Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kancelář státního tajemníka

 

Ředitelka: Ing. Štěpánka Cvejnová (pověřena řízením)
Adresa: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Telefon: +420 974 833 302
              +420 974 833 304
Fax: +420 974 833 544
E-mail: kst@mvcr.cz

Kancelář státního tajemníka zajišťuje příslušnými úkony výkon funkce státního tajemníka.

Kancelář státního tajemníka v rámci svého předmětu činnosti odpovídá zejména za zajišťování:

 • řídicí činnosti státního tajemníka při realizaci působnosti ministerstva svěřené sekci a útvarům ministerstva zařazeným v sekci státního tajemníka;

 • potřebných podkladů a příslušných úkonů pro plnění úkolů státního tajemníka v rozsahu odpovědnosti a pravomoci stanovené ministrem vnitra nebo úkolů státnímu tajemníkovi ministrem vnitra přímo uložených;

 • administrace úkonů v rozsahu odpovědnosti a pravomoci stanovené státnímu tajemníkovi zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů.
   

Kancelář státního tajemníka v rámci svého předmětu činnosti odpovídá rovněž za plnění koordinační úlohy v oblasti:

 • organizačních věcí státní služby, správy služebních a pracovněprávních vztahů a odměňování v ministerstvu s výjimkou generálního ředitelství, včetně odměňování vedoucích podřízených služebních úřadů;

 • spolupráce s odborovými organizacemi;

 • přípravy a zpracování služebních předpisů státního tajemníka.
   

Předmětem činnosti kanceláře státního tajemníka jsou dále následující činnosti realizované v rámci oddělení právního zabezpečení a služebního řízení ombudsmanem Ministerstva vnitra:

 • plnění úkolů k zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů státních zaměstnanců a zaměstnanců Ministerstva vnitra;

 • plnění role prošetřovatele dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu;

 • příprava a aktualizace Resortního protikorupčního programu, koordinace jeho realizace a vyhodnocování plnění, přijímání a vyřizování podnětů indikujících podezření na korupční jednání;

 • smírčí činnost - mediace;

 • agenda rovnosti žen a mužů, rovných příležitostí pro osoby se zdravotním znevýhodněním a politika přípravy na stárnutí společnosti.
   

Kancelář státního tajemníka se člení na:

 • oddělení právního zabezpečení a služebního řízení
  vedoucí oddělení: JUDr. Andrea Fáberová
  telefon: 974 833 346
  e-mail: andrea.faberova@mvcr.cz

 • organizační oddělení
  vedoucí oddělení: Ing. Marie Vítková
  telefon: 974 833 305
  e-mail: marie.vitkova@mvcr.cz

  

vytisknout  e-mailem