Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor projektového řízení

Ředitelka: Mgr. Iveta Kučerová

Adresa: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4

telefon: 974 817 601
Fax: 974 817 630
E-mail: iveta.kucerova@mvcr.cz

Obor projektového řízení je členěn na:

 • Oddělení investičních a neinvestičních projektů,
  vedoucí: Ing. Gabriela Fryčová
                 telefon: 974 817 622
                 fax: 974 817 630
                 e-mail: gabriela.frycova@mvcr.cz
   
 • Oddělení průřezových činností,
  vedoucí: Mgr. Lukáš Klučka
                 telefon: 974 817 629
                 mobil: 721 171 542
                 e-mail: lukas.klucka@mvcr.cz 

Činností odboru projektového řízení je, dle Čl. 51k  N A Ř Í Z E N Í  Ministerstva vnitra č. 8/2015 ze dne 12. února 2015, kterým se mění Nařízení Ministerstva vnitra č. 16/2013, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

 1. projektové řízení projektů ministerstva, policie, hasičského záchranného sboru a metodická a odborná pomoc při přípravě a realizaci projektů organizačních složek zřízených ministerstvem, organizačních složek zřízených zákonem, příspěvkových organizací a České pošty, s. p.;
   
 2. zajišťování realizace strategií v gesci ministerstva po stránce projektového řízení, monitoringu a reportingu;
   
 3. zpracovávání analýz finančních dopadů implementace opatření navržených v koncepčních a strategických materiálech resortu;
   
 4. koordinace a kontrola nárokování potřebných finančních zdrojů nutných k naplňování opatření vyplývajících ze strategií a koncepcí při sestavování státního rozpočtu a řešení disproporcí mezi disponibilitou a alokací finančních zdrojů v čase;
   
 5. zpracovávání doporučení vedoucích k optimalizaci čerpání finančních zdrojů rozpočtové kapitoly ministerstva;
   
 6. koordinace činností a metodická a odborná podpora jednotlivým projektovým týmům v realizaci projektů naplňujících strategie v gesci ministerstva;
   
 7. zajišťování dodržování postupů pro řízení projektů ministerstva, tvorby metodiky v návaznosti na metodiky a manuály vztahující se k podmínkám čerpání prostředků ze strukturálních fondů, finančních mechanismů komunitárních programů a ostatních zahraničních programů financujících projekty ministerstva, zajišťování podkladů obsahující finanční dopady realizace projektů ministerstva a jejich udržitelnosti, včetně provozních nákladů na rozpočet kapitoly ministerstva a vydávání stanovisek k novým projektům ministerstva; NMV č. 8/2015 Strana 24;
   
 8. zajištění pravidelné informovanosti předsedy vlády o realizaci projektů Smart Administration;
   
 9. zajištění projektů realizovaných odborem projektového řízení;
   
 10. výkon funkce správce SEP;
   
 11. zabezpečení činnosti projektové kanceláře.

vytisknout  e-mailem