Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávací program lektorské dovednosti úředníka

Sekce pro státní službu pořádá "Vzdělávací program Lektorské dovednosti úředníka" jehož součástí je i "Školení prezentačních dovedností" v těchto termínech:

 • 23. 11. - 24. 11. 2021 Lektorské dovednosti úředníka a 2. 11. 2021 Prezentační dovednosti, budova MV, Centrotex, Nám. Hrdinů 3, Praha 4
 • 14. 12. - 15. 12. 2021 Lektorské dovednosti úředníka a 1. 12. 2021 Prezentační dovednosti, budova MV, Nad Štolou 936/3, Praha 7.
 • 15. – 16. 2. 2022 Lektorské dovednosti úředníka a 8. 2. 2022 Prezentační dovednosti, budova MV, Centrotex, Nám. Hrdinů 3, Praha 4
   

Lektorské zajištění:

Třídenní vzdělávací program v celkovém rozsahu 24 hodin bude probíhat vždy od 8.30 hod. - do 17.00 hod.

Cílem vzdělávacího programu je zdokonalení v oblasti předávání znalostí a informací, učení ostatních a jejich motivování k osvojení si nových poznatků v praxi, a to formou nácviku v modelových situacích.
 

Obsahová náplň:

Téma lektorských dovedností úředníka se zaměří na tato témata:

 • Lektor a dospělí účastníci vzdělávání,
 • Komunikační dovednosti lektora,
 • Jak připravit a vést vzdělávací akci (trénink, seminář, kurz),
 • Učební pomůcky,
 • Didaktická technika,
 • Praktický nácvik lektorského vystoupení.
   

Téma prezentační dovednosti se zaměří na jednotlivé fáze prezentace, její přípravu a provedení, význam prezentace a nácvik prezentačních dovedností v modelových situacích.

Vzdělávací program je určen zejména představeným a účastníkům vzdělávacího programu pro členy zkušebních komisí.

Počet účastníků: maximálně 15.

Způsob ukončení: osvědčení o absolvování.

Pro přihlášení je třeba vyplnit přihlášku (docx, 110 kB), kterou zasílejte jako přílohu e-mailu na adresu proakseminare@mvcr.cz. Do předmětu e-mailu uveďte: "Lektorské dovednosti".

Vzdělávací program je pořádán v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173.

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem