Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Závěrečná informace o stavu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech

Dne 21. června 2023 byla vládou projednána Závěrečná informace o stavu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech. Byla tak naposledy naplněna povinnost, vždy do 30. června příslušného roku, informovat vládu o postupu zavádění kvality ve služebních úřadech za rok předchozí. 

Aktivity spojené se zaváděním principů řízení kvality byly součástí končícího projektu (k 30. 6. 2023), řešeného sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra pod názvem "Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy" a registračním číslem projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173. Systém řízení kvality, alespoň v tzv. minimální míře, byly služební úřady povinny zavést dle vládou schváleného Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech nejpozději do 30. 6. 2022. Do konce roku 2022 pak probíhalo externí vyhodnocování míry naplnění zavedených požadavků Metodického pokynu (přezkumy).

Předložená Závěrečná informace tak shrnuje a komentuje zejména výsledky a zjištění z přezkumů, které proběhly v celkem 84 služebních úřadech. Zároveň jsou v Závěrečné informaci rekapitulovány a vyhodnocovány i další aktivity spojené se zaváděním kvality ve služebních úřadech, které byly v rámci naplňování jednoho z klíčových cílů projektu realizovány. V závěru dokumentu jsou navrhována opatření pro udržení dosažených výsledků a nastavení procesu trvalého zlepšování v oblasti kvality.

  

vytisknout  e-mailem