Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběrové řízení na pozice referentů v oblasti výzkumu do institucí EU

Máte zájem o kariéru v oblasti výzkumu v mezinárodním veřejném sektoru? Chcete se stát součástí pestrého multikulturního a mezinárodního pracovního týmu, chcete, aby vaše práce měla pozitivní dopad na život 500 milionů občanů EU a mnoha dalších? Úřad EPSO („European Personnel Selection Office“) vyhlašuje specializované výběrové řízení na pozice referentů v oblasti výzkumu (AD7) do Společného výzkumného střediska (JRC). 

Výběrové řízení na pozice referentů v oblasti výzkumu do institucí EU

Máte zájem o kariéru v oblasti výzkumu v mezinárodním veřejném sektoru? Chcete se stát součástí pestrého multikulturního a mezinárodního pracovního týmu, chcete, aby vaše práce měla pozitivní dopad na život 500 milionů občanů EU a mnoha dalších? Úřad EPSO („European Personnel Selection Office“) vyhlašuje specializované výběrové řízení na pozice referentů v oblasti výzkumu (AD7) do Společného výzkumného střediska (JRC).

Jedná se o místo v platové třídě AD7 (po devítiměsíční zkušební době následuje definitiva, nástupní základní plat je ve výši od cca 6.100 euro).

Máte-li odpovídající odbornou praxi a silnou motivaci pracovat pro Evropskou unii v oblasti výzkumu, můžete se přihlásit prostřednictvím internetových stránek https://epso.europa.eu/do 26. března 2019 (do 12,00 hodin středoevropského času).

Kvalifikační požadavky: dokončené vysokoškolské vzdělání v příslušném vědeckém oboru (viz seznam na str. 3 v oznámení o výběrovém řízení) v délce alespoň 4 let následované minimálně 6letou odbornou praxí v příslušném vědeckém oboru v souvislosti s uvedenou náplní práce pro jednotlivé obory (viz příloha I přiloženého oznámení o výběrovém řízení)

nebo dokončené vysokoškolské vzdělánív příslušném vědeckém oboruv délce alespoň 3 let následované minimálně 7letou odbornou praxí v příslušném vědeckém oboru v souvislosti s uvedenou náplní práce pro jednotlivé obory (viz příloha I přiloženého oznámení o  výběrovém řízení).

Doktorandské studium v jednom z uvedených vědeckých oborů lze do pracovních zkušeností započítat v trvání nejvýše 3 let.

Obory, v nichž je vyhlašováno výběrové řízení – lze se přihlásit jen na jeden z nich:

obor 1 Kvantitativní a kvalitativní posuzování/hodnocení dopadu politických opatření
obor 2 Datové vědecké aplikace
obor 3 Modelování politických opatření
obor 4 Vývoj aplikací v oblasti zkoumání vesmíru, telekomunikací a dálkového průzkumu Země
obor 5 Správa a sdělování vědeckých poznatků
obor 6 Jaderný výzkum a vyřazování jaderných zařízení z provozu

Náplň práce tvoří např.  (více informací v příloze I oznámení o výběrovém řízení)

obor 1 kvalitativní analýza politik a jejich technických, hospodářských, sociálních environmentálních a politických dopadů;
obor 2 zkoumání všech relevantních aspektů souvisejících se správou údajů;
obor 3 vývoj a využívání modelů a kvantitativní analýzy na podporu politiky za účelem posuzování různých možností politiky v jednotlivých fázích politického cyklu;
obor 4 vývoj a využívání aplikací v oblasti zkoumání vesmíru, dálkového průzkumu Země a telekomunikací na podporu činností v oblasti analýzy a získávání informací souvisejících s uplatňováním velkých objemů údajů z dálkového pozorování Země s cílem poskytovat vědeckými důkazy podloženou podporu politiky EU;
obor 5 shromažďování, organizace, kontrola kvality, validace, sdělování, dodávání smyslu a dostupnost vědeckých poznatků;
obor 6 jaderná bezpečnost, jaderné záruky, jaderné zabezpečení, vyřazování jaderných zařízení z provozu a způsob využívání jaderných zařízení.

Jazykové znalosti: dva úřední jazyky EU

  • jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština),
  • jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (výběr z pěti jazyků: angličtina, francouzština, italština, němčina nebo španělština).
  • Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1.


Doporučujeme přihlášku vyplnit v jazyce 2, bude tak lépe přístupná členům výběrové komise a usnadní se tím i Vaše případné zaměstnání v institucích EU.

Součástí přihlášky je i tzv. Talent screener, tj. ověření schopností uchazeče, který představuje samostatné kolo výběrového řízení. Jedná se o 8 až 12 základních otázek ohledně studia a dosavadní odborné praxe podle požadavků v oznámení o výběrovém řízení (příloha III uvedeného oznámení). Každá z otázek má ještě několik podotázek. Cílem je vybrat uchazeče, jejichž zaměření studia a dosavadní praxe nejlépe odpovídají požadavkům výběrového řízení. Každé otázce je podle její důležitosti přidělen maximální počet bodů v rozmezí 1 až 3, za každou odpověď lze získat 0 až 4 body. Výběrová komise stanoví minimální počet bodů pro postup do dalšího kola (hodnotící centrum).

Na každou otázku je třeba odpovědět v jazyce 2 (angličtina, francouzština, italština, němčina nebo španělština), odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci tzv. Talent screener. Termín pro zodpovězení otázek je stejnýjako termín pro podání přihlášky. Odpovědi je možné v online přihlášce průběžně ukládat a zodpovězení otázek je možné rozdělit na více dní.

Více informací včetně přehledu jednotlivých fází uvedeného výběrového řízení na pozice referentů v oblasti výzkumu (AD7) najdete na tomto odkazu.

Vyhlášení výběrového řízeníÚředním věstníku EUčeštině (pdf, 1,2 MB) a angličtině (pdf, 1,2 MB).

Tuto informaci doporučujeme zájemcům pečlivě prostudovat, obsahuje průběh výběrového řízení, budoucí náplň práce a požadavky na odbornou praxi, z níž vychází otázky v rámci tzv. Talent screener.

Příručka k podávání přihlášek (pdf, 448 kB).

Video připravené Úřadem EPSO k tomuto výběrovému řízení.

Diplomatická akademie MZV pořádá přípravné kurzy k testům pořádaným EPSO, které jsou pro účastníky zdarma. Více informací lze získat na emailu: vyberkaeu@mzv.cz.

vytisknout  e-mailem