Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa, číslo 26 / 2011

Vyšlo 29. 12. 2011 

Obálka 26 / 2011Obálka 26 / 2011
 Zpravodajství
Vláda: Odpovědnost neponese ČNB
Senát: Efektivní Tatry
 
Anketa
Města a obce otevřené připomínkám občanů
V souvislosti s celostátní konferencí Národní sítě Zdravých měst (NSZM), která se konala 6. prosince, jsme zástupcům měst a obcí položili dvě otázky: Co vám přináší účast v Národní síti Zdravých měst? Jak komunikujete s občany o veřejných věcech?
 
Rozhovor
Obce se dostávají jakoby do pasti
Dan Jiránek, předseda SMO ČR
Návrh zákona o částečném narovnání vztahů mezi státem, církvemi a náboženskými společnostmi, který je nyní v legislativním procesu, považujeme za přijatelný kompromis. Největším přínosem tohoto zákona je především zrušení takzvaného blokačního ustanovení v zákoně o půdě. Církve tak budou moci se svým majetkem volně disponovat, což mnoha obcím umožní investovat nejen do zchátralých nemovitostí, ale také realizovat nové projekty, například dostavbu další potřebné infrastruktury a občanské vybavenosti.
 
Regionální dimenze je klíčová
Daniel Braun, náměstek ministra MMR
Podle aktuálního stavu čerpání lze říci, že u všech osmnácti operačních programů, které jsou realizovány v rámci Národního strategického referenčního rámce, dojde ke splnění limitu čerpání v tomto roce. Žádnému operačnímu programu prozatím nehrozí ztráta části alokace v důsledku neúplného vyčerpání finančních prostředků poskytnutých ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti.
 
Téma
Veřejné zakázky, koncese a evropské dotace
Pavel Riedel
Pod názvem Veřejné zakázky a koncese ve světle evropských dotací se v Praze konal další ročník již tradiční konference.
 
Dobrá praxe
Netradiční zážitky
Ivana Jungová
Zavítáte-li do šumperského kostela Zvěstování Panny Marie, zajisté vás upoutá litá kopie bronzového korpusu Krista. Jedná se o dar města Bad Hersfeld, věnovaný Šumperku při příležitosti opětovného otevření tohoto svatostánku.
 
Konzultace
Správní řízení a správní rozhodnutí
Lukáš Potěšil
Správní činnosti a aktivity veřejné správy se realizují v různých procedurálních formách. Správní řízení je jednou z nich. Správní rozhodnutí představuje výsledek rozhodovacích procesů ve veřejné správě.
 
Jeden ze základních právních institutů
Jiří Kroupa
Sledujme vývoj názoru Ústavního soudu na ústavnost daňové kontroly zahájené bez konkrétního podezření.
 
Zahraničí
Relativně příznivé skóre
Jiří Zukal
V listopadu navštívil Prahu generální tajemník OECD, aby představil
publikaci, jež hodnotí ekonomický vývoj naší republiky.
 
Rozpočet na vnější činnost Unie
Evropská komise přijala návrhy rozpočtu určeného na nástroje vnější pomoci v letech 2014–2020.
 
Nový program LI FE
Evropská komise navrhuje přidělit 3,2 miliardy eur v letech 2014 až 2020 na nový program na ochranu životního prostředí a klimatu.
 
Evropské zelené město pro rok 2012
Evropská komise udělila během plenárního zasedání Výboru regionů další prestižní titul.
 
E-servis
Vychytané monitory a správné myši
 
Website Story
Ivana Jungová
 
Webový aligátor
Jiří Chum
Uvnitř webu jsme hledali zrcadlo všeho nadějnějšího v sobě.
 
Historie
České a moravské pivovary (25)
Chýnovské reminiscence
Pavel Jákl
Sledujme osud již před desetiletími zaniklého jihočeského podniku.
 
Historie
Střípky pro Silvestr a nový rok
Zuzana Pacinová
„Svatý Sylvestr je nepopiratelně nejoblíbenější svatý. Je sice poslední v kalendáři, ale jeho den jest zasvěcen veselosti a světským rozkoším. Svatý Sylvestr zakončuje rok a v předvečer nového zvedají se sklenice, ať už umírající byl šťastný či nešťastný…“, takhle se zamýšleli 1. ledna 1885 v Národních Listech.

vytisknout  e-mailem