Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Virtuálně, mobilně a na sociálních sítích – 2. část

Účastníků soutěže Zlatý erb jsme se zeptali, na jaké elektronické služby se v poslední době zaměřili, jaké inovace na stránkách či ve službách, reagující na současné trendy v informačních technologiích, se jim osvědčily a zda chystají do budoucna nějaký zajímavý webový projekt či změnu stránek.
 
Petr Vícha, starosta města Bohumín (21 726 obyvatel)
V poslední době jsme se zaměřili na služby s přímým kontaktem a vazbou na občana. Už čtyři roky denně komunikujeme s Bohumíňáky přes Facebook. Více než deset let u nás nahrazuje městský rozhlas elektronická služba E-info. Ta nabízí aktuální informace z Bohumína buď přímo do mobilních telefonů nebo do e-mailových schránek. Aktuálně máme v provozu čtyřicet kategorií. Ojedinělé je na E-infu také to, že nestojí nic ani město, ani jeho občany. V roce 2013 E-info překročilo hranici 3,5 milionu odeslaných SMS zpráv a 10,2 milionu odeslaných e-mailů. Už jedenáctým rokem funguje internetová rubrika Ptejte se, v níž město odpovídá na dotazy, náměty a připomínky svých občanů. Co se novinek týče, tak těch je hned několik. Vloni jsme spustili Rezervační radniční systém, který lidem umožňuje objednat se na konkrétní den a hodinu, například při vyřizování nového řidičského nebo občanského průkazu. Rezervaci jim potvrdíme na mail či mobil SMSkou. Využívaná je i nová služba Hlášení závad. Díky ní už rok mohou obyvatelé Bohumína hlásit radnici jakoukoliv závadu, na kterou ve městě narazí. Letos jsme navíc službu rozšířili o možnost zasílání závad i přes Android. Pomocí služby Hlášení závad bylo nahlášeno téměř šest set podnětů (většina z nich už je vyřešená), z toho více než stovka přes mobilní aplikaci. Službu využívají v terénu také zaměstnanci radnice a bohumínští strážníci. A do třetice jsme na konci roku uzavřeli spolupráci s portálem www.firmy.cz. Bohumínské firmy se z naší webové databáze, kde jich je přes sedm set, exportují na tento portál a odtud pak do jeho mobilních aplikací. Občany, ani firmy to nic nestojí. Chceme tak podpořit bohumínské podnikatele i služby.
 
Martin Malý, starosta města Prachatice (11 219 obyvatel)
Od začátku letošního roku jsme začali pracovat na řešení elektronických formulářů a žádostí. Reagujeme tak na časté dotazy občanů, kteří chtějí vyplňovat příslušné formuláře či žádosti přímo v počítači a nyní mají omezené možnosti, neboť na webu města jsou k dispozici formuláře ve formátu PDF a MS WORD, který sice umožňuje vyplnění v počítači, ale s určitým omezením (zejména u wordových formulářů). Nové elektronické formuláře zajistí intuitivní a jednoduché vyplnění požadovaných údajů při jejich neměnnosti. Do ostrého provozu by mohly být převedeny ve druhém pololetí. Vloni jsme spustili novou podobu stránek města. Nyní se zaměřujeme na přístupnost webových stránek vzhledem k vývoji mobilních technologií. Nejprve jsme chtěli realizovat dvě varianty webu, první měla být určena pro stolní počítače a notebooky, druhá pro mobilní zařízení. V souvislosti se současným trendem vývoje webových stránek jsme od tohoto záměru upustili a chceme se ubírat jinou cestou, a to řešením responzivního designu. Tato varianta umožňuje přizpůsobit web různým druhům displejů a webový portál bude tak snadno přístupný z jakéhokoliv přístroje. Responzivní design umožňuje dále lepší SEO optimalizaci a spolupráci s internetovými vyhledávači. V budoucnu bychom chtěli realizovat malý projekt na podporu turismu v našem městě, a to mobilního hlasového průvodce památkami. Tato aplikace směřuje zejména na technicky zdatnější uživatele mobilních přístrojů a tabletů, kteří aktivně s těmito přístroji pracují. Mobilní průvodce by měl být schopen informovat o památkách ve třech jazycích, a to jak v textové, tak hlasové podobě. Termín realizace však není znám. Zjišťujeme možnosti spolufinancování z Evropských fondů a sbíráme další informace a podklady pro uskutečnění projektu.
 
Zdeněk Brož, starosta města Šumperk (26 870 obyvatel)
Městský úřad Šumperk se v poslední době v oblasti elektronických služeb zaměřil především na zlepšení vzájemné komunikace občana s úřadem. Příkladem může být dnes hojně využívaná elektronická služba Požadavky občanů. Tato webová aplikace umožňuje prostřednictvím přehledného mapového rozhraní zaslat informaci o aktuálních požadavcích občanů pracovníkům města nebo městské policie. Typicky se jedná o hlášení špatného parkování, neuklizeného chodníku, nevyvezených kontejnerů až po rušení nočního klidu. Aplikace poskytuje i zpětnou vazbu pro veřejnost o přijatých požadavcích a stavu jejich řešení. Občan může navíc svůj požadavek doplnit přiložením fotky nebo jiné přílohy, která blíže specifikuje jeho požadavek. Dalším z příkladů zlepšení služeb pro občany je zavedení elektronického rezervačního systému, který se setkal u občanů s velmi kladným hodnocením. Zajímavým projektem je mapová vrstva Volby Šumperk. Vznikla při přípravě voleb v roce 2012 jako grafické zobrazení rozmístění volebních okrsků na území města Šumperka a následně pak výsledků voleb v jednotlivých volebních okrscích. Uživatel na mapovém podkladě vidí umístění volebních místností a barevné označení příslušných volebních okrsků. Může si přehledně zobrazit výsledky všech voleb, které se od spuštění této služby konaly. Na webu byl také inovován elektronický formulář pro žádosti o granty a dotace, který je nyní online propojen na formulářový server úřadu a žadatelům tak usnadňuje celý proces podání žádosti o grant či dotaci. Systém pak umožňuje zpracovat přehlednou statistiku pro členy grantové komise, kdy podklady právě z tohoto formuláře slouží jako rozhodovací kritérium pro konečné rozhodování o přidělení grantu či dotace. V současné době pracujeme na další verzi tohoto systému tak, aby umožnil podávat žádosti prostřednictvím formuláře nejen přes počítač či notebook, ale nově i přes chytrý telefon či tablet. Stejným způsobem bude přepracován i formulářový rezervační systém pro využití prostorů v Geschaderově domě a Klášterním kostele a následně i všechny interní formuláře, které jsou nyní využívány v běžném provozu na městském úřadu. Pro zpřehlednění informace o přítomnosti zaměstnanců na pracovišti i pro veřejnost došlo k online propojení mezi docházkovým systémem a telefonním seznamem na webu města. Návštěvník stránek tak má prostřednictvím červené nebo šedé barvy ikony zaměstnance v telefonním seznamu okamžitou informaci o jeho přítomnosti či nepřítomnosti na pracovišti. Jako novinku chystá městský úřad Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb Šumperk, který bude dostupný na webu města v průběhu června. Katalog bude představovat přehled nabídky sociálních a souvisejících služeb na území Šumperka. Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb na Šumpersku.
 
Richard Janderka, starosta obce Vedrovice (837 obyvatel)
Během roku 2013 jsme se zaměřili především na zlepšení informovanosti našich občanů a návštěvníků obce, respektive uživatelů webových stránek. V první řadě jsme začali tvořit databázi k zasílání SMS zpráv a realizaci informačního systému, který občanům zprostředkovává během stavby kanalizace a rekonstrukce vodovodu plánované či neplánované odstávky vody nebo pozvánky na obecní akce. Podařilo se nám získat situační plán jednotlivých trafostanic v obci, takže v nejbližší době můžeme rozdělit telefonní kontakty podle toho, jak jsou nemovitosti občanů napájeny elektrickou energií a zabezpečit tak informace o plánovaných odstávkách, jak nám je během roku hlásí distributor. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v havarijní zóně JE Dukovany, může se v případě potřeby SMS služba využít pro varování občanů. Zasílání novinek je další elektronickou službou, která úspěšně slouží našim občanům a využívá ji téměř osmdesát uživatelů. Zasíláme nejen upozornění na obecní akce, ale především každé hlášení obecního rozhlasu. Tím jsme docílili větší informovanosti těch občanů, kteří jezdí později z práce, chodí na směny nebo se v obci přes týden nezdržují. V loňském roce jsme zřídili také facebookový profil obce, kde se nám daří informovat o místním dění především mladší generaci. Rádi bychom letos nějakým zajímavým způsobem změnili vizuální vzhled našich webových stránek. Proto jsme oslovili návštěvníky stránek formou krátkého formuláře, umístěného v novinkách webových stránek, abychom získali nějaký užitečný nápad a zapojili veřejnost. Začínáme uvažovat také o sociální síti Twitter.
 
Šárka Petrtýlová, tajemnice Městského úřadu Vítkov (5 942 obyvatel)
V roce 2013 jsme do webu města implementovali několik rozšiřujících modulů. Mezi nejvýznamnější patří stránky pro seniory. Tato verze zahrnuje stejné informace jako „klasický“ web, neobsahuje však většinu grafických prvků a proto je přehlednější. Písmo se dá rovněž libovolně zvětšovat či zmenšovat. Navazujícím modulem je hlasový výstup. Návštěvník tak není nucen obsah číst, je mu převyprávěn. Pro cizojazyčné návštěvníky jsme kromě našich sekcí v angličtině, němčině a polštině spustili univerzální překladač, který je schopen obsah webu strojově přeložit do většiny jazyků. V závěru loňského roku byl spuštěn Mobilní turistický průvodce. Jedná se o aplikaci pro zařízení s operačním systémem Android. Aplikace je propojena s mapovými podklady na webu města a umožňuje navigaci s použitím GPS v terénu. Vše je doplněno fotografiemi a rovněž hlasovým výstupem, takže turista v terénu není nucen číst informace ve svém zařízení, ale jsou mu reprodukovány. Aplikace také návštěvníka upozorní na kulturní a společenské akce, které se konají ve městě a okolí. V lednu 2014 jsme ve spolupráci s providerem stránek spustili možnost přístupu na web pomocí nového protokolu IPv6, takže jsme do budoucna připraveni i na tuto změnu síťové komunikace. Letos plánujeme spuštění online rezervačního systému. Díky němu by si mohli zájemci rezervovat nebytové prostory v kulturním domě ve městě bez nutnosti osobní návštěvy či telefonátu na provozovatele prostor. Do budoucna plánujeme rozšíření i na rezervaci sportovišť a zařízení pro volnočasové aktivity ve městě, případně pro rezervaci občanů na vytipovaná pracoviště úřadu. Asi rok komunikujeme s občany prostřednictvím sociální sítě Facebook, s čímž máme také dobré zkušenosti.
 
připravila Ivana Jungová

vytisknout  e-mailem