Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecné informace

Ministerstvo vnitra dle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, plní koordinační roli v oblasti vzdělávání státních zaměstnanců a připravuje vzdělávací programy a rámcová pravidla vzdělávání.
 

Zásady vzdělávání státních zaměstnanců

Za účelem zvyšování odbornosti státní správy je v zákoně obsažena úprava vzdělávání státních zaměstnanců. Státní zaměstnanec je oprávněn i povinen své vzdělání prohlubovat, tím je myšleno vstupní i průběžné vzdělávání státního zaměstnance, vzdělávání představených a jazykové vzdělávání. Prohlubování vzdělání je zaměřeno na další odborný růst státního zaměstnance v jím vykonávaném oboru služby včetně zdokonalování nebo získávání jazykových znalostí. Za prohlubování vzdělání přísluší státnímu zaměstnanci plat a rozsah prohlubování vzdělání určuje služební orgán (vychází přitom zejména z výsledku služebního hodnocení státního zaměstnance a z návrhů jeho představeného).

Zákonem je dále upraveno poskytování služebního volna k individuálním studijním účelům, které státnímu zaměstnanci přísluší v rozsahu 5 dnů výkonu služby v kalendářním roce. Čerpání studijního volna povoluje na žádost státního zaměstnance služební orgán. Za dny jeho čerpání přísluší státnímu zaměstnanci plat, ostatní náklady související se studijním volnem nese sám státní zaměstnanec.

Státní zaměstnanec má také možnost si své vzdělání zvýšit, příp. rozšířit. Pokud tak činí na náklady služebního úřadu, je k tomu vždy třeba povolení služebního orgánu, nejčastěji je vzdělání státního zaměstnance zvyšováno jeho studiem na vyšší odborné škole, vysoké škole nebo vysláním na studijní pobyt. Při zvyšování vzdělání státnímu zaměstnanci přísluší služební volno v nezbytně nutném rozsahu s náhradou platu ve výši průměrného výdělku.

Státní zaměstnanec, kterému bylo povoleno zvýšení vzdělání na náklady služebního úřadu, je povinen po stanovenou dobu po ukončení studia nebo skončení studijního pobytu setrvat ve služebním poměru, pokud tuto povinnost nesplní, je povinen služebnímu úřadu tyto náklady uhradit. Služební úřad je oprávněn kontrolovat průběh a výsledky zvyšování vzdělání státního zaměstnance. Pokud zjistí, že se státní zaměstnanec stal dlouhodobě nezpůsobilým k výkonu služby, pro kterou si zvyšuje vzdělání nebo neplní bez vážného důvodu studijní povinnosti, může zastavit poskytování úlev ve službě.

  

vytisknout  e-mailem