázky týkající se kariéry v institucích EU, především k nadcházejícím výběrovým řízením:
  - audit
  - všeobecné výběrové řízení (AD5)
  - specializované výběrové řízení na odborníky v oblasti práva
  - kariérní příležitosti pro čerstvé absolventy vysokých škol
  Pro účast na akci je třeba se registrovat na odkaze:
  - https://www.globalcareersfair.com/event/shaping-europe-together/

 • Staff on loan - výzva k nominaci uchazečů
  Stálá mise České republiky při OECD pokračuje v programu odborných stáží zaměstnanců státní služby v Sekretariátu OECD Staff on Loan v rozsahu od tří do šesti měsíců. Jsou otevřeny nominace z ministerstev i z dalších služebních úřadů na období září 2019 - červen 2020. Načasování stáže a její tematické zaměření je vhodné předem konzultovat se Stálou misí České republiky při OECD
  S ohledem na délku přípravných jednání se Sekretariátem OECD Stálá mise České republiky při OECD uvítá přihlášky na stáž, která by začínala na podzim 2019, co nejdříve. Zájemce o stáž na jaře 2020 žádáme, aby svou přihlášku zaslali nejpozději na podzim roku 2019
  Agendu má na Stálé misi České republiky při OECD na starosti paní Karolína Rezková, email: karolina_rezkova@mzv.cz, která je připravena zodpovědět případné dotazy zájemců
  Podrobnosti a přihlášení

 • Erasmus for Public Administration
  Vyhlašujeme nový běh stáže Erasmus for Public Administration v termínu 15. - 25. října 2019.
  Termín pro podávání přihlášek je 12. dubna 2019.
  Erasmus for Public Administration je krátkodobá stáž v rozsahu 8,5 dne organizovaná Evropskou komisí s cílem seznámit účastníky se základním chodem institucí EU. Bližší informace naleznete na výše uvedeném odkaze.

 • Přípravné semináře k 1. kolu výběrových řízení EPSO (pdf, 144 kB)
  Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci se zahraničním partnerem uspořádá sérii přípravných seminář k výběrovým řízením EPSO.
  Semináře se uskuteční v Praze (8. 4. 2019), Olomouci (9. 4. 2019) a Brně (11. 4. 2019).
  Semináře jsou vhodné jak pro čerstvé absolventy vysokých škol (zájemce o všeobecné výběrové řízení), tak i pro zájemce o specializovaná výběrová řízení, která budou vyhlašována v průběhu roku.

 • Probíhající a plánovaná výběrová řízení do institucí EU v první polovině roku 2019 (pdf, 38 kB)

 • Administrátoři (AD7) v oblasti výzkumu
  Vyhlášení výběrového řízení do institucí EU v oblasti výzkumu v 6 oborech:
  obor 1          Kvantitativní a kvalitativní posuzování/hodnocení dopadu politických opatření
  obor 2          Datové vědecké aplikace
  obor 3          Modelování politických opatření
  obor 4          Vývoj aplikací v oblasti zkoumání vesmíru, telekomunikací a dálkového průzkumu Země
  obor 5          Správa a sdělování vědeckých poznatků
  obor 6          Jaderný výzkum a vyřazování jaderných zařízení z provozu
  Termín pro podání přihlášek je 26. března 2019 (do 12 h středoevropského času).

 • Nabídka stáže NEPT
  Vyhlašujeme nový běh Programu profesionálních stáží pro národní experty (NEPT) v termínu od 1. nebo 16. října 2019. Pro tento běh má Česka republika k dispozici 4 místa. Termín pro podávání přihlášek je 18. března 2019. Bližší informace naleznete na výše uvedeném odkazu.

 • Administrátoři (AD7) v oblasti bezpečnosti (osob, budov, informací)
  Termín pro podání přihlášek je 26. února 2019 (do 12 h středoevropského času). Vyhlášení výběrového řízení do institucí EU v bezpečnostní oblasti v oborech: 1. bezpečnostní operace, 2. technické zabezpečení a 3. bezpečnost informací a zabezpečení dokumentů.

 • Zástupce generálního ředitele v Generálním ředitelství pro energetiku (AD 13)
  Evropská komise vyhlašuje externí výběrové řízení na obsazení pozice poradce zástupce generálního ředitele v Generálním ředitelství pro energetiku.

 • Administrátoři (AD 7) v oborech 1. cla, 2. daně
  Vyhlášení nového výběrového řízení na pozice referentů v celní oblasti a v oblasti zdanění do institucí EU

 • Young Leaders Program
  Vyhlašujeme nový termín magisterské stáže Young Leaders Program pro akademický rok 2019/2020.
  Termín pro podávání přihlášek je 31. října 2018.
  Young Leaders Program je roční magisterské studium v Japonsku určené zaměstnancům veřejné správy. Bližší informace naleznete na výše uvedeném odkaze.

 • Erasmus for Public Administration
  Vyhlašujeme nové běhy stáže Erasmus for Public Administration v termínech 5. - 15. března 2019 a 11. - 21. června 2019.
  Termín pro podávání přihlášek je 19. října 2018.
  Erasmus for Public Administration je krátkodobá stáž v rozsahu 8,5 dne organizovaná Evropskou komisí s cílem seznámit účastníky se základním chodem institucí EU. Bližší informace naleznete na výše uvedeném odkaze.

  

vytisknout  e-mailem