Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa 10 / 2014

Vyšlo 22. 5. 2014 

Obálka 10 / 2014

Dopisy
Jarní akce Zdravých měst
Petr Švec
Po necelém roce se v dubnu opět sešli zástupci národních sítí Zdravých měst v dánské Kodani, aby na pracovním setkání diskutovali aktuální otázky spojené s rozvojem Zdravých měst, obcí a regionů v evropských zemích, Rusku a Izraeli. Hlavním tématem byla nová strategie Zdraví 2020 – dlouhodobý plán, který má za cíl zlepšit podmínky pro život ve městech, kde má podle některých předpovědí žít do roku 2030 téměř osmdesát procent světové populace.

Zpravodajství
Vláda: Vstupu Amazonu nic nebrání

Seriál Ministerstva pro místní rozvoj
Program rozvoje obce
Evropské komisi byl 18. dubna 2014 odeslán strategický dokument „Dohoda o partnerství na období 2014–2020“, který je základem pro čerpání evropských zdrojů. Podmínkou Evropské komise je mít jasnou vizi kam projekty zacílit a na základě jakých strategií byly analyzovány potřeby. A právě tvorbou rozvojových dokumentů obcí se zabýval projekt Ministerstva pro místní rozvoj, který bychom vám rádi přiblížili.
 
Téma
Aby se na venkově žilo lépe
Zuzana Pacinová
Reforma rozpočtového určení daní byla tématem semináře konaného pod záštitou podvýboru rozpočtového výboru pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie, který se uskutečnil v dubnu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
 
Regulace a veřejné zájmy?
Jiří Chum
Především o zvýšení konkurenceschopnosti českého lesnictví se jednalo před koncem dubna v Pelhřimově.

Rozhovor
Nejde o tituly, ale o skutečné vzdělání
Vladimíra Dvořáková, VŠE Praha
Cesta ke zkvalitnění státní správy nespočívá jen v exaktních metodách měření jejích procesů a činností. Musí být výběrová řízení, jasně stanovené požadavky na kvalifikaci pro určité postavení a rovněž se musí počítat s celoživotním vzděláváním zaměstnanců. Také je třeba dodržovat to, co ještě mnohým osobám připadá přežilé a směšné, zejména etické kodexy.

Téma
Dobrý sluha nebo zlý pán
Jiří Chum
Manažerská technika zkvalitňuje činnost interních auditorů.
 
Dobrá praxe
Osudu navzdory synagoga žije!
Marie Jelínková
Společnosti pro obnovu synagogy ve Čkyni se podařilo doslova vzkřísit unikátní památku. Stalo se tak ve spolupráci se sousedním Bavorskem.
 
Téma
Plán péče a příprava nové zonace
Koncem dubna představil ministr životního prostředí Richard Brabec nový Plán péče o Národní park Šumava. Ministerstvo ve spolupráci se Správou Národního parku aktuálně pracuje na návrhu nové zonace parku, ze které bude vycházet nový Plán péče po roce 2017.
 
Dobrá praxe
Čerčany: Důraz na kvalitu
Dana Tomášková
Obdobně koncipované projekty jsou v malých obcích spíše výjimkou. Chtěli jsme připravit co nejlepší kurzy a neslevit z požadované kvality. Pozitivní výsledek přineslo až třetí výběrové řízení.
 
Plzeň: Lesní pedagogika
Jiří Chum
Již počátkem minulého století připomínal hospodář zdejších lesů profesor Josef Sigmond, že obyvatelé v nich mají nalézat i povznesení ducha.
 
Zahraničí
Optimismus se příliš nenosí
Jiří Zukal
Dosud poslední průzkum Eurobarometru zachytil názory občanů na ekonomiku a politiku.
 
Ochrana právního státu
Evropská komise schválila v březnu nový postup v případech systémového ohrožení právního státu v kterémkoli z členských států Unie.

Projekt
Přitažlivost, střízlivá barevnost, neortodoxní řešení
V článcích Indiánská vesnice, Prší Cup i hrnčírny a Jak města (vy)parádila svůj web jsme si představili kandidáty v kategorii Města a Vesnice a Městys. Jak se weby líbily porotcům? Začínáme kritériem Design a přehlednost, na které se zaměřili Hynek Beran, webmaster města Hořice, Marek Přecechtěl, webmaster obce Bělov a Jana Žampová, webmaster města Mostu.
 
Webový aligátor
In flagranti: Celistvost
Jiří Chum
Nástroje při tvorbě videa by měly vytvářet souzvuk, ne disharmonii.
 
 

vytisknout  e-mailem