Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rada vlády pro informační společnost

iniciačním a koordinačním orgánem Vlády ČR pro oblast reformy veřejné správy, oblast informační společnosti, digitální agendy, eGovernmentu a informačních a komunikačních technologií. 

Pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění

Pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění projednává veřejné zakázky dle části čtvrté hlavy V zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a její hlavní činností je projednávání a posuzování záměru zadavatele realizovat nadlimitní veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění zadávané v oblasti informačních a komunikačních technologií a dále doporučit zadavateli takový postup či koncepci nastavení projektu, aby nedocházelo k nadužívání jednacího řízení bez uveřejnění.

Materiály potřebné k projednání pracovní skupinou pro jednací bez uveřejnění prosím zasílejte:

Tajemníkem pracovní skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění je Ing. Pavel Poledna
Telefon: 974 816 252
E-mail: rvis@mvcr.czpavel.poledna@mvcr.cz

  

  • Formulář žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému ICT projektu a Metodický pokyn k vyplnění žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému ICT projektu jsou v aktuální verzi dostupné na stránkách Agendy odboru Hlavního architekta eGovernmentu.

  

  

  


Rada vlády pro informační společnost, 7. října 2022

vytisknout  e-mailem