Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávací program k zákonu o státní službě

Vzdělávací program je tvořen úvodní částí samostudia a navazujícími čtyřmi prezenčními školeními, která budou probíhat vždy v čase od 9:00 do 15:30 hodin, a to prezenčně (v budově MV Letná, Nad Štolou 936/3, Praha 7) a současně i online v následujících termínech:

 • 21. 9. 2022 - 1. část, - kapacita naplněna
 • 22. 9. 2022 - 2. část, - kapacita naplněna
 • 12. 10. 2022 - 3. část, - kapacita naplněna
 • 18. 10. 2022 - 4. část. - kapacita naplněna
   

PŘIHLAŠTE SE: https://www.survio.com/survey/d/G4I/statnisluzba.

Účastníkům školení bude před školením zaslán e-mail s dalšími instrukcemi a těm, kteří si zvolí online formu školení, i odkaz na konferenční prostor.

Školení jsou lektorsky zajištěna zaměstnanci sekce pro státní službu Ministerstva vnitra a zaměstnanci Ministerstva práce a sociálních věcí:

 • Mgr. Zuzana Brücknerová
 • Mgr. Tereza Tichá
 • Mgr. Karel Moravec
 • Mgr. Michal Richtr
 • Mgr. Václav Frýdl
 • Mgr. Alena Svobodová
 • Mgr. Renata Zamazalová
 • Ing. Mgr. Petr Schreyer
 • Mgr. Bc. Markéta Pavlíková
 • Mgr. Dominika Schejbalová
 • Mgr. Martin Melezínek
 • Mgr. Zdeněk Schmied
 • Mgr. Taťána Zelená
 • Ing. Šárka Kristiánová
 • JUDr. Jan Vácha
   

Vzdělávací program je určen jak zájemcům o vykonání o úřednické zkoušky pro obor služby č. 63 Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, tak všem ostatním zaměstnancům služebních úřadů.

Cílem vzdělávacího programu je získat komplexní znalost zákona o státní službě a zodpovědět dotazy k jednotlivým tématům.

Počet účastníků: 80 osob

Způsob ukončení: osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.
 

Obsahová náplň:

V úvodu vzdělávacího programu se každý účastník v rámci samostudia seznámí se studijním textem pro úřednickou zkoušku k oboru služby č. 63 Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců (pdf, 1,8 MB). V navazujícím školení budou účastníci provedeni jednotlivými tématy studijního textu a mohou klást otázky.

Text určený pro samostudium s názvem "Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců" s časovou dotací 16 hodin, si, prosím, prostudujte před prvním termínem prezenčního školení. Prostudování materiálu prosím potvrďte do přiloženého formuláře Potvrzení samostudium (docx, 47 kB).
 

Pro získání osvědčení je nezbytné, aby každý účastník:

 • absolvoval všechny části školení;
 • byl seznámen s textem určeným pro samostudium "Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců" formou samostudia;
 • odevzdal monitorovací list a potvrzení o samostudiu.
   

Účastníci přihlášení na tento vzdělávací program se stávají podpořenou osobou projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, a jednou z neopomenutelných podmínek je vyplnění a odevzdání Monitorovacího listu podpořené osoby (docx, 223 kB), který je uveden do souladu s nařízením GDPR. Bez vyplnění výše uvedeného formuláře se není možné školení, ani jiných vzdělávacích aktivit projektu, zúčastnit. Pokud jste již v minulosti monitorovací list vyplňovali a předali nebo zaslali nám ho, nyní již není potřeba vyplňovat.

Vyplněný monitorovací list a potvrzení o samostudiu prosím předejte osobně na školení, nebo zašlete jednou z níže uvedených variant.

 1. Vyplněný monitorovací list a samostudium prosím podepište v listinné podobě, s podpisem jej naskenujte a zašlete na adresu proakseminare@mvcr.cz a zároveň jej odešlete poštou na adresu:
  Ministerstvo vnitra
  Oddělení podpory a rozvoje státní služby
  Jindřišská 34
  110 00 Praha 1

 2. Vyplněný monitorovací list můžete podepsat elektronicky a zaslat pouze v elektronické podobě na e-mail proakseminare@mvcr.cz.
   

Jsme rádi, že jste se rozhodli zapojit do vzdělávacího programu pořádaného sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra, a věříme, že pro Vás bude přínosné a získané informace plně využijete.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Kontaktní údaje na organizátory školení:

  

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem