Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa č. 21 / 2012

Vyšlo 18. 10. 2012 

Zpravodajství
Obálka 21 / 2012
Vláda: Návrh státního rozpočtu na příští rok
Destabilizaci armády zamezí odpovědné hospodaření
Senát: Týden komunikace osob se sluchovým postižením
 
Seriál
Ministerstvo pro místní rozvoj: Novela stavebního zákona přináší zjednodušení
 
Anketa
Přímá volba starostů
Diskuse o tomto tématu probíhá už více než deset let. Má nadšené zastánce i odpůrce. Má však svá pravidla? Přidejte svůj názor k těm, kteří už reagovali na naše otázky. Jste zastáncem přímé volby starostů? Jaké jsou podle vašeho názoru její výhody, případně nevýhody?
 
Téma
Chceme přímou demokracii?
Zuzana Pacinová
Přímá volba prezidenta republiky se stala realitou. Nyní se vážně diskutuje o přímé volbě na úrovni samosprávy obecní či krajské. Seminář k přímé volbě starostů uspořádal Institut pro veřejnou správu Praha pod společnou záštitou místopředsedkyně vlády Karolíny Peake a náměstka ministra vnitra Ondřeje Veselského.
 
Rozhovor
Pergamen starý osm set let
Eva Drašarová, ředitelka Národního archivu
Připravuje se digitalizace katastrálních map. Tím, že jsme byli součástí habsburské monarchie, katastr nemovitostí z 19. století platil pro celé území a ve všech zemích se dělal mapový doprovod. Jsou k dispozici takzvané indikační skici a my chceme vytvořit projekt, v jehož rámci digitalizované mapové listiny vyvěsíme na webových stránkách.
 
Téma
Tomáš Garrigue Masaryk v roce 2012
Zuzana Pacinová
Při příležitosti 75. výročí úmrtí prvního prezidenta Československé republiky se 6. září konala v Senátu konference. V posledních letech se na zakladatele naší moderní státnosti tak trochu zapomíná, někdy stojí ve stínu dalších demokratických prezidentů, připomněl v úvodu Luboš Velek, ředitel Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd.
 
Základní kameny kulturního bohatství
Michal Wanner
Ministerstvo vnitra prohlašuje nejvýznamnější archiválie za archivní kulturní památky. Vybírá z masy archiválií dokumenty nejvýlučnější, aby tak poukázalo na jejich mimořádný celospolečenský význam.
 
Konzultace
Komunální odpady
Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
S účinností od 1. července 2012 došlo k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. K novelizaci došlo zákonem č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů, a zákonem č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů. Ministerstvo vnitra tedy jako orgán, který poskytuje obcím metodickou pomoc při vydávání obecně závazných vyhlášek, ve spolupráci s Ministerstvem financí, upravilo v souvislosti s touto novelizací metodický materiál k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 
Zahraničí
Brána jazyků otevřená
Jiří Zukal
Angličtina je současná lingua franca vědy a techniky, mezinárodního obchodu i diplomacie. Myslí si to dvě třetiny Evropanů a zároveň se devět z deseti domnívá, že znalost cizích jazyků je prospěšná pro rozvoj jejich osobnosti.
 
Inovace v bezdrátových technologiích
Evropská komise má plán na řešení exponenciálního růstu datového provozu v mobilních a bezdrátových sítích. Umožní bezdrátovým technologiím včetně širokopásmových sdílet rádiové spektrum.
 
Cizí jazyky v útlejším věku
Evropané by měli ovládat vedle mateřštiny ještě alespoň dva jazyky.
 
E-servis
Ozvučení prezentace
Softwarová tajemství
 
Website Story
Podoba
Ivana Jungová
 
Webový aligátor
In flagranti: Krotkost
Jiří Chum
Nevynalézavost znamená nudu a sestup do rychlého zapomnění.
 
Historie
Zlatá bula sicilská
Fridrich II., sicilský král a římský císař, vydal 26. září roku 1212 Přemyslu Otakaru I. a jeho bratru markraběti Vladislavovi tři listiny, které nazýváme Zlatou bulou sicilskou. V první listině stvrzuje Přemyslovi výsady jeho předchůdců a schvaluje volbu českých králů. Uplynulo již osm set let od vydání Zlaté buly, většina z nás se ale ve škole nedozvěděla, co přesně se v latinském textu píše. Přinášíme proto český překlad listiny.

vytisknout  e-mailem