Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zákon o "svobodě informací"

Praktický výklad zákona, judikatury a novel

Seminář bude probíhat prezenční formou v budově Ministerstva vnitra, náměstí Hrdinů 163/3, Praha 4 v termínu:

 • 23.06.2022, od 9:00 do 15:00 hod. (kapacita obsazena)
   

PŘIHLAŠTE SE zde: https://www.survio.com/survey/d/D3X/svobodainformaci.

Poslední termín přihlášení je možný 5 pracovních dní před termínem školení.
 

Lektor: PaedDr. Slavomír Novotný, Ph.D. (1)
 

Seminář je určen pro specialisty v oboru s určitou praxí. V rámci semináře není vysvětlován úvod do problematiky, ale řešení konkrétních případů (procesních postupů při vyřizování žádostí) v návaznosti na soudní rozhodnutí a na změny po novelách zákona č. 106/1999 Sb.

Obsah:

 1. Zveřejňování informací ve veřejné správě (ZLPS, zákon č. 123/1998 Sb., zákon č. 106/1999 Sb. apod.)
 2. Žádost o poskytnutí informace (podání, náležitosti, výzva)
 3. Posouzení žádosti o informace a její vyřízení (poskytnutí, odkaz, odložení, odmítnutí a jeho důvody)
 4. Hrazení nákladů (podmínky, uplatnění mimořádně rozsáhlé vyhledávání)
 5. Problematické procesní aspekty vyřizování žádostí o poskytnutí informace (nadřízený orgán, stížnost, odvolání)
 6. Diskuse
   

(1) PaedDr. Slavomír Novotný, Ph.D.
Působí v oblasti zveřejňování informací více než 17 let. Specializuje se na zákon o svobodném přístupu k informacím a zabývá se oblastí zpracování osobních údajů a jejich ochrany a zveřejňováním informací. Zastává funkci představeného oddělení otevřeného úřadu odboru právního Ministerstva průmyslu a obchodu. Věnuje se publikační a vzdělávací činnosti.

  

Účastníci přihlášení na toto školení se stávají podpořenou osobou projektu, a jednou z neopomenutelných podmínek je vyplnění a odevzdání Monitorovacího listu podpořené osoby (docx, 223 kB) který je uveden do souladu s nařízením GDPR. Bez vyplnění výše uvedeného formuláře se není možné školení, ani jiných vzdělávacích aktivit projektu, zúčastnit. Pokud jste již v minulosti monitorovací list vyplňovali a předali nebo zaslali nám ho, nyní již není potřeba vyplňovat.
 

Vyplněný monitorovací list a potvrzení o samostudiu prosím předejte osobně na školení, nebo zašlete jednou z níže uvedených variant.

 1. Vyplněný monitorovací list a samostudium prosím podepište v listinné podobě, s podpisem jej naskenujte a zašlete na adresu proakseminare@mvcr.cz a zároveň jej odešlete poštou na adresu:
  Ministerstvo vnitra
  Oddělení podpory a rozvoje státní služby
  Jindřišská 34
  110 00 Praha 1

 2. Vyplněný monitorovací list můžete podepsat elektronicky a zaslat pouze v elektronické podobě na e-mail proakseminare@mvcr.cz.

  

Školení je pořádáno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, který je spolufinancován z fondu EU prostřednictvím OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

  

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem