Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběrové řízení na pozici poradce zástupce generálního ředitele v Generálním ředitelství pro energetiku

Evropská komise vyhlašuje externí výběrové řízení na obsazení pozice poradce zástupce generálního ředitele v Generálním ředitelství pro energetiku. 

Jedná se o dočasné místo v platové třídě AD13 (devítiměsíční zkušební doba, smlouva na nejvýše 4 roky s možností prodloužení o nejvýše 2 roky, nástupní základní plat je ve výši od cca 12.600 euro).

Náplň práce:

 • poskytovat zástupci generálního ředitele rady ohledně dokončení integrace evropského trhu s energií a harmonizace regulačních rámců, a to zejména pokud jde o technické a regulační aspekty;

 • poskytovat zástupci generálního ředitele rady ohledně vztahů s Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), národními regulačními orgány, provozovateli přepravní soustavy (TSO) a evropskými energetickými regulačními orgány, a to zejména v oblasti vnitřního trhu s elektřinou a plynem;

 • přispívat k postojům generálního ředitelství týkajících se agentury ACER;

 • spolupracovat s horizontálními útvary, zejména s generálním sekretariátem a GŘ BUDG ohledně agentury ACER;

 • účastnit se v případě potřeby zasedání správní rady ACER a dalších souvisejících jednání;

 • účastnit se v případě potřeby schůzí regulačního výboru Energetického společenství;

 • zastupovat postoj Komise na jednáních s regulačními orgány a zúčastněnými stranami.
   

Kvalifikační požadavky:

 • dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 4 roky), následované minimálně 15letou odbornou praxí.

  nebo

 • dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 3 roky), následované minimálně 16letou odbornou praxí.
   

Specifické požadavky:

 • dobré a prokazatelně dlouhodobé zkušenosti získané v oblasti regulace evropské energetiky, a zejména v oblasti "vnitřního trhu s elektřinou a plynem",

 • velmi dobrá znalost politik spadajících do působnosti GŘ ENER, a zejména této funkce poradce,

 • vynikající schopnosti v oblasti mezilidských vztahů a přijímání rozhodnutí, vyjednávací dovednosti na vysoké úrovni a velmi dobrá schopnost efektivně a účinně komunikovat se všemi zúčastněnými,

 • schopnost poskytovat všem adresátům jasné a relevantní informace obecně o orgánech EU a konkrétně o Komisi a vytvářet příznivý dojem o nich,

 • schopnost jednat efektivně a zdvořile se všemi kontaktními osobami a kolegy, budovat pevné pracovní vztahy,

 • odolnost vůči stresu.
   

Výhodou:

 • vysokoškolské vzdělání v oblasti energetiky, zejména technologií.
   

Velkou výhodou:

 • zkušenost v oblasti spolupráce s národními regulačními orgány, provozovateli přepravní soustavy nebo evropskými energetickými regulačními orgány.
   

Jazykové znalosti: dva úřední jazyky EU

 • jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština),
 • jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (výběr ze dvou jazyků: angličtiny nebo francouzštiny).
 • jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1.
 • znalost dalších jazyků je výhodou.
   

Průběh výběrového řízení:

1) Předvýběr na základě:

 1. vyplněného formuláře žádosti,
 2. životopisu,
 3. a motivačního dopisu.

  U studia třeba uvést: datum zahájení a ukončení, běžnou délku celého cyklu a přesný název obdrženého diplomu.

  U odborné praxe třeba uvést: datum zahájení a ukončení každého zaměstnání a přesnou náplň práce.

2) Předložení požadovaných dokladů - zašlou jen uchazeči, kteří budou pozváni na pohovor.

 1. kopie dokladu potvrzujícího státní občanství (občanského průkazu nebo pasu)
 2. kopie diplomu nebo osvědčení o požadované úrovni dosaženého vzdělání,
 3. potvrzení o zaměstnání dokládající délku odborné praxe.

3) Pohovor - bude probíhat pouze v angličtině nebo francouzštině.
 

Máte-li odpovídající vysokoškolské vzdělání a odbornou praxi a silnou motivaci pracovat pro Evropskou unii jako poradce zástupce generálního ředitele v Generálním ředitelství pro energetiku, zašlete přihlášku společně s životopisem a motivačním dopisem (vše v jedné zprávě) na adresu: HR-ADVISER-ENER-TA-APPLICATION@ec.europa.eudo 13. prosince 2018 (do 12,00 hodin středoevropského času).

  

vytisknout  e-mailem