Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa č. 18 / 2013

Vyšlo 12. 9. 2013 

Obálka 18 / 2013

Zpravodajství
Vláda: Prevence a řešení bezdomovectví
Levnější elektřina pro domácnosti i podniky
Na rozvoj venkova půjde deset dalších miliard
 
Rozhovor
Jen z okna krajského úřadu daleko nedohlédnete
Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje
Pro domácnosti stále pokračuje projekt Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí, kdy společně dotujeme výměnu kotlů na tuhá paliva za kotle vyšší emisní třídy. Když používáte klasický kotel na tuhá paliva a topíte černým uhlím správně, to znamená, že nepálíte žádné odpadky, potom produkce prachu za jeden domek a jednu topnou sezónu je sto dvacet kilogramů prachu. Kotle čtvrté a vyšší emisní třídy, byť se v nich pálí také uhlí, produkují jen dvacet kilogramů prachu za stejné období, takže jedna domácnost vyprodukuje za sezónu o sto kilogramů prachu méně.
 
Co je ve schváleném rozpočtu, obce pravděpodobně dostanou
Věra Kameníčková, CRIF-Czech Credit Bureau, a. s.
Česká republika závazné rozpočtové rámce na úrovni státního rozpočtu připravuje už několik let. Stejně tak obce mají povinnost připravit nejen rozpočet na příští rok, ale i výhled na další tři až pět let. V kontextu tohoto opatření je, že v řadě zemí došlo k fiskální decentralizaci a je tudíž nutné, aby stát mohl hlídat nejen svůj dluh, ale i dluh územních samosprávných celků, z tohoto hlediska je to novum. Česká republika reagovala tak, že připravila návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti.
 
Dobrá praxe
Šetějovice: Život na rozhraní krajů není jednoduchý
Tam kde končí kraj, je život víc než složitý. Práci v místě má jen nepatrný zbytek obyvatel, ostatním nezbývá, pokud vůbec nějaké zaměstnání najdou, za ním dojíždět a někdy pěkně daleko. Úřady jsou vzdáleny několik desítek kilometrů. Není tady lékař, škola, pošta, občas chybí i obchod a autobus sem jede dvakrát třikrát denně.
 
Téma
Nové výzvy (nejen) v socioekonomickém rozvoji
Kam má veřejná správa směřovat, jak se má vyvíjet, jak modernizovat a co je vůbec předmětem činnosti veřejné správy? Jak je daná agenda koordinace veřejné správy a její modernizace vykonávána, jak se daří nezbytná opatření prosazovat v praxi? Teze ke koncepci veřejné správy, plynoucí ze zmíněných otázek, byly tématem, které na Národním sněmu regionů soudržnosti představil Bohdan Urban, ředitel odboru veřejné správy a eGovernmentu Ministerstva vnitra. Jedno z nosných pěti témat je vzdělávání úředníků jako součást modernizace veřejné správy. Velmi důležité je také zajistit stabilitu odborníků a eliminovat maximálně fluktuaci zaměstnanců ve veřejném sektoru. Základem by měl být nový zákon o úřednících státu, který ovšem neprošel schvalovacím procesem a v souvislosti s rozpuštěním Sněmovny skončil jako spousta jiných zákonů v koši.
 
Konzultace
Municipality a finance
Věra Kameníčková
Obce (bez Prahy) získaly v roce 2012 do svých rozpočtů celkem 178 mld. Kč, což je o 26,8 mld. Kč méně než v roce 2011. Pokles způsobilo především administrativní opatření, kterým se převedla výplata některých sociálních dávek, jako je pomoc v hmotné nouzi, pro zdravotně postižené a příspěvek na péči, z pověřených obcí na úřady práce. Obce získaly méně peněz, ale i jejich výdaje se snížily.
 
Dluh obcí se pomalu zvyšuje
Věra Kameníčková
Údaje o dluhu obcí jsou uvedeny bez Prahy, protože ta plní funkci obce i kraje, a je proto s ostatními obcemi nesrovnatelná.
 
Zahraničí
Kontinent sází na vzdělání
Jiří Zukal
Dokument Evropské rady Strategie Evropa 2020 představuje hlavní hospodářskou reformní agendu Evropské unie. Jeho základním cílem je dosáhnout hospodářský růst založený na principech znalostní ekonomiky, udržitelný a podporující sociální i územní začleňování.
 
Cesta k posílení důvěry
Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích zdůrazňuje, že skutečně fungující jednotný trh pro spotřebitele vyžaduje další změny.
Informování a konzultace na pracovišti
Evropská komise předložila výsledky hodnocení, jehož cílem bylo zjistit, zda přijetí tří směrnic o informování pracovníků a konzultacích s nimi přineslo nadměrnou zátěž, zda se překrývají, opomíjejí úpravu určité otázky nebo jsou nejednotné.
 
e-servis
Website Story
Bylinkové opojení
Ivana Jungová
 
Webový aligátor
In flagranti: Ecce Silesia
Jiří Chum
Velké obce na severovýchodě země mají suverénně zpracované weby.
 
Historie
České a moravské pivovary (69)
Nezapomínat na Slezsko!
Pavel Jákl
Také podnik v Radvanicích skončil v důsledku Velké hospodářské krize.
 
Zemské cesty
Pokušení vzlétnout
Jiří Chum
Co je výjimečný most? Hmota s pokušením vzlétnout, která přistoupila na kompromis a pozvedla člověka na okraj ptačího světa.

 

vytisknout  e-mailem