Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa č. 11 / 2012

Vyšlo 31. 5. 2012 

Obálka 11 / 2012Obálka 11 / 2012
Zpravodajství
Vláda: Etický kodex úředníků
Sněmovna: Společný postup při nastavování politiky soudržnosti
Senát: Náprava chyb v zákoně o zdravotních službách
 
Seriál
Ministerstvo pro místní rozvoj: Profil zadavatele v kontextu novely zákona
 
Téma
Brněnské jednání
Ivo Bělonohý
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (STMOÚ) připravilo 9. až 11. května pro své členy tradiční valné shromáždění a jarní celostátní odborný seminář. Poprvé na půdě jižní Moravy a její metropole Brna.
 
Úředníci musí vědět, co je od 1. července čeká
Jiří Korbel
Pokud chtějí úřady od letošního července fungovat podle zákona, musí sladit své systémy, předpisy i pracovní náplně se zákonem o základních registrech. Jinak se mohou připravit na katastrofu.
 
Rozhovor
Zakázky na energie mají centrální tržní místo
Pavel Štorkán, předseda burzovní komory ČMKBK
Elektronickým aukcím je možné přičíst k dobru, že eliminují základní nevýhodu klasických výběrových řízení. Tou je zadání pouze jednoho cenového návrhu bez možnosti dalšího vylepšení. V této souvislosti je nutno si uvědomit, že energetický trh má svá zásadní specifika, zejména neustálý (i mezidenní) pohyb cen, takže pro dopad na rozpočty veřejných zadavatelů je zásadně důležité, jestli nakoupíme jeden týden, nebo až druhý, neřkuli o měsíc či čtvrtletí dříve či později.
 
Ministerstvo už za energie ušetřilo 100 milionů
Ondřej Veselský, náměstek ministra vnitra
I nákup energií městy a obcemi je vymezen zákonem o veřejných zakázkách. Tedy, že i zde existuje povinnost veřejných zadavatelů vybrat dodavatele elektřiny a zemního plynu otevřeně a soutěžním způsobem. Podle novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, platné od 1. dubna 2012, se navíc snížil finanční limit pro zadávání zakázek veřejnými zadavateli.
 
Dobrá praxe
Hodnoty uznávané organizací
Zdeněk Kadlec
Dokumenty určující standardy etického chování zaměstnanců vznikají i ve městech, obcích či krajích. Jakým způsobem ho sestavit, ukazuje příklad Kraje Vysočina.
 
Konzultace
Zákon o Celní správě České republiky
Jiří Kroupa
Přelom loňského a letošního roku do právního řádu přinesl dvojici nových kompetenčních zákonů, upravujících organizaci, postavení a působnost resortních soustav orgánů podřízených Ministerstvu financí. Zatímco o zákonu č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, již bylo na stránkách Veřejné správy pojednáno (č. 8/2012 VS), tento článek se věnuje druhému z předpisů, zákonu č. 17/2012, o Celní správě České republiky.
 
Dopad na univerzální poštovní službu
Libor Švadlenka
V České republice vrcholí přípravy na plnou liberalizaci poštovního trhu. Očekávané úplné otevření poštovního trhu nastane 1. ledna 2013, nicméně je stále mnoho otázek spojených s fungováním českého poštovního trhu po tomto klíčovém datu nedořešených.
 
Zahraničí
Dálniční známky či mýtné?
Režimy zpoplatnění nesmí diskriminovat zahraniční řidiče.
 
Vývoj zkrácených pracovních úvazků
Veronika Nürnbergerová
Mohou napomoci ke stabilizaci pracovního trhu. Jak je využívají členské země Evropské unie?
 
E-servis
Výběry kouzelnou hůlkou
Velmi často se stane, že potřebujeme upravit jen část snímku. Seznámíme se s nástrojem, který umí pravé divy.
 
Website story
Cestovatelé vpřed
Ivana Jungová
 
Webový aligátor
In flagranti: Týny a ententýny
Jiří Chum
Spokojíme se s poctivým zbožím v nudném balení? Umí být nezaměnitelní?

vytisknout  e-mailem