Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Reakce Ministerstva vnitra na článek MF Dnes "Co bude s vládou? Ministři chtějí pokračovat. Které své sliby už splnili a co chystají dál? Čekejte změny daní i důchodů." uveřejněný dne 3. 11. 2008

Tento příspěvek obsahuje řadu omylů a zásadních nepřesností. Ministerstvo vnitra proto považuje za nezbytné vyslovit se k informacím uvedeným v příspěvku "Policie - Ivan Langer. Co slíbil a co už splnil". Tedy není pravda, že by Ministerstvo vnitra neplnilo co slíbilo. 

Reforma policie - plníme

Není pravda, že se reforma policie rozbíhá velmi pomalu. Naopak. Běží podle předem stanoveného harmonogramu.

Od 1. 1. 2009 nabude účinnosti zákon o Policii ČR. Reforma policie však neskončí přijetím tohoto zákona. Zákon stanovuje přechodné období pro vznik nových krajských ředitelství. Tedy kompletní přeměna, stabilizace a nová struktura policie bude hotova k 1. 1. 2012.
 

Vývoj projektu

 • 25. června 2008 schválen zákon o Policii ČR,
 • přechodné období pro vznik nových krajských ředitelství,
 • 1. ledna 2009 účinnost nového zákona o Policii ČR, sladění územní působnosti PČR s VÚSC, možnost zřizování nových krajských ředitelství,
 • 14 krajských ředitelství od 1. ledna 2012 jako organizační složky státu.

Jedná se o nejkomplexnější a nejpromyšlenější změnu v novodobé historii policie u nás. Policie mění svou filozofii, organizační strukturu, ekonomické řízení a v neposlední řadě i priority v rámci své činnosti. Stručně řečeno - modernizuje se.
 

Nezávislá kontrola policie - plníme

Není pravda, že Ministerstvo vnitra neplní.

Naopak. Ministerstvo vnitra plní co slíbilo, tedy od 1. 1. 2009 vznikne Inspekce policie. V čele bude stát ředitel, kterého jmenuje vláda po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny. Dále pracujeme na návrhu zákona o Generální inspekci, který je v současné době v mezirezortním připomínkovém řízení. Vše jde tedy podle plánu a návrh zákona o Generální inspekci bude dokonce roku předložen vládě, tedy jak jsme slíbili.
 

Náborová kampaň + stabilizace - již probíhá

Není pravda, že kvůli reformě policie odchází řada lidí. Policie naopak stále nabírá do svých řad nové policisty v rámci náborové kampaně. V současné době ještě platí přechodné období zákona č. 361/2003 Sb. (možnost odejít do civilu už po deseti letech - doživotní renta).

V policii probíhá generační obměna (2007-2009: 9 tis. nových policistů). V první etapě realizace náborové kampaně, tedy v 1 polovině roku 2008 byl počet nově přijatých policistů dvojnásobný oproti stejnému období v roce 2007. Druhá etapa náborové kampaně právě probíhá a v roce 2009 bude zcela nová kampaň. V policii dochází k personální stabilizaci (k 1. 10. odešlo o 341 policistů méně).
 

Obměna vozového parku - již probíhá

V letech 2007 až 2011 nakoupíme dopravní prostředky za 1,4 mld. Kč. Do roku 2011 nakoupíme 3800 vozidel, z toho 3500 osobních v celkové hodnotě 1,3 mld. Kč.

V roce 2008 bude nakoupeno 1400 nových vozidel Škoda, 1 mobilní rentgenové pracoviště, 5 schengenbusů, 70 motocyklů, 16 dálničních speciálů VW Passat s radary, 78 dopravních prostředků pro speciální útvary.

V roce 2009 bude nakoupeno více než 700 osobních služebních dopravních prostředků a 4 schengenbusy.
 

Projekt P1000 - "Policejní služebna - místo důvěry a bezpečí" - již probíhá

Součástí Projektu P1000 je modernizace policejních služeben a jejich proměna v místa důvěry a bezpečí. V současné době jsou budovány otevřené recepce, které mají jednotný vzhled (kombinace modré, bílé a šedé), zaváděny jsou nové informační systémy a dodávána počítačová vybavení včetně připojení k internetu.
 

Rok 2006

 • nejnutnější rekonstrukce budov (538 útvarů) za 209,5 mil. Kč
 • nákup ICT 280,7 mil. Kč
 • ostatní vybavení útvarů 96 mil. Kč
 • pojízdné služebny pro DN 30ks 35,7 mil. Kč
   

Rok 2007

 • budování 56 KKC (otevřených recepcí) včetně vybavení 211 mil. Kč
 • investice do ICT a datových okruhů 83 mil. Kč
 • pojízdné služebny pro DN 30ks 31,6 mil. Kč
 • OS Plzeň 57 mil. Kč
 • oprava a údržba ostatních objektů 285,6 mil. Kč
 • laserové ruční radary 101 ks 38 mil. Kč
   

Rok 2008

 • budování 131 KKC 438 mil. Kč (hrazeno především z EU) včetně vybavení
 • rekonstrukce zázemí a dovybavení útvarů(Back Off.) 752 mil. Kč
 • 80 nových pojízdných služeben pro DN (vče. ICT) 86 mil. Kč
   

Rok 2009-2010

 • budování 130 KKC 438 mil. Kč
 • nákup 80 mobilních kontaktních a koordinačních center 123 mil. Kč
 • nákup moderní záznamové techniky 205 mil. Kč
 • budování OS 503 mil. Kč
 • výstavba E-gate 158 mil. Kč
 • INFOPOL (informační portál) 80 mil. Kč 

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  

vytisknout  e-mailem