Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběrové řízení na pozici Senior Policy Adviser (OECD-SIGMA)

 

OECD je globální ekonomické fórum, které působí v 36 členských státech a více než 100 rozvojových státech a podporuje tvorbu politik pro lepší životní podmínky. Misí OECD je propagovat politiky, které zlepší sociální a ekonomické postavení lidí na celém světě.

SIGMA (Podpora zlepšení správy a managementu) je společná iniciativa OECD a EU, financovaná hlavně EU. Cílem je posílení správních systémů a kapacit veřejné správy za účelem podpory přijímání udržitelných reforem v členských státech EU a státech, které usilují o vstup do EU (Turecko a západní Balkán). Bližší informace na http://www.sigmaweb.org/.

SIGMA hledá kandidáta na pozici Senior Policy Adviser, který bude též působit jako Country Co-ordinator. Vybraný uchazeč bude spolupracovat s partnerskými zeměmi SIGMA v oblasti veřejné správy a poskytování veřejných služeb, zejména pokud jde o poskytování služeb orientovaných na občana, zavádění všeobecného administrativního rámce poskytování služeb, měření a monitoring kvality služeb, digitální správy, dostupnosti služeb aj.

Úspěšný kandidát bude spolupracovat s řadou zemí napříč různými oblastmi a bude řídit projekty podporované externími experty (mezinárodními i místními). Náplň práce úspěšného kandidáta bude zahrnovat zejména přípravu doporučení pro zlepšení právního a administrativního rámce, koordinaci a implementaci reforem či konzultace s příjemci a Evropskou komisí k nástrojům podpory reformy veřejné správy.

Hlavní povinnosti:

Poradní role

 • spolupráce s partnerskými zeměmi za účelem sdílení znalostí a informací;
 • rozvíjení a udržování pracovních vztahů mezi vyššími úředníky partnerských států, Komisí a kolegy z mezinárodních institucí;
 • účast na fórech a reprezentace SIGMA na setkáních se sponzory.
   

Koordinační a analytická role

 • koordinace priorit SIGMA v relevantních státech a zajištění koherence s dohodnutými prioritami;
 • implementace a monitorování přístupu k reformě veřejné správy v partnerských zemích;
 • vyhodnocení a monitoring pokroku zemí západního Balkánu a Turecka vzhledem k plánu;
 • spolupráce v dané oblasti s jinými státy v rámci SIGMA, včetně podílení se na tvorbě dokumentů a analýz politik.
   

Role projektového managementu a komunikace

 • participace na přípravě pracovního programu a správě rozpočtu;
 • design a řízení technické asistence SIGMA a koordinace na projektech (správa rozpočtu, najímání a dohled nad externími konzultanty, koordinace kontrolních procesů u projektů);
 • spolupráce s jinými odbornými skupinami SIGMA při provádění požadované expertizy pro projekty;
 • udržování a zlepšování expertizy a báze znalostí SIGMA.
   

Profil ideálního kandidáta:

 • vyšší stupeň vysokoškolského vzdělání v oblastech: právo, politické vědy, ekonomie, veřejná správa, finance, veřejný management nebo jiný relevantní obor;
 • minimálně 8 let zkušeností v oblasti veřejného managementu ve veřejné správě, preferenčně analýza a rozvoj veřejných služeb;
 • dobrou znalost systémů veřejné správy s hlubší znalostí systémů poskytování služeb členských států EU;
 • hluboká znalost rámců poskytování služeb, principů a praxe digitálního vládnutí, kvality poskytování veřejných služeb a všeobecného právně administrativního rámce;
 • dodatečná expertiza v aspoň jedné z těchto oblastí: organizace veřejné správy, státní služba, management lidských zdrojů, budování kapacit dozorových orgánů (ombudsman, parlament atd.) je předností;
 • zkušenosti v tvorbě a rozvoji politik a efektivního právního rámce;
 • rozsáhlé zkušenosti z působení na pozici poradce ministra nebo jiného vyššího úředníka, prezentace na konferencích, organizace seminářů a workshopů;
 • dovednosti v projektovém managementu, zejména managementu rozpočtů a krátkodobých expertů;
 • velmi dobrou znalost situace v partnerských zemích SIGMA;
 • pracovní zkušenost v některé z těchto zemí je výhodou.
   

Jazyky:

 • plynulá znalost jednoho ze dvou oficiálních jazyků OECD (angličtina nebo francouzština) a znalost druhého jazyka se závazkem dosáhnutí dobré pracovní úrovně;
 • znalost jazyků partnerských zemí SIGMA je výhodou.
   

Klíčové kompetence:

Pro pozici jsou klíčové tyto kompetence: zaměření se na dosahování výsledků, analytické myšlení, dovednosti v tvorbě plánů, řízení zdrojů, týmová spolupráce a vůdcovství, diplomatický cit, ovlivňování, vyjednávání, strategická tvorba vazeb a strategické myšlení.

Blíže ke klíčovým kompetencím OECD
 

Délka smlouvy:

Na dobu určitou v délce 2 let s možností prodloužení.
 

Odměňování:

Základní měsíční plat od 8 567 EUR, osvobozen od francouzské daně z příjmů, a další příplatky.

Pozice může být uzpůsobena pro nižší pracovní zařazení, pokud kvalifikace a zkušenosti vybraného kandidáta budou odpovídat tomuto zařazení. V takovém případě povinnosti a odpovědnost budou náležitě upraveny.

  

Další podrobností výběrového řízení formulář přihlášky naleznete zde.

Podávání přihlášek je možné do 6. srpna 2019, 23:59 hodin.

  

vytisknout  e-mailem