Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zkušební otázky a odborná literatura

  1. Obecná část
  2. Zvláštní část úřednické zkoušky - platnost od 1. 7. 2019 - pro obory státní služby podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb.

Zvláštní část úřednické zkoušky - platnost od 1. 7. 2019 - pro obory státní služby podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb.

Důležité upozornění pro zájemce o vykonání zvláštní části úřednické zkoušky od 1. 7. 2019 !

Za znění zkušebních otázek, seznamů odborné literatury a studijních textů ke zvláštní části úřednické zkoušky odpovídají ústřední správní úřady, do jejichž gesce spadá příslušný obor státní služby. V případě dotazů se prosím obraťte na uvedený kontakt gestora příslušného oboru státní služby.

č. Obor státní služby - seznam zkušebních otázek Ústřední správní úřad Seznam odborné literatury Studijní texty Součinnostní dohoda Kontakt
1.

Finance
(platnost od 28. 8. 2019)

MF zde
(platnost od 28. 8. 2019)
zde
(platnost od 28. 8. 2019)
- urednicka.zkouska@mfcr.cz
2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry
(platnost od 22. 7. 2019)
zde
(platnost od 22. 7. 2019)
zde
(platnost od 22. 7. 2019)
-
3. Audit
(platnost od 20. 8. 2019)
zde
(platnost od 20. 8. 2019)
zde
(platnost od 20. 8. 2019)
-
4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 12. 8. 2019)
zde
(platnost od 1. 7. 2019)
-
5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím
(platnost od 20. 8. 2019)
zde
(platnost od 20. 8. 2019)
zde
(platnost od 20. 8. 2019)
-
6. Finanční trh
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 15. 8. 2019)
zde
(platnost od 1. 7. 2019)
-
7. Ekonomická ochrana státu
(platnost od 19. 8. 2019)
zde
(platnost od 19. 8. 2019)
zde
(platnost od 19. 8. 2019)
-
8. Zahraniční vztahy a služba
(platnost do 18. 11. 2019)

Zahraniční vztahy a služba
(platnost od 19. 11. 2019)
MZV zde
(platnost od 24. 7. 2019)
zde
(platnost od 19. 11. 2019)
- urednicka.zkouska@mzv.cz
9. Školství, mládež a tělovýchova
(platnost do 18. 9. 2019)

Školství, mládež a tělovýchova
(platnost od 19. 9. 2019)
MŠMT zde
(platnost od 23. 7. 2019)
zde
(platnost od 19. 9. 2019)
- urednicka.zkouska@msmt.cz
10. Výzkum, vývoj a inovace
(platnost od 22. 7. 2019)
zde
(platnost od 22. 7. 2019)
zde
(platnost od 22. 7. 2019)
-
11. Kultura, církve a náboženské společnosti
(platnost od 30. 9. 2019)
MK zde
(platnost od 30. 9. 2019)
- - urednicka.zkouska@mkcr.cz
12. Média, audiovize a regulace vysílání
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 9. 9. 2019)
zde
(platnost od 3. 7. 2020)
zde
(platnost od 1. 7. 2019)
13. Nepojistné sociální dávkové systémy
(platnost od 1. 7. 2019)
MPSV zde
(platnost od 23. 8. 2019)
- - urednicka.zkouska@mpsv.cz
14. Sociální služby, sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí a rodinná politika
(platnost od 28. 8. 2019)
zde
(platnost od 28. 8. 2019)
- -
15. Sociální pojištění
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 1. 7. 2019)
- -
16. Lékařská posudková služba
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 1. 7. 2019)
- -
17. Zaměstnanost
(platnost od 29. 8. 2019)
zde
(platnost od 29. 8. 2019)
- -
18. Pracovněprávní vztahy
(platnost od 29. 8. 2019)
zde
(platnost od 29. 8. 2019)
- -
19. Platy, mzdy a jiné odměny za práci
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 2. 9. 2019)
- -
20. Bezpečnost práce
(platnost od 28. 8. 2019)
zde
(platnost od 28. 8. 2019)
- -
21. Zdravotnictví a ochrana zdraví
(platnost od 12. 9. 2019)
MZ zde
(platnost od 12. 9. 2019)
- - Mgr. Filip Vrána
22. Legislativa a právní činnost
(platnost od 1. 7. 2019)
ÚV zde
(platnost od 1. 7. 2019)
- - urednicka.zkouska@vlada.cz
23. Lidská práva
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 1. 7. 2019)
- zde
24. Vnitřní pořádek a bezpečnost státu
(platnost od 1. 7. 2019)
MV zde
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 24. 7. 2019)
- urednicka.zkouska@mvcr.cz
25. Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost do 9. 6. 2020)

zde
(platnost od 10. 6. 2020)
zde
(platnost do 20. 5. 2020)

zde
(paltnost od 21. 5. 2020)
-
26. Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa
(platnost od 28. 8. 2019)
zde
(platnost do 13. 5. 2020)

zde
(platnost od 14. 5. 2020)
zde
(platnost od 17. 12. 2019)
-
27. Archivnictví a spisová služba
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 12. 8. 2019)
zde
(platnost od 12. 8. 2019)
-
28. Informační a komunikační technologie
(platnost od 22. 7. 2019)
zde
(platnost od 22. 7. 2019)
zde
(platnost od 22. 7. 2019)
-
29. Energetika
(platnost od 29. 8. 2019)
ERÚ zde
(platnost od 29. 8. 2019)
- zde energetika_zkouska@eru.cz
30. Hornictví, geologie, podzemní stavitelství, výbušniny a surovinová politika
(platnost od 23. 7. 2019)
ČBÚ zde
(platnost od 23. 7. 2019)
- zde Mgr. Martina Kostková
31. Průmysl
(platnost od 1. 7. 2019)
MPO zde
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 1. 7. 2019)
- statni.sluzba@mpo.cz
32. Stavebnictví
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 1. 7. 2019)
-
33. Obchod, licence a mezinárodní ekonomické vztahy
(platnost od 13. 9. 2019)
zde
(platnost od 13. 9. 2019)
zde
(platnost od 13. 9. 2019)
-
34. Podnikání a živnosti
(platnost od 30. 7. 2019)
zde
(platnost od 30. 7. 2019)
zde
(platnost od 30. 7. 2019)
-
35. Ochrana spotřebitele a trhu
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 1. 7. 2019)
-
36. Elektronické komunikace a poštovní služby
(platnost od 1. 7. 2019)
ČTÚ zde
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 17. 12. 2019)
zde urednickazkouska@ctu.cz
37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek
(platnost od 8. 8. 2019)
MMR zde
(platnost od 8. 8. 2019)
zde
(platnost od 8. 8. 2019)
- urednicka.zkouska@mmr.cz
38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy
(platnost od 24. 7. 2019)
zde
(platnost od 24. 7. 2019)
zde
(platnost od 24. 7. 2019)
-
39. Regionální rozvoj
(platnost od 19. 8. 2019)
zde
(platnost od 19. 8. 2019)
zde
(platnost od 19. 8. 2019)
-
40. Cestovní ruch
(platnost od 29. 8. 2019)
zde
(platnost od 29. 8. 2019)
zde
(platnost od 16. 9. 2019)
-
41. Bydlení, územní plánování a stavební řád
(platnost od 12. 8. 2019)
zde
(platnost od 12. 8. 2019)
zde
(platnost od 12. 8. 2019)
-
42. Zemědělství a rostlinolékařská péče
(platnost od 7. 8. 2019)
MZe zde
(platnost od 7. 8. 2019)
- - urednicka.zkouska@mze.cz
43. Lesní hospodářství, myslivost, rybářství a včelařství
(platnost od 28. 8. 2019)
zde
(platnost od 28. 8. 2019)
- -
44. Vodní hospodářství
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 20. 8. 2019)
- -
45. Potravinářská výroba a péče o potraviny
(platnost od 12. 8. 2019)
zde
(platnost od 12. 8. 2019)
- -
46. Veterinární péče
(platnost od 17. 9. 2019)
zde
(platnost od 17. 9. 2019)
- -
47. Pozemková správa a krajinotvorba
(platnost od 10. 9. 2019)
zde
(platnost od 10. 9. 2019)
- -
48. Financování, řízení a sledování Společné zemědělské politiky
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 14. 8. 2019)
- -
49. Obrana
(platnost od 23. 7. 2019)
MO zde
(platnost od 23. 7. 2019)
- - lenka.vodickova@army.cz
50. Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv
(platnost od 1. 7. 2019)
SSHR zde
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 1. 7. 2019)
- rkovarcikova@sshr.cz
lrcerna@sshr.cz
51. Doprava
(platnost od 4. 10. 2019)
MD zde
(platnost od 4. 10. 2019)
- - urednicka.zkouska@mdcr.cz
52. Ochrana přírody a krajiny
(platnost od 1. 7. 2019)
MŽP zde
(platnost od 9. 9. 2019)
- - Mgr. Daniel Rydval
53. Technická ochrana životního prostředí
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 9. 9. 2019)
- -
54. Státní statistická služba
(platnost od 1. 7. 2019)
ČSÚ zde
(platnost od 1. 7. 2019)
- - urednicka.zkouska@czso.cz
55. Zeměměřictví a katastr nemovitostí
(platnost od 1. 7. 2019)
ČÚZK zde
(platnost od 23. 7. 2019)
zde
(platnost od 5. 11. 2019)
- urednicka.zkouska@cuzk.cz
56. Ochrana průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv souvisejících
(platnost od 6. 9. 2019)
ÚPV zde
(platnost od 6. 9. 2019)
zde zde Ing. Josef Dvornák
57. Ochrana hospodářské soutěže a dozor nad zadáváním veřejných zakázek
(platnost od 19. 9. 2019)
ÚOHS zde
(platnost od 19. 9. 2019)
- -

lucie.cermakova@uohs.cz
kristyna.kotulanova@uohs.cz

58. Jaderná bezpečnost, radiační ochrana a správa ve věcech chemických a biologických zbraní
(platnost od 3. 10. 2019)
SÚJB zde
(platnost od 3. 10. 2019)
- - vzdelavani@sujb.cz
59. Ochrana utajovaných informací
(platnost od 1. 7. 2019)
MV zde
(platnost od 23. 7. 2019)
zde
(platnost od 6. 1. 2020)
zde urednicka.zkouska@mvcr.cz
60. Ochrana osobních údajů
(platnost od 23. 7. 2019)
ÚOOÚ zde
(platnost od 23. 7. 2019)
zde
(platnost od 23. 7. 2019)
- zkouska@uoou.cz
61. Odborné zabezpečení činnosti vlády
(platnost od 1. 7. 2019)
ÚV zde
(platnost od 1. 7. 2019)
- - urednicka.zkouska@vlada.cz
62. Evropská politika vlády
(platnost od 1. 7. 2019)
zde
(platnost od 6. 9. 2019)
zde
(platnost od 26. 6. 2020)
-
63. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků
(platnost od 1. 7. 2019)
MV - sekce pro státní službu zde
(platnost od 1. 1. 2020)
zde
(platnost od 1. 7. 2020)
zde Miroslava Mocová

  

Seznam použitých zkratek
ÚV - Úřad vlády MŽP - Ministerstvo životního prostředí
MF - Ministerstvo financí ERÚ - Energetický regulační úřad
MZV - Ministerstvo zahraničí ČTÚ - Český telekomunikační úřad
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy SSHR - Správa státních hmotných rezerv
MK - Ministerstvo kultury ČSÚ - Český statistický úřad
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální
MZ - Ministerstvo zdravotnictví ČBÚ - Český báňský úřad
MV - Ministerstvo vnitra ÚPV - Úřad průmyslového vlastnictví
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu ÚOHS - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj SÚJB - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
MZE - Ministerstvo zemědělství NBÚ - Národní bezpečnostní úřad
MO - Ministerstvo obrany ÚOOÚ - Úřad pro ochranu osobních údajů
MD - Ministerstvo dopravy -

  


Odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě, 3. července 2020

vytisknout  e-mailem