Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávací program k Informačním a komunikačním technologiím

Vzdělávací program je tvořen úvodní částí samostudia a navazujícími čtyřmi prezenčními školeními, která budou probíhat vždy v čase od 9:00 do 15:30 hodin, a to prezenčně (v budově MV Centrotex, nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4 a současně i online v následujících termínech:

 • 08. 03. 2023, od 9:00 do 15:30 hod.
 • 09. 03. 2023, od 9:00 do 15:30 hod.
 • 23. 03. 2023, od 9:00 do 15:30 hod.
 • 28. 03. 2023, od 9:00 do 15:30 hod.
   

PŘIHLAŠTE SE zde: https://www.survio.com/survey/d/N9V8X3F7K4M7O5F1V

Účastníkům školení bude před školením zaslán e-mail s dalšími instrukcemi a těm, kteří si zvolí online formu školení, i odkaz na konferenční prostor.

Školení jsou lektorsky zajištěna zaměstnanci odboru Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra a spolupracujícími odborníky v oblasti informačních a komunikačních technologií:

 • Ing et Ing. Martin Rod
 • Mgr. Lenka Kováčová
 • Ing. Milan Bílek
 • Ing. Mgr. Radka Domanská
 • Ing. Tomáš Šedivec
 • Václav Trejdl
 • Radan Březa
   

Vzdělávací program je určen jak zájemcům o vykonání zvláštní části úřednické zkoušky pro obor služby č. 28 Informační a komunikační technologie, tak všem ostatním zaměstnancům služebních úřadů, kteří se se chtějí dozvědět něco nového z oblasti Informačních a komunikačních technologií.

Cílem vzdělávacího programu je získat nejen komplexní znalost v oblasti informačních a komunikačních technologií v rozsahu úřednické zkoušky k tomuto oboru, ale i se dozvědět o aktuálně řešených či připravovaných tématech v tomto oboru na úrovni veřejné správy.

Počet účastníků: 80 osob prezenčně

Způsob ukončení: osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Obsahová náplň:
V úvodu vzdělávacího programu se každý účastník v rámci samostudia seznámí se studijním textem pro zvláštní část úřednické zkoušky k oboru č. 28 Informační a komunikační technologie (pdf, 3,3 MB). V navazujícím školení budou účastníci provedeni jednotlivými tématy studijního textu a mohou klást otázky.

Do vzdělávacího programu jsou nad rámec rozsahu úřednické zkoušky zařazena i aktuální témata z oblasti informačních a komunikačních technologií na úrovni veřejné správy. Blíže viz program (pdf, 853 kB).

Text určený pro samostudium s názvem „Informační a komunikační technologie“ s časovou dotací 16 hodin, si, prosím, prostudujte před prvním termínem prezenčního školení. Prostudování materiálu prosím potvrďte do přiloženého formuláře Potvrzení samostudium (docx, 47 kB).

Pro získání osvědčení je nezbytné, aby každý účastník:

 • absolvoval všechny části školení;
 • byl seznámen s textem určeným pro samostudium „Informační a komunikační technologie“;
 • odevzdal monitorovací list a potvrzení o samostudiu.

   

Účastníci přihlášení na toto školení se stávají podpořenou osobou projektu a jednou z neopomenutelných podmínek je vyplnění a odevzdání Monitorovacího listu podpořené osoby (docx, 223 kB), který je uveden do souladu s nařízením GDPR. Bez vyplnění výše uvedeného formuláře se není možné školení, ani jiných vzdělávacích aktivit projektu, zúčastnit. Pokud jste již v minulosti monitorovací list vyplňovali a předali nebo zaslali nám ho, nyní již není potřeba vyplňovat.

Vyplněný monitorovací list prosím předejte osobně na školení, nebo zašlete jednou z níže uvedených variant.

 1. Vyplněný monitorovací list a samostudium prosím podepište v listinné podobě, s podpisem jej naskenujte a zašlete na adresu proakseminare@mvcr.cz a zároveň jej odešlete poštou na adresu:
  Ministerstvo vnitra
  Oddělení rozvoje státní služby
  Jindřišská 34
  110 00 Praha 1
 2. Vyplněný monitorovací list můžete podepsat elektronicky a zaslat pouze v elektronické podobě na e-mail proakseminare@mvcr.cz.

  
Školení je pořádáno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, který je spolufinancován z fondu EU prostřednictvím OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

vytisknout  e-mailem