Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sněmovna dnes novelou o zbraních zpřesnila pravidla pro nakládání, manipulaci, znehodnocování a obchod se zbraněmi

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila návrh novely zákona o zbraních, která je předkládána v rámci plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu boje proti terorismu, který byl přijat v listopadu 2005.  

Ministr vnitra Ivan Langer k předkládané novele sdělil: „Cílem této novely je vnést větší pořádek do systému nakládání, manipulace, znehodnocování a obchodu se zbraněmi. Chtěli jsme upřesnit pravidla, zamezit možnosti zneužití a využívání zbraní a střeliva k páchání trestné činnosti.“
 
V novele se navrhuje zejména:
-  nově stanovit režim kontroly znehodnocených zbraní za účelem omezení možnosti zpětné aktivace těchto zbraní a jejich možného zneužití k protiprávnímu jednání,
-  upřesnit podmínky pro udělování výjimek k nabytí vlastnictví a držení zbraní kategorie A (zakázané zbraně) a výrazně omezit možnost nošení zbraní této kategorie,
-  upřesnit podmínky pro povolování přepravy zbraní a střeliva,
-  stanovit povinnost hlásit přepravu většího množství zbraní a střeliva (více než 100 zbraní, více než 200 000 kusů střeliva nebo jakékoli množství munice) na území České republiky Policii České republiky,
-   upřesnit oprávnění Policie České republiky při výkonu dohledu nad dodržováním zákona o zbraních,
-   upřesnit postavení zastupitelského úřadu České republiky jako orgánu vykonávajícího státní správu podle zákona o zbraních,
-   v souladu s novou koncepcí správního trestání jednoznačně stanovit právní povinnosti fyzických osob, držitelů zbraní a zbrojních průkazů, v návaznosti na to nově upravit a podle subjektů kategorizovat přestupky na úseku zbraní a střeliva a v souvislosti se zařazením všech těchto přestupků do zákona o zbraních vypustit ze zákona o přestupcích obecnou skutkovou podstatu přestupku na úseku zbraní a střeliva,
-   zpřesnit podmínky posuzování bezúhonnosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu,
-   zpřesnit podmínky, za kterých se zákon o zbraních nepoužije,
-   zpřesnit úpravu zániku platnosti zbrojního průkazu, průkazu zkušebního komisaře, zbrojní licence a evropského zbrojního pasu,
-   odstranit nedostatky stávající právní úpravy, které by mohly v praxi způsobovat aplikační problémy.
 
 
Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem