Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vybrané otázky správního práva

termín:

 • 22. 11. 2022, od 9:00 do 15:00 hod. - kapacita naplněna
   

Seminář bude probíhat prezenční formou od 9.00 do 15:00 hodin v budově Ministerstva vnitra, Letná, Nad Štolou 936/3, Praha 7 v konferenčním sále (v přízemí) a současně online formou.

Seminář je určen státním zaměstnancům ve služebních úřadech.

Lektor: prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.(1)

Pro přihlášení na školení prosím klikněte zde https://www.survio.com/survey/d/spravnipravo.

Poslední termín přihlášení je možný 5 pracovních dní před termínem školení.
 

Obsah:

 1. Správní právo jako základní právní odvětví
 2. Úprava práva a povinností osob ve vztahu k veřejné správě
 3. Formy správních činností
  1. podzákonné právní předpisy
  2. správní akty
  3. opatření obecné povahy
  4. faktické úkony
  5. neregulativní úkony
  6. veřejnoprávní smlouvy
 4. Základy činnosti správních orgánů
  1. princip zákonnosti
  2. ochrana práv nabytých v dobré víře
  3. proporcionalita, racionalita
 5. Postavení jednotlivce vůči veřejné správě
  1. otázky subjektivních veřejných práv a veřejných povinností

  

(1) prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
V roce 2020 byl na návrh vědecké rady Univerzity Karlovy jmenován prezidentem republiky profesorem pro obor správní právo a správní věda. V advokátní praxi se věnuje problematice soukromého i veřejného práva. Působí v poradních orgánech správních orgánů a veřejných institucí. Je členem rozkladové komise bankovní rady České národní banky, předsedou senátu rozkladové komise ministra průmyslu a obchodu, členem poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání a hodnotitelem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. V rámci publikační činnosti se v prvé řadě věnuje oblasti správního práva a jeho přesahům do jiných oborů práva veřejného, zejména práva ústavního a trestního. Zaměřuje se zejména na otázky spojené s problematikou správního řízení, komunálního práva a práva na samosprávu, správního trestání, soudní kontroly veřejné správy a služebních vztahů státních zaměstnanců.

Účastníci přihlášení na toto školení se stávají podpořenou osobou projektu a jednou z neopomenutelných podmínek je vyplnění a odevzdání Monitorovacího listu podpořené osoby (docx, 223 kB), který je uveden do souladu s nařízením GDPR. Bez vyplnění výše uvedeného formuláře se není možné školení, ani jiných vzdělávacích aktivit projektu, zúčastnit. Pokud jste již v minulosti monitorovací list vyplňovali a předali nebo zaslali nám ho, nyní již není potřeba vyplňovat.

Vyplněný monitorovací list prosím předejte osobně na školení, nebo zašlete jednou z níže uvedených variant.

 1. Vyplněný monitorovací list a samostudium prosím podepište v listinné podobě, s podpisem jej naskenujte a zašlete na adresu proakseminare@mvcr.cz a zároveň jej odešlete poštou na adresu:
  Ministerstvo vnitra
  Oddělení podpory a rozvoje státní služby
  Jindřišská 34
  110 00 Praha 1

 2. Vyplněný monitorovací list můžete podepsat elektronicky a zaslat pouze v elektronické podobě na e-mail proakseminare@mvcr.cz.

  

Školení je pořádáno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, který je spolufinancován z fondu EU prostřednictvím OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

  

vytisknout  e-mailem