Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

 

Ředitel: Ing. Mgr. David Sláma

Kancelář ředitele odboru: 974 816 644
e-mail: osr@mvcr.cz
 

Odbor se člení:

 • oddělení koordinace veřejné správy a mezinárodních vztahů
  vedoucí: Mgr. Jakub Jaňura

 • oddělení dostupnosti a financování veřejné správy
  vedoucí: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

 • oddělení publikace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv
  vedoucí: Ing. Jaroslav Tománek
   

Předmětem činnosti odboru je:

 • koordinační úloha v oblasti organizace a výkonu veřejné správy s výjimkou činností spadajících do působnosti jiného útvaru ministerstva;

 • koordinace naplňování Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 a jejich realizace dle jednotlivých strategických a specifických cílů ke zvýšení kvality, efektivity a transparentnosti veřejné správy spadajících do věcné působnosti odboru;

 • příprava koncepčních materiálů, podpora a metodické usměrňování zavádění metod řízení kvality u územních samosprávných celků v rámci činnosti Odborné sekce Kvalita ve veřejné správě, včetně zajištění gesce za konferenci kvality ve veřejné správě a za soutěž o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě;

 • plnění úkolů v oblasti struktury, organizace a fungování veřejné správy u územních samosprávných celků, kvality v územní veřejné správě a snižování administrativní zátěže a jejich koordinace ve vztahu k Evropské unii a dalším mezinárodním organizacím, zejména k Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (koordinace aktivit Výboru pro veřejné vládnutí), k Radě Evropy (koordinace aktivit Evropského řídícího výboru pro demokracii a správu) a při naplňování bilaterální a multilaterální spolupráce (například v rámci Visegrádské čtyřky);

 • plnění funkce sekretariátu Rady vlády pro veřejnou správu;

 • zpracování podkladů k návrhu státního rozpočtu pro stanovení příspěvku na výkon přenesené působnosti včetně tvorby celostátní koncepce na úseku financování výkonu státní správy přeneseného na územní samosprávné celky;

 • tvorba koncepce na úseku územního a správního členění státu, struktury a organizace územní veřejné správy;

 • stanovování správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností;

 • vedení databáze obcí;

 • příprava a realizace projektů spadajících do věcné působnosti útvaru ministerstva;

 • příprava a realizace projektů v oblasti zvýšení kvality a efektivity lidských zdrojů u územních samosprávných celků;

 • příprava koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 a jejích prováděcích Akčních plánů;

 • příprava a realizace projektů rozvoje veřejné správy financovaných z Norských fondů;

 • zpracování analytických podkladů v oblasti veřejné správy;

 • pořádání a organizace motivační soutěže Přívětivý úřad;

 • zpracování metodických podkladů a studijních materiálů v oblasti veřejné správy;

 • zpracování kartografických výstupů k problematice veřejné správy;

 • zpracování a aktualizace Katalogu činností obcí a krajů;

 • tvorba Výroční zprávy o stavu veřejné správy,

 • zajištění publikace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv.

  

Brožura o činnosti odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy za rok 2020 (pdf, 1,8 MB)
Brožura o činnosti odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy za rok 2019 (pdf, 4,2 MB)

  

vytisknout  e-mailem