Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa, číslo 21 / 2011

Vyšlo 20. 10. 2011 

Obálka 21 / 2011Obálka 21 / 2011
Zpravodajství
Vláda: Emisní povolenky
Senát: Několik zákonů putuje zpět

Seriál
Aktivity v cestovním ruchu
Podívejme se jak vypadá hodnocení regionálních operačních programů regionu soudržnosti v oblasti jednotlivých aktivit cestovního ruchu.

Anketa
Správa lesního majetku
V souvislosti s besedou o způsobech hospodaření v lesích na území České republiky jsme se zástupců měst a obcí zeptali, jakou formu správy svého lesního majetku zvolili, s jakými problémy se nejčastěji setkávají a jaký mají názor na stávající legislativu.

Hranatý stůl
Starost o rodinné stříbro
Jiří Chum
Řada měst, obcí i soukromých vlastníků mluví o svých lesích s velkou úctou. Považují je za znamení kontinuity své historie, za součást identity a za příklad uvážlivého hospodaření a strategického uvažování. V Pelhřimově jsem se sešel s představiteli Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů i zástupci samospráv. K hranatému stolu se mnou usedli Ladislav Effenberk, Josef Matějek, Tomáš Czernin, Radomír Charvát, František Kučera a Jan Kalafut.

Dobrá praxe
Česko-rakouská akademie expertů
Jan Marek
S myšlenkou neformálně propojit instituce, zabývající se trhem práce na české a rakouské straně, respektive ve společném příhraničí, přišli rakouští odborníci.

Vzdělávání v souladu s potřebami práce
Ivana Jungová
Úřad práce, respektive jeho krajská pobočka v Českých Budějovicích, je velmi aktivní při vymýšlení projektů na podporu zaměstnanosti, na něž se mu daří i získávat podporu z Evropského sociálního fondu.

Konzultace
Projekt Digitální mapa veřejné správy
Eva Kubátová, Petr Voříšek
Efektivní využívání informačních a komunikačních technologií a rychlá dostupnost kvalitních a aktuálních informací v digitální podobě může výrazně přispět k řešení problémů, před kterými naše společnost stojí.

Zahraničí
Každý se dostane ke slovu
Petra Benešová
Zastupitelům i veřejnosti u nás se o tom může zatím jen zdát. S úředními věcmi nemusíte v Norsku na radnici. Stačí zajít třeba do obchodního domu.

Fit2Work
Zuzana Pacinová
Christian Opershall z rakouského Ministerstva práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele na konferenci Evropa 2020 nastínil, jak posilovat schopnost udržet si zaměstnání.

Partnerství k řešení sociálních problémů
Některá témata jsou nad síly jednoho členského státu.

E-servis
Když se počítač zpomaluje

Website Story
Zastupitelé na očích
Ivana Jungová

Webový aligátor
Města z extrovního těsta
Co tentokrát ukázal náhodný a podrobný pohled na webové stránky?
Jiří Chum

Historie

České a moravské pivovary (20)
Lundenburské či břeclavské?
Pavel Jákl
V kraji vína byl a ocenění znalců po staletí se těšil významný pivovar.

Historie správy
Češi vstupují do říšské rady
Zuzana Pacinová
V předchozím pokračování jsme listovali stránkami prvního čísla časopisu Samosprávný Obzor, historického předchůdce našeho časopisu a prvního periodika, které se pravidelně věnovalo otázkám veřejné správy a samosprávným záležitostem.
 

vytisknout  e-mailem