Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zveřejňování informací ve veřejné správě I.

 

termín:

 • 20. 09. 2022, od 9:00 do 15:00 hod. - kapacita naplněna
   

Seminář bude probíhat prezenční formou od 9.00 do 15:00 hodin v budově Ministerstva vnitra, Centrotex, nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4.

Seminář je určen pro státní zaměstnance zařazené ve služebních úřadech, kteří se zabývají zveřejňováním informací, vyřizováním žádostí o informace o životním prostředí, zákonem o registru smluv a zákonem o svobodném přístupu k informacím. Seminář je zaměřen na praktické řešení konkrétních případů (procesních postupů při vyřizování žádostí), je proto vhodný i pro státní zaměstnance, kteří se připravují na zkoušku v příslušném oboru služby. (Na tuto akci navazuje seminář Zveřejňování informací ve veřejné správě II., pořádaný dne 24. 11. 2022.)
 

Lektor: PaedDr. Slavomír Novotný, Ph.D.(1)

Pro přihlášení na školení prosím klikněte zde https://www.survio.com/survey/d/informace1

Poslední termín přihlášení je možný 5 pracovních dní před termínem školení.
 

Obsah:

 1. Zveřejňování informací ve veřejné (státní) správě;
 2. Právo na informace o životním prostředí (žádost o poskytnutí informace, výzva, postoupení žádosti);
 3. Posouzení žádosti o informace o životním prostředí (zpřístupnění, omezení přístupu, odepření zpřístupnění);
 4. Zákon o registru smluv (uveřejňované dokumenty, výjimky z povinnosti uveřejnění, registr smluv);
 5. Žádost o poskytnutí informace (podání, náležitosti, výzva);
 6. Posouzení žádosti o informace a její vyřízení (poskytnutí, odkaz, odložení);
 7. Diskuse;

(1) PaedDr. Slavomír Novotný, Ph.D.
Působí v oblasti zveřejňování informací více než 17 let. Specializuje se na zákon o svobodném přístupu k informacím a zabývá se oblastí zpracování osobních údajů a jejich ochrany a zveřejňováním informací. Zastává funkci představeného oddělení otevřeného úřadu odboru právního Ministerstva průmyslu a obchodu. Věnuje se publikační a vzdělávací činnosti.
Účastníci přihlášení na toto školení se stávají podpořenou osobou projektu a jednou z neopomenutelných podmínek je vyplnění a odevzdání Monitorovacího listu podpořené osoby (docx, 223 kB), který je uveden do souladu s nařízením GDPR. Bez vyplnění výše uvedeného formuláře se není možné školení, ani jiných vzdělávacích aktivit projektu, zúčastnit. Pokud jste již v minulosti monitorovací list vyplňovali a předali nebo zaslali nám ho, nyní již není potřeba vyplňovat.
 

Vyplněný monitorovací list prosím předejte osobně na školení, nebo zašlete jednou z níže uvedených variant.

 1. Vyplněný monitorovací list a samostudium prosím podepište v listinné podobě, s podpisem jej naskenujte a zašlete na adresu proakseminare@mvcr.cz a zároveň jej odešlete poštou na adresu:
  Ministerstvo vnitra
  Oddělení podpory a rozvoje státní služby
  Jindřišská 34
  110 00 Praha 1
 2. Vyplněný monitorovací list můžete podepsat elektronicky a zaslat pouze v elektronické podobě na e-mail proakseminare@mvcr.cz.

  

Školení je pořádáno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, který je spolufinancován z fondu EU prostřednictvím OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

  

vytisknout  e-mailem