Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zkušební otázky a odborná literatura

  1. Obecná část
  2. Zvláštní část úřednické zkoušky - platnost do 30. 6. 2019 - pro obory státní služby podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb.
  3. Zvláštní část úřednické zkoušky - platnost od 1. 7. 2019 - pro obory státní služby podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb.

 Zvláštní část úřednické zkoušky - platnost do 30. 6. 2019 - pro obory státní služby podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb.

Důležité upozornění pro zájemce o vykonání zvláštní části úřednické zkoušky od 1. 7. 2019 !

Za znění zkušebních otázek, seznamů odborné literatury a studijních textů ke zvláštní části úřednické zkoušky odpovídají ústřední správní úřady, do jejichž gesce spadá příslušný obor státní služby. V případě dotazů se prosím obraťte na uvedený kontakt gestora příslušného oboru státní služby.

č. Obor státní služby - seznam zkušebních otázek Ústřední správní úřad Seznam odborné literatury Studijní texty Veřejnoprávní smlouva Kontakt
1. Finance
(platnost do 30. 6. 2019)
MF zde
(platnost do 30. 6. 2019)
zde
(platnost do 30. 6. 2019)
urednicka.zkouska@mfcr.cz
2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
(platnost do 30. 6. 2019)
MF zde
(platnost do 30. 6. 2019)
zde
(platnost do 30. 6. 2019)
3.
Audit
(platnost do 30. 6. 2019)
zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

4.

Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

5.

Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

6.

Loterie a jiné podobné hry
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

7.

Finanční trh
(platnost do 30. 6. 2019)

MF

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

8.

Ekonomická ochrana státu
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

9.

Zahraniční vztahy a služba
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

10.

Školství, výchova a vzdělávání
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)
11.

Mládež, tělovýchova a sport
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)
12.

Vyzkum, vyvoj a inovace
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

13.

Umění
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

14.

Ochrana kulturního dědictví, státní památková péče a péče o sbírky muzejní povahy
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)
15.

Kulturně výchovná činnost, správa ve věcech knihovnických a informačních služeb
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

16.

Církve a náboženské společnosti
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)
17.

Ochrana práv duševního vlastnictví
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)
18.
Média, audiovize, regulace vysílání
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

 zde
(platnost do 30. 6. 2019)
19.

Nepojistné sociální dávkové systémy
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

20.

Sociální služby a sociální práce
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)
21.

Sociálněprávní ochrana dětí a rodinná politika
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)
22.
Sociální pojištění
(platnost do 30. 6. 2019)
zde
(platnost do 30. 6. 2019)
23.
Lékařská posudková služba
(platnost do 30. 6. 2019)
zde
(platnost do 30. 6. 2019)
24.

Zaměstnanost
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

25.
Pracovněprávní vztahy
(platnost do 30. 6. 2019)
zde
(platnost do 30. 6. 2019)
26.
Platy, mzdy a jiné odměny za práci
(platnost do 30. 6. 2019)
zde
(platnost do 30. 6. 2019)
27.

Bezpečnost práce
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)
28.
Zdravotnictví a ochrana zdraví
(platnost do 30. 6. 2019)
zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde

Mgr. Filip Vrána
filip.vrana@mzcr.cz
29.
Legislativa a právní činnost
(platnost do 30. 6. 2019)
zde
(platnost do 30. 6. 2019)
30.
Lidská práva
(platnost do 30. 6. 2019)
zde
(platnost do 30. 6. 2019)
zde
(platnost do 30. 6. 2019)
31.

Vnitřní pořádek a bezpečnost státu
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

32.
zde
(platnost do 30. 6. 2019)
zde
(platnost do 30. 6. 2019)
33.

Systém veřejné správy
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

34.

Všeobecná vnitřní správa
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

35.

Archivnictví a spisová služba
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

36.

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

37.
Energetika
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
38.

Surovinová politika
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

39.
Průmysl
(platnost do 30. 6. 2019)
zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

40.

Stavebnictví
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

41.

Licence a jiná povolení v oblasti zahraničního obchodu
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

42.
Podnikání a živnosti
(platnost do 30. 6. 2019)
zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

43.

Ochrana spotřebitele a trhu
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

44.

Obchod a mezinárodní ekonomické vztahy
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

45.

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde 
46.

Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)
47.

Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)
48.

Regionální rozvoj
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

49.

Cestovní ruch
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)
50.

Bydlení
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

51.

Územní plánování
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)
52.

Stavení řád
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

53.

Zemědělství
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

54.
Lesní hospodářství
(platnost do 30. 6. 2019)
zde
(platnost do 30. 6. 2019)
55.
Myslivost
(platnost do 30. 6. 2019)
zde
(platnost do 30. 6. 2019)
56.
Rybářství a včelařství
(platnost do 30. 6. 2019)
zde
(platnost do 30. 6. 2019)
57.
Vodní hospodářství
(platnost do 30. 6. 2019)
zde
(platnost do 30. 6. 2019)
58.

Potravinářská výroba a péče o potraviny
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

59.
Veterinární péče
(platnost do 30. 6. 2019)
zde
(platnost do 30. 6. 2019)
60.

Rostlinolékařská péče
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

61.

Pozemková správa a krajinotvorba
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

62.

Financování, řízení a sledování Společné zemědělské politiky
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)
63.

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

Mgr. Lenka Vodičková
lenka.vodickova@army.cz
64.

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

Bc. Radka Kovařčíková
rkovarcikova@sshr.cz
Bc. Lucie Růžena Černá
lrcerna@sshr.cz
65.
zde
(platnost do 30. 6. 2019)
Mgr. Lenka Vodičková
lenka.vodickova@army.cz
66.
Doprava
(platnost do do 29.8. 2019)
zde
(platnost do do 29.8. 2019)
67.

Ochrana přírody a krajiny
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

Mgr. Daniel Rydval
daniel.rydval@mzp.cz
68.

Technická ochrana životního prostředí
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

69.
Státní statistická služba
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

70.

Zeměměřictví a katastr nemovitostí
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 22. 7. 2019)

zde
 

71.

Hornictví, geologie, podzemní stavitelství a výbušniny
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)
Mgr. Martina Kostková
72.

Průmyslové vlastnictví
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)
Ing. Josef Dvornák
jdvornak@upv.cz
73.

Hospodářská soutěž, dohled nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí a dohled nad poskytováním veřejné podpory
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

Mgr. Kateřina Valentová
katerina.valentova@compet.cz
Ing. Eva Vymazalová
eva.vymazalova@compet.cz
74.

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

75.
(Ministerstvo vnitra jmenuje zkušební komisi a organizuje úřednické zkoušky a Národní bezpečnostní úřad odpovídá za otázky pro zvláštní část)
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde 
76.

Ochrana osobních údajů
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

77.

Odborné zabezpečení činnosti vlády
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

78.

Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání
(platnost do 30. 6. 2019)

zde
(platnost do 30. 6. 2019)

zde

zde 
Miroslava Mocová
miroslava.mocova@mvcr.cz
79.
Evropská politika vlády
(platnost do 30. 6. 2019)
zde
(platnost do 30. 6. 2019)

Seznam použitých zkratek
ÚV – Úřad vlády MŽP – Ministerstvo životního prostředí
MF – Ministerstvo financí ERÚ – Energetický regulační úřad
MZV – Ministerstvo zahraničí ČTÚ – Český telekomunikační úřad
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy SSHR – Správa státních hmotných rezerv
MK – Ministerstvo kultury ČSÚ – Český statistický úřad
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální
MZ – Ministerstvo zdravotnictví ČBÚ – Český báňský úřad
MV – Ministerstvo vnitra ÚPV – Úřad průmyslového vlastnictví
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
MZE – Ministerstvo zemědělství NBÚ – Národní bezpečnostní úřad
MO – Ministerstvo obrany ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů
MD – Ministerstvo dopravy .
.


Odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě, 16. září 2019

vytisknout  e-mailem