Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výbor pro sociální dialog v ústředních správních úřadech (SDC CGA)

Výbor pro sociální dialog v ústředních správních úřadech ("Social Dialogue Committee in Central Government Authorities", dále jen „Výbor“) je platformou, v jejímž rámci se setkávají zástupci evropských zaměstnavatelů ve státní správě (European Public Administration Employers, dále jen "EUPAE") a zástupci Delegace odborových svazů národních státních správ (Trade Unions' National and European Administration Delegation, dále jen "TUNED"). Výbor zasedá 3x za rok a zaměřuje se na pracovněprávní témata, fungování státní správy, pracovní podmínky ve státní správě a podporu sociálních dialogů na národní úrovni. 

 

EUPAE je nezisková organizace, která byla založená v roce 2010, má 10 členských států EU (Belgie, Česká republika, Francie, Itálie, Litva, Lucembursko, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Španělsko) a 2 pozorovatelské státy (Maďarsko a Malta). V rámci EUPAE působí 44 odvětvových výborů zabývajících se Evropským sociálním modelem s podporou Evropské komise. TUNED je společná platforma odborových organizací European Public Service Union (EPSU) a European Confederation of Independent Trade Unions (CESI). EPSU  tvoří 272 odborových organizací, přičemž ČR zde zastupuje 10 odborových organizací. CESI sdružuje 42 odborových organizací, ČR zde zastoupena není.

Působnost Výboru

Hlavními cíli Výboru jsou podpora a rozvoj sociálního dialogu mezi státními zaměstnanci a zaměstnavateli v ústředních správních úřadech, jakož i zlepšování standardů zaměstnávání v EU. Výbor rovněž klade důraz na aktivní přístup při tvoření politik EU, obzvláště těch, které mají dopad na zaměstnance ústředních správních úřadů.

Dosažení těchto cílů je uskutečňováno především formou diskusí. Na základě jejich výsledků jsou pak přijímány společné dokumenty (Joint Documents). Výbor se dále podílí na konzultacích s Evropskou komisí, propaguje zájmy a kvalitu služebních úřadů a v neposlední řadě podniká kroky směřující k větší reprezentativnosti Výboru.

Výbor schvaluje program aktivit pro víceleté období. V roce 2017 proběhlo monitorování dokumentu s názvem Všeobecný rámec pro poskytování informací a konzultací státním zaměstnancům a zaměstnancům ústředních správních úřadů, který byl podepsán v prosinci 2015. Tuto dohodu má nyní Evropská komise převést do podoby evropského právního předpisu a následně ji postoupit Evropskému parlamentu a Radě EU ke schválení. Dále je připravována monitorovací zpráva týkající se naplňování Rámcové dohody ohledně zajištění kvality služeb pro ústřední orgány státní správy z roku 2012. Vyhodnocení působnosti bude provedeno také k dokumentu s názvem "Doporučení k zajištění rovného odměňování mužů a žen".

V období 2016-2018 je realizován projekt financovaný z prostředků Evropské komise, který se zaměřuje na prevenci, odhalování a odstranění psychosociálních rizik v zaměstnání. Výstupem z tohoto projektu bude příručka příkladů dobré praxe a video.

  

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Czudek, tel.: 974 818 209, email: michal.czudek@mvcr.cz

  

vytisknout  e-mailem