Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa, číslo 20 / 2011

Vyšlo 6. 10. 2011 

Obálka 20 / 2011Obálka 20 / 2011

Zpravodajství
Vláda: Boj proti sociálnímu vyloučení
Sněmovna: Delegace v Rakousku
Senát: Slyšení k testování žáků

Seriál
Vybrané priority Národního strategického referenčního rámce
Podívejme se na hodnocení priority Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství.

Téma
Odpovědné školy
Ivana Jungová
Městská část Praha 13 chce dosáhnout výrazných energetických úspor ve všech svých základních a mateřských školách.

Přímá volba starostů
František Vavera
Autor uvažuje o často diskutovaném tématu s patřičným nadhledem a v kontextu dosavadního postupu.

Přesně podle plánu
Petr Voříšek, Zdeněk Duspiva
V současné době se celý dlouhodobý a náročný projekt digitalizace televizního vysílání v České republice blíží do své závěrečné části.

Veřejná správa a soukromý sektor
Elena Haramulová, Tomáš Lechner
V textu vychází autoři z aktuálně implementovaných a veřejnou správou v České republice používaných nástrojů elektronické komunikace a ukazují jejich různé alternativy působení na formální i neformální vztahy.

Dobrá praxe
Fairtradové město
Zuzana Pacinová
Nabízíme zkušenosti jednoho ze dvou měst, která v září splnila podmínky mezinárodní kampaně na podporu spravedlivého obchodu.

Konzultace
Fikce doručení v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Jan Potměšil
S nabytím účinnosti nového správního řádu vstoupila většina správních orgánů v otázce doručování fikcí na dosud neznámou půdu. Seznamte se alespoň s některými judikáty Nejvyššího správního soudu.

Zahraničí
Růst a nová pracovní místa
Téměř sedm miliard eur z rozpočtu Evropské unie podpoří inovace prostřednictvím výzkumu.

Studie o evropském čtení
Každé páté patnáctileté dítě v Evropě, stejně jako mnoho dospělých, postrádá základní dovednosti ve čtení.

Významné občanské právo
Volný pohyb osob mezi členskými státy je jedním z nejhmatatelnějších úspěchů šedesátileté evropské integrace.

Budoucnost Schengenu
Evropská komise navrhuje posílit pravidla schengenského prostoru.

Samoobslužné terminály
Lze je už nalézt téměř všude. Jsou však dostupné všem?

E-servis
Video a filmy v počítači

Website Story
Otevřenost úřadů
Ivana Jungová

Webový aligátor
In flagranti: Hypertext?
Jiří Chum
Reagují obecní weby na vyhasínání lineárního vnímání světa?

Historie
České a moravské pivovary (19)
Tam v Karviné... podruhé
Pavel Jákl
Příkladně si celá léta vedl, dobře pivo vařil a nakonec se propadl. Doslova.

Historie správy
Časopis Samosprávný Obzor
Zuzana Pacinová
Minule jsme vstoupili do sedmdesátých let devatenáctého století a zaznamenali jsme události na národní a politické scéně, z nichž navždy odchází František Palacký. Z rušného Karlína posílá tamní ředitel obecního úřadu do světa první číslo časopisu pro zastupitele a úředníky.
 

vytisknout  e-mailem