Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběrové řízení na pozice referentů v oblasti práva a financí do institucí EU

Máte zájem o kariéru v oblasti práva a financí v mezinárodním veřejném sektoru? Úřad EPSO ("European Personnel Selection Office, EPSO") vyhlašuje specializované výběrové řízení  pro odborníky (AD7) do institucí EU v těchto oborech:

 • Obor 1 - Právo hospodářské soutěže
 • Obor 2 - Finanční právo
 • Obor 3 - Právo hospodářské a měnové unie
 • Obor 4 - Finanční pravidla vztahující se na rozpočet EU
 • Obor 5 - Ochrana euromincí proti padělání

Lze se přihlásit jen na jeden z oborů.

Jedná se o místa v platové třídě AD7 (po devítiměsíční zkušební době následuje definitiva, nástupní základní plat je ve výši od cca 6.100 euro).

Náplň práce: (příklady)

právní obory (1 až 3)

 • provádět šetření trhu
 • provádět právní nebo ekonomické analýzy
 • poskytovat pomoc Právní službě Komise při sporech nebo ji v těchto sporech zastupovat
   

ekonomické obory (4 a 5)

 • poskytovat pomoc a poradentství útvarům Komise a institucím EU týkající se uplatňování a výkladu finančního nařízení
 • provádět technické analýzy podezřelých mincí a připravovat informace pro donucovací orgány týkající se padělků euromincí
   

Kvalifikační požadavky:

obory 1 až 4:

 • dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru práva (v délce nejméně 3 až 4 roky) a minimálně 6 až 7 let relevantní odborné praxe
 • alternativně dokončené vysokoškolské vzdělání libovolného zaměření (v délce nejméně 3 nebo 4 roky), ale delší odbornou praxi (minimálně 8 až 9 let)

obor 5:

 • dokončené vysokoškolské vzdělání libovolného zaměření (v délce nejméně 3 až 4 roky) a minimálně 6 až 7 let relevantní odborné praxe
 • Požadovaná délka praxe závisí na úrovni vzdělání.
   

Jazykové znalosti: dva úřední jazyky EU

 • jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština),
 • jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (výběr ze čtyř jazyků: angličtiny, francouzštiny, němčiny nebo italštiny).
 • Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1.
   

Doporučujeme přihlášku vyplnit v jazyce 2, bude tak lépe přístupná členům výběrové komise a usnadní se tím i Vaše případné zaměstnání v institucích EU.

Součástí přihlášky je i tzv. Talent screener, tj. ověření schopností uchazeče, který představuje samostatné kolo výběrového řízení. Jedná se o 8 až 12 základních otázek ohledně studia a dosavadní odborné praxe podle požadavků v oznámení o výběrovém řízení (příloha III uvedeného oznámení). Každá z otázek má ještě několik podotázek. Cílem je vybrat uchazeče, jejichž zaměření studia a dosavadní praxe nejlépe odpovídají požadavkům výběrového řízení. Každé otázce je podle její důležitosti přidělen maximální počet bodů v rozmezí 1 až 3, za každou odpověď lze získat 0 až 4 body. Výběrová komise stanoví minimální počet bodů pro postup do dalšího kola (hodnotící centrum).

Na každou otázku je třeba odpovědět v jazyce 2 (angličtina, francouzština, němčina nebo italština), odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci tzv. Talent screener. Termín pro zodpovězení otázek je stejný jako termín pro podání přihlášky. Odpovědi je možné v online přihlášce průběžně ukládat a zodpovězení otázek je možné rozdělit na více dní.

Máte-li odpovídající vysokoškolské vzdělání a silnou motivaci pracovat pro Evropskou unii v oblasti práva a financí, můžete se přihlásit prostřednictvím internetových stránek do 9. července 2019 (do 12,00 hodin středoevropského času). Zde najdete i přehled jednotlivých fází výběrového řízení.

Co je dobré vědět před podáním přihlášky?

  

Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU

Tuto informaci doporučujeme zájemcům pečlivě prostudovat, obsahuje průběh výběrového řízení i budoucí náplň práce.

Příručka k podávání přihlášek (pdf, 448 kB)

V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Eurocentry a zahraničními lektory pořádá přípravné kurzy k testům EPSO, které jsou pro účastníky zdarma. Více informací lze získat na emailu: vyberkaeu@mzv.cz.

  

vytisknout  e-mailem