Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vysílání národních expertů (SNE's)

Dalším způsobem zvýšení profesní kvalifikace státních zaměstnanců je vysílání tzv. národních expertů ("Seconded national experts"), tedy odborníků z členských států EU dočasně vyslaných do institucí EU.

Národní experti přinášejí instituci EU své poznatky a zkušenosti z oblasti své odbornosti, poskytují aktuální praktické znalosti z dané oblasti v členském státě EU a zároveň přenášejí zkušenosti a vědomosti z této instituce vysílajícímu služebnímu úřadu, mohou také v případě potřeby zprostředkovat přímý kontakt mezi vysílajícím služebním úřadem a příslušnou institucí EU.

Národní experti tak pro vysílající služební úřad představují velmi významný zdroj informací o dění v dané oblasti na úrovni EU.
 

Podmínky pro vysílání národních expertů

Tyto podmínky stanovují instituce EU, do nichž jsou národní experti vysláni. Podmínky však nejsou unifikované, neboť si je stanovuje každá instituce EU samostatně.
 

Obvykle mezi ně patří:

  • vyslání státního zaměstnance na dobu určitou - národní expert může být vyslán k výkonu služby na dobu určitou v trvání 6-ti měsíců až 4 let, výjimečně až 6 let;

  • trvání služebního poměru vůči vysílajícímu služebnímu úřadu (resp. členskému státu EU) - po dobu vyslání státní zaměstnanec jako národní expert vykonává činnost pouze pro instituci EU; je nutné, aby národní expert zůstával po dobu vyslání ve služebním poměru vůči služebnímu úřadu, který jej vyslal, a aby tento vysílající služební úřad poskytoval státnímu zaměstnanci nadále plat;

  • účast státního zaměstnance v systému sociálního a zdravotního pojištění vysílajícího členského státu EU - na státního zaměstnance jako národního experta se po dobu vyslání nadále vztahují právní předpisy o sociálním zabezpečení a o zdravotním pojištění platné v domovském členském státě EU; je neslučitelné s pozicí národního experta, aby byl státní zaměstnanec účasten systému sociálního a zdravotního pojištění státu, ve kterém sídlí instituce EU, do níž je státní zaměstnanec vyslán;

  • pracovní doba a pracovní podmínky (dovolená, pracovní neschopnost apod.) v instituci EU, do níž je státní zaměstnanec vyslán, se řídí právními předpisy této instituce.
     

Právní úprava

Vysílání národních expertů se řídí ustanovením § 67a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Národní experti jako státní zaměstnanci jsou dočasně vysíláni svými služebními úřady (jejich služebními orgány) zpravidla do institucí EU (např. do Evropské komise nebo jejích agentur, Evropské služby pro vnější činnost, včetně jejích delegací ve třetích zemích a při mezinárodních organizacích, Rady EU, Evropského parlamentu a dalších) k dočasnému výkonu státní služby. Po ukončení vyslání se národní expert vrací do vysílajícího služebního úřadu.
 

Finanční náklady

Těmto státním zaměstnancům přísluší plat a náhrada výdajů hrazené vysílajícím služebním úřadem, nejsou-li hrazeny institucí EU. Bude-li uchazeč vybrán jako úspěšný, může být jeho vyslání financováno prostřednictvím rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen "VPS"), položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU.
 

Další informace

Stanovisko sekce pro státní službu k vysílání národních expertů spolu se vzorem rozhodnutí o vyslání naleznete v Metodickém pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke změnám služebního poměru, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální nabídku volných míst pro tyto experty naleznete na internetových stránkách MZV.

 

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Plšková, tel: 974 818 200, email: jaroslava.plskova@mvcr.cz.

  


Oddělení mezinárodní spolupráce ve státní službě, 22. prosince 2022

vytisknout  e-mailem