Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Analýza účinnosti zákona o státní službě

Úkol zpracovat Analýzu účinnosti zákona o státní službě si dala sekce pro státní službu jako jednu z aktivit projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173.

Analýza účinnosti zákona o státní službě byla zpracována formou tzv. ex post RIA (RIA, z anglického pojmu Regulatory Impact Analysis), v rámci které byly vyhodnoceny reálné dopady zákona o státní službě po několika letech jeho účinnosti, a to ve vztahu k naplnění cílů a základních principů právní úpravy státní služby v České republice definované mj. ze strany Evropské komise. Mezi cíle státní služby patří odpolitizování státní správy, posílení efektivnosti a výkonnosti služebních úřadů, zvýšení transparentnosti, profesionalizace a stability státní správy.

Z důvodu zajištění nezávislého hodnocení naplňování cílů zákona byla ex post RIA zpracována externím dodavatelem, vybraným na základě zadávacího řízení (viz smlouva v Registru smluv).

Pro komplexní vyhodnocení všech cílů zákona navrhl dodavatel sérii ukazatelů, pro které byla využita data z Informačního systému o státní službě, případně data již shromážděná v sekci pro státní službu. Dále byly realizovány rozsáhlé hloubkové rozhovory s představiteli státní správy a se zástupci akademického sektoru a odborné veřejnosti a dotazníkové šetření napříč všemi služebními úřady za účelem doplnění chybějících dat. V závěru ex post RIA jsou definována opatření, která by měla směřovat k odstranění identifikovaných nedostatků při naplňování cílů právní úpravy státní služby v České republice.

Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (pdf, 4,2 MB)​

  

Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem