Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výbor pro sociální dialog v ústředních správních úřadech (SDC CGA)

Výbor pro sociální dialog v ústředních správních úřadech ("Social Dialogue Committee in Central Government Authorities", dále jen „Výbor“) je platformou, v jejímž rámci se setkávají zástupci evropských zaměstnavatelů ve státní správě (European Public Administration Employers, dále jen "EUPAE") a zástupci Delegace odborových svazů národních státních správ (Trade Unions' National and European Administration Delegation, dále jen "TUNED"). Výbor zasedá 3x za rok a zaměřuje se na pracovněprávní témata, fungování státní správy, pracovní podmínky ve státní správě a podporu sociálních dialogů na národní úrovni. 

EUPAE je nezisková organizace, která byla založená v roce 2010, má 11 členských států EU (Belgie, Česká republika, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Lucembursko, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Španělsko) a 2 pozorovatelské státy (Maďarsko a Malta). V rámci EUPAE působí 44 odvětvových výborů zabývajících se Evropským sociálním modelem s podporou Evropské komise. TUNED je společná platforma odborových organizací European Public Service Union (EPSU) a European Confederation of Independent Trade Unions (CESI). EPSU  tvoří 272 odborových organizací, přičemž ČR zde zastupuje 10 odborových organizací. CESI sdružuje 42 odborových organizací, ČR zde zastoupena není.
 

Působnost Výboru

Hlavními cíli Výboru jsou podpora a rozvoj sociálního dialogu mezi státními zaměstnanci a zaměstnavateli v ústředních správních úřadech, jakož i zlepšování standardů zaměstnávání v EU. Výbor rovněž klade důraz na aktivní přístup při tvoření politik EU, obzvláště těch, které mají dopad na zaměstnance ústředních správních úřadů.

Dosažení těchto cílů je uskutečňováno především formou diskusí. Na základě jejich výsledků jsou pak přijímány společné dokumenty (Joint Documents) a dohody mezi EUPAE a TUNED. Mezi nejvýznamnější uzavřené dohody patří zejména Rámcová dohoda ohledně zajištění kvality služeb pro ústřední orgány státní správy (2012), Všeobecný rámec pro poskytování informací a konzultací státním zaměstnancům a zaměstnancům ústředních správních úřadů (2015) a Rámcová dohoda k digitalizaci (2022). Výbor se dále podílí na konzultacích s Evropskou komisí, propaguje zájmy a kvalitu služebních úřadů a v neposlední řadě podniká kroky směřující k větší reprezentativnosti Výboru.

  

Kontaktní osoba: Mgr. Jáchym Skála, tel.: 974 818 242, email: jachym.skala@mvcr.cz.

  


Útvar personálního ředitele sekce pro státní službu, 5. ledna 2023

vytisknout  e-mailem