Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výroční zpráva o stavu vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby služebními úřady za rok 2022

Podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo vnitra hodnotí vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby služebními úřady a předkládá o tom jednou ročně zprávu vládě. 

Pro zjištění stavu vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem služby služebními úřady v roce 2022 bylo použito dotazníkové šetření, v jehož rámci byly osloveny jednotlivé služební úřady. Ve výroční zprávě je vedle zpracovaných zjištění stavu vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem služby služebními úřady v kalendářním roce 2022  provedeno srovnání zjištěných údajů s údaji získanými v minulých letech. Skladba otázek v dotazníku byla obdobná jako v předchozích letech, týkala se úpravy služební doby, výkonu státní služby z jiného místa, postavení státních zaměstnanců na mateřské/rodičovské dovolené,  přístup služebních úřadů k informování státních zaměstnanců o možnostech využíváním slaďovacích nástrojů a tzv. práva odpojit se, rozšířena byla o otázky týkající se informování o právech státních zaměstnanců zařazených mimo výkon státní služby z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené nebo čerpajících neplacené služební volno z důvodu péče o dítě až do 4 let jeho věku.

Ze získaných údajů vyplynulo, že služební úřady mají k oblasti slaďování aktivní přístup, zejména pak v nabídce různých možností úprav služební doby. Nejoblíbenější zůstává institut pružné služební doby. Výkon služby z jiného místa umožnila necelá polovina služebních úřadů. Stoupl počet dětských skupin, v nichž péči o děti poskytoval přímo služební úřad, či byla zajištěna prostřednictvím jiného zřizovatele.

Kompletní analýza je dostupná v záložce Dokumenty a stanoviska / Ostatní dokumenty / Rok 2023.

  

vytisknout  e-mailem