Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Young Leaders Program

Young Leaders Program (dále jen "YLP") je roční magisterské studium v Japonsku určené zaměstnancům veřejné správy.

Studium probíhá v angličtině na National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) v Tokiu, a to ve dvou studijních programech:

 • "School of Government" pro oblast veřejné správy a veřejné politiky,

 • "School of Local Governance" pro oblast místní samosprávy.
   

Cílem programu je přispět k rozšíření znalostí uchazečů, kteří mají předpoklady zastávat vedoucí pozice ve veřejné správě a navázat profesní a přátelské vztahy mezi jednotlivými zeměmi. Kromě studia oborů veřejná správa a politická studia je poskytnuta také zajímavá příležitost v podobě debaty s politiky, vysokými vládními úředníky, podnikateli a představiteli regionálních komunit.

Do studijního programu "School of Government" zapojeno 28 zemí a každý rok je vybráno přibližně 20 uchazečů. Na studijním programu "School of Local Governance" participuje 19 zemí a každoročně je do něj vybíráno cca 10 kandidátů.
 

Výběrová kritéria

Uchazeč musí splňovat následující podmínky:

 • občan České republiky,
 • zaměstnanec veřejné správy,
 • věk maximálně 40 let (ke dni nástupu na stáž),
 • ukončené vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářský stupeň),
 • minimálně tříletá praxe ve veřejné správě (preferováno je pět a více let),
 • dobrý zdravotní stav,
 • znalost angličtiny, jež musí být doložena zkouškou TOEFL iBT min. 79 nebo IELTS min. 6.0, případně další ekvivalentní zkouškou. (certifikát nesmí být starší dvou let ke dni nástupu na stáž).
   

Uchazeč musí dále doložit:

 • esej vysvětlující důvod žádosti a plány do budoucna v rozsahu 3 stran
 • doporučující dopis přímého nadřízeného žadatele a doporučující dopis nadřízeného nebo dozorujícího vysokoškolského profesora.
   

Právní úprava

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, definuje celkem 3 způsoby, jakými lze státním zaměstnancům umožnit zúčastnit se programu YLP. Jsou to povolení zvýšení vzdělání, přerušení výkonu státní služby nebo neplacené služební volno.

Celé stanovisko sekce pro státní službu k možnostem státního zaměstnance při využití programu YLP je dostupné na internetových stránkách státní služby  v oddílu "Dokumenty a stanoviska" - "Stanoviska".

Pro zaměstnance územních samosprávných celků lze použít zvýšení kvalifikace podle § 231 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v znění pozdějších předpisů, popřípadě též neplacené volno.
 

Finanční náklady

Japonská vláda poskytuje stipendium ve výši 242 000 JPY, hradí výdaje za školné a zpáteční letenku.
 

Jak se přihlásit

Sekce pro státní službu zasílá informace o studiu včetně formuláře přihlášky jednotlivým kontaktním osobám ze správních úřadů a územních samosprávných celků, kteří informace předávají dál svým zaměstnancům. Velvyslanectví Japonska v ČR přijímá přihlášky na tento program výhradně prostřednictvím Ministerstva vnitra sekce pro státní službu.

Přihlašování na nový akademický rok probíhá zpravidla na přelomu léta a podzimu předchozího roku. Informace o otevření výběrového řízení včetně přihlášky a dalších potřebných dokumentů naleznete vždy v záložce Výběrová řízení do EU a jiné nabídky na webových stránkách sekce pro státní službu.
 

Vyplněnou přihlášku spolu s dalšími požadovanými dokumenty je nutné doručit v listinné podobě na adresu:

 • Ministerstvo vnitra
  Sekce pro státní službu
  Oddělení stategie státní služby
  Jindřišská 34
  110 00 Praha 1

  

Ministerstvo vnitra zpracovává osobní údaje uchazeče v souladu s ustanovením Článků 12 a 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů") a předává jeho přihlášku a její přílohy na základě Článku 49 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů Velvyslanectví Japonska v ČR a následně japonským úřadům a vzdělávacím institucím, které se podílejí na realizaci programu, a to za účelem účasti uchazeče ve výběrovém řízení. Uchazeč má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů dle Článků 15 a 16, a další práva dle Článků 17 a21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Uchazeč poskytuje osobní údaje na základě souhlasu ve smyslu Článků 6 odst. 1 písm. a) a 9 odst. 2 písm. a) výše uváděného nařízení za účelem přihlášení do výběrového řízení na studium Young Leaders Program.

  

Kontaktní osoba: Mgr. Jáchym Skála
tel: 974 818 242
e-mail: jachym.skala@mvcr.cz.

  


Oddělení strategie státní služby, 24. července 2023

vytisknout  e-mailem