Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zkušební otázky a odborná literatura

  1. Obecná část
  2. Zvláštní část úřednické zkoušky - platnost od 1. 7. 2019 - pro obory státní služby podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb.

Zvláštní část úřednické zkoušky - platnost od 1. 7. 2019 - pro obory státní služby podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb.

Důležité upozornění pro zájemce o vykonání zvláštní části úřednické zkoušky od 1. 7. 2019 !

Za znění zkušebních otázek, seznamů odborné literatury a studijních textů ke zvláštní části úřednické zkoušky odpovídají ústřední správní úřady, do jejichž gesce spadá příslušný obor státní služby. V případě dotazů se prosím obraťte na uvedený kontakt gestora příslušného oboru státní služby.

č. Obor státní služby - seznam zkušebních otázek Ústřední správní úřad Seznam odborné literatury Studijní texty Součinnostní dohoda Kontakt
1.

Finance
(platnost od 28. 8. 2019)

MF zde
(platnost od 28. 8. 2019)
zde
(platnost od 28. 8. 2019)
- urednicka.zkouska@mfcr.cz
2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry
(platnost od 28. 9. 2021)
zde
(platnost od 28. 9. 2021)
zde
(platnost od 10. 3. 2022)
-
3. Audit
(platnost od 20. 8. 2019)
zde
(platnost od 20. 8. 2019)
zde
(platnost od 20. 8. 2019)
-
4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace
(platnost do 22. 10. 2023)

Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace
(platnost od 23. 10. 2023)
zde
(platnost do 22. 10. 2023)

zde
(platnost od 23. 10. 2023)
zde
(platnost od 1. 7. 2019)
-
5.

Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím
(platnost od 1. 11. 2021)

zde
(platnost od 28. 4. 2022)

zde
(platnost od 28. 4. 2022)

-
6. Finanční trh
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 1. 10. 2022)
zde
(platnost od 1. 7. 2019)
-
7. Ekonomická ochrana státu
(platnost od 19. 8. 2019)
zde
(platnost od 19. 8. 2019)
zde
(platnost od 19. 8. 2019)
-
8. Zahraniční vztahy a služba
(platnost od 19. 11. 2019)
MZV zde
(platnost od 30. 11. 2020)
zde
(platnost od 26. 9. 2023)
- urednicka.zkouska@mzv.cz
9.

Školství, mládež a tělovýchova
(platnost do 7. 12. 2023)

Školství, mládež a tělovýchova
(platnost od 8. 12. 2023)

MŠMT

zde
(platnost do 7. 12. 2023)

zde
(platnost od 8. 12. 2023)

zde
(platnost do 7. 12. 2023)

zde
(platnost od 8. 12. 2023)

- urednicka.zkouska@msmt.cz
10. Výzkum, vývoj a inovace
(platnost od 4. 4. 2023)
zde
(platnost od 30. 4. 2022)
zde
(platnost od 4. 4. 2023)
-
11. Kultura, církve a náboženské společnosti
(platnost od 30. 9. 2019)
MK zde
(platnost od 30. 9. 2019)
zde
(platnost od 14. 10. 2020)
- urednicka.zkouska@mkcr.cz
12. Média, audiovize a regulace vysílání
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 9. 9. 2019)
zde
(platnost od 3. 7. 2020)
zde
(platnost od 1. 7. 2019)
13. Nepojistné sociální dávkové systémy
(platnost od 19. 5. 2022)
MPSV zde
(platnost od 19. 5. 2022)
zde
(platnost od 29. 11. 2023)
- urednicka.zkouska@mpsv.cz
14. Sociální služby, sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí a rodinná politika
(platnost od 28. 8. 2019)
zde
(platnost od 15. 6. 2022)
zde
(platnost od 15. 6. 2022)
-
15. Sociální pojištění
(platnost od 9. 10. 2020)

zde
(platnost od 24. 3. 2023)

zde
(platnost od 4. 9. 2023)

-
16. Lékařská posudková služba
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 1. 7. 2019)
- -
17. Zaměstnanost
(platnost od 13. 10. 2020)
zde
(platnost od 13. 10. 2020)
zde
(platnost od 26. 9. 2023)
-
18. Pracovněprávní vztahy
(platnost od 29. 8. 2019)
zde
(platnost od 16. 2. 2023)
zde
(platnost od 12. 9. 2023)
-
19. Platy, mzdy a jiné odměny za práci
(platnost od 29. 9. 2019)
zde
(platnost od 16. 2. 2023)
zde
(platnost od 16. 2. 2023)
-
20. Bezpečnost práce
(platnost od 3. 9. 2022)
zde
(platnost od 3. 9. 2022)
zde
(platnost od 3. 9. 2022)
-
21.

Zdravotnictví a ochrana zdraví
(platnost od 1. 5. 2022)

MZ zde
(platnost od 1. 5. 2022)
zde
(platnost od 1. 5. 2022)
- Mgr. Filip Vrána
22. Legislativa a právní činnost
(platnost od 1. 7. 2019)
ÚV zde
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 28. 8. 2020)
- urednicka.zkouska@vlada.cz
23. Lidská práva
(platnost od 16. 9. 2020)
zde
(platnost od 16. 9. 2020)
zde
(platnost od 29. 9. 2021)
zde
24. Vnitřní pořádek a bezpečnost státu
(platnost od 26. 10. 2021)
MV zde
(platnost od 28. 6. 2022)
zde
(platnost od 28. 6. 2022)
- urednicka.zkouska@mvcr.cz
25. Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 10. 6. 2020)
zde
(platnost od 19. 11. 2020)
-
26. Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa
(platnost od 28. 8. 2019)
zde
(platnost od 1. 4. 2022)
zde
(platnost od 30. 6. 2021)
-
27. Archivnictví a spisová služba
(platnost od 16. 6. 2022)
zde
(platnost od 21. 8. 2023)
zde
(platnost od 21. 8. 2023)
-
28. Informační a komunikační technologie
(platnost od 14. 6. 2022)
zde
(platnost od 14. 6. 2022)
zde
(platnost od 14. 6. 2022)
zde
29. Energetika
(platnost od 1. 9. 2022)
ERÚ zde
(platnost od 29. 8. 2019)
zde
(platnost od 28. 2. 2023)
zde energetika_zkouska@eru.cz
30. Hornictví, geologie, podzemní stavitelství, výbušniny a surovinová politika
(platnost od 23. 7. 2019)
ČBÚ zde
(platnost od 23. 7. 2019)
zde
(platnost od 2. 6. 2023)
zde Mgr. Martina Kostková
31. Průmysl
(platnost od 27. 9. 2021)
MPO zde
(platnost od 9. 6. 2022)
zde
(platnost od 15. 11. 2023)
- statni.sluzba@mpo.cz
32. Stavebnictví
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 1. 7. 2019)
-
33. Obchod, licence a mezinárodní ekonomické vztahy
(platnost od 9. 9. 2021)
zde
(platnost od 9. 6. 2022)
zde
(platnost od 9. 9. 2021)
-
34. Podnikání a živnosti
(platnost od 7. 7. 2022)
zde
(platnost od 7. 7. 2022)
zde
(platnost od 7. 7. 2022)
-
35. Ochrana spotřebitele a trhu
(platnost od 30. 9. 2023)
zde
(platnost od 30. 9. 2023)
zde
(platnost od 30. 9. 2023)
-
36. Elektronické komunikace a poštovní služby
(platnost od 27. 1. 2022)
ČTÚ zde
(platnost od 17. 5. 2023)
zde
(platnost od 24. 1. 2022)
zde urednickazkouska@ctu.cz
37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek
(platnost od 18. 1. 2023)
MMR zde
(platnost od 18. 1. 2023)
zde
(platnost od 5. 10. 2023)
- urednicka.zkouska@mmr.cz
38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy
(platnost od 22. 6. 2022)
zde
(platnost od 22. 6. 2022)
zde
(platnost od 22. 6. 2022)
zde
(platnost od 8. 9. 2020)
39. Regionální rozvoj
(platnost od 28. 6. 2022)
zde
(platnost od 28. 6. 2022)
zde
(platnost od 1. 1. 2023)
-
40. Cestovní ruch
(platnost od 12. 1. 2023)
zde
(platnost od 22. 6. 2022)
zde
(platnost od 12. 1. 2023)
-
41. Bydlení, územní plánování a stavební řád
(platnost od 23. 6. 2022)
zde
(platnost od 23. 6. 2022)
zde
(platnost od 1. 1. 2023)
-
42. Zemědělství a rostlinolékařská péče
(platnost od 2. 2. 2023)
MZe zde
(platnost od 2. 2. 2023)
zde
(platnost od 22. 10. 2020)
- urednicka.zkouska@mze.cz
43. Lesní hospodářství, myslivost, rybářství a včelařství
(platnost od 28. 8. 2019)
zde
(platnost od 28. 8. 2019)
zde
(platnost od 13. 10. 2020)
-
44. Vodní hospodářství
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 20. 8. 2019)
zde
(platnost od 13. 10. 2020)
-
45. Potravinářská výroba a péče o potraviny
(platnost od 12. 8. 2019)
zde
(platnost od 13. 4. 2022)
zde
(platnost od 7. 9. 2021)
-
46. Veterinární péče
(platnost od 17. 9. 2019)
zde
(platnost od 15. 10. 2022)
zde
(platnost od 25. 9. 2022)
-
47. Pozemková správa a krajinotvorba
(platnost od 10. 9. 2019)
zde
(platnost od 4. 10. 2022)
zde
(platnost od 28. 1. 2021)
-
48. Financování, řízení a sledování Společné zemědělské politiky
(platnost od 30. 1. 2023)
zde
(platnost od 30. 1. 2023)
zde
(platnost od 26. 9. 2023)
-
49. Obrana
(platnost od 23. 9. 2020)
MO zde
(platnost od 23. 9. 2020)
zde
(platnost od 23. 9. 2020)
- lenka.vodickova@army.cz
50.

Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv
(platnost od 7. 7. 2022)

SSHR zde
(platnost od 7. 1. 2022)

zde
(platnost od 7. 7. 2022)

- lgrulichova@sshr.cz
lrzavadilova@sshr.cz
51. Doprava
(platnost od 4. 10. 2019)
MD zde
(platnost od 4. 10. 2019)
- - urednicka.zkouska@mdcr.cz
52. Ochrana přírody a krajiny
(platnost od 6. 1. 2023)
MŽP zde
(platnost od 6. 1. 2023)
zde
(platnost od 6. 1. 2023)
- Mgr. Daniel Rydval
53. Technická ochrana životního prostředí
(platnost od 20. 5. 2022)
zde
(platnost od 6. 1. 2023)
zde
(platnost od 20. 5. 2022)
-
54.

Státní statistická služba
(platnost od 27. 10. 2020)

ČSÚ

zde
(platnost od 27. 10. 2020)

zde
(platnost od 27. 10. 2020)
- urednicka.zkouska@czso.cz
55. Zeměměřictví a katastr nemovitostí
(platnost do 9. 8. 2023)

Zeměměřictví a katastr nemovitostí
(platnost od 10. 8. 2023)
ČÚZK zde
(platnost do 9. 8. 2023)

zde
(platnost od 10. 8. 2023)
zde
(platnost do 9. 8. 2023)

zde
(platnost od 10. 8. 2023)
- urednicka.zkouska@cuzk.cz
56. Ochrana průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv souvisejících
(platnost od 6. 9. 2019)
ÚPV zde
(platnost od 11. 1. 2023)
zde
(platnost od 1. 7. 2023)
zde urednickazkouska@upv.gov.cz
57. Ochrana hospodářské soutěže a dozor nad zadáváním veřejných zakázek
(platnost od 19. 9. 2019)
ÚOHS zde
(platnost od 19. 9. 2019)
zde
(platnost od 4. 10. 2023)
-

vzdelavani@uohs.cz

58. Jaderná bezpečnost, radiační ochrana a správa ve věcech chemických a biologických zbraní
(platnost od 3. 10. 2019)
SÚJB zde
(platnost od 17. 2. 2021)
- - vzdelavani@sujb.cz
59. Ochrana utajovaných informací
(platnost od 1. 7. 2019)
MV zde
(platnost od 20. 4. 2023)
zde
(platnost od 27. 4. 2023)
zde urednicka.zkouska@mvcr.cz
60. Ochrana osobních údajů
(platnost od 23. 7. 2019)
ÚOOÚ zde
(platnost od 23. 7. 2019)
zde
(platnost od 23. 7. 2019)
- zkouska@uoou.cz
61. Odborné zabezpečení činnosti vlády
(platnost od 20. 8. 2020)
ÚV zde
(platnost od 20. 8. 2020)
zde
(platnost od 29. 11. 2023)
- urednicka.zkouska@vlada.cz
62. Evropská politika vlády
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 6. 9. 2019)
zde
(platnost od 21. 7. 2023)
-
63. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců
(platnost od 19. 1. 2023)
MV - sekce pro státní službu

zde
(platnost do 31. 12. 2023)

zde
(platnost od 1. 1. 2024)

zde
(platnost do 31. 12. 2023)

zde - verze pro tisk
(platnost do 31. 12. 2023)

zde
(platnost od 1. 1. 2024)

- Miroslava Mocová

  

Seznam použitých zkratek
ÚV - Úřad vlády MŽP - Ministerstvo životního prostředí
MF - Ministerstvo financí ERÚ - Energetický regulační úřad
MZV - Ministerstvo zahraničí ČTÚ - Český telekomunikační úřad
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy SSHR - Správa státních hmotných rezerv
MK - Ministerstvo kultury ČSÚ - Český statistický úřad
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální
MZ - Ministerstvo zdravotnictví ČBÚ - Český báňský úřad
MV - Ministerstvo vnitra ÚPV - Úřad průmyslového vlastnictví
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu ÚOHS - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj SÚJB - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
MZE - Ministerstvo zemědělství NBÚ - Národní bezpečnostní úřad
MO - Ministerstvo obrany ÚOOÚ - Úřad pro ochranu osobních údajů
MD - Ministerstvo dopravy -

  


Odbor státní služby, 5. října 2023

vytisknout  e-mailem