Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběrové řízení na pozice referentů v oblasti humanitární pomoci do institucí EU

Chcete se podílet na utváření rozvojové politiky EU za účelem snižování chudoby ve světě, zajištění udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje respektujícího životní prostředí, právního státu, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv?

Úřad EPSO ("European Personnel Selection Office, EPSO") vyhlašuje specializované výběrové řízení na pro odborníky (AD7, AD9) do institucí EU v oboru mezinárodní spolupráce a řízení pomoci zemím mimo EU.

Jedná se o místa v platové třídě AD7 a AD9 (po devítiměsíční zkušební době následuje definitiva, nástupní základní plat je ve výši od cca 6.200 euro, resp. 8.000 euro).

Přihlásit se lze jen do jedné platové třídy.

Náplň práce: (příklady)

AD7

 • analýza politik a otázek souvisejících s rozvojem a humanitární pomocí
 • tvorba politik v oblasti vnitrostátní a regionální mezinárodní spolupráce, humanitární pomoci a rozvoje, včetně odvětvových politik, a zajišťování politického dialogu s příslušnými partnery a zúčastněnými stranami
 • zapojení do řešení krizových situací a otázek souvisejících s bezpečností
 • řízení projektů a programů mezinárodní spolupráce a humanitární pomoci, včetně vypracování zadávacích podmínek, pořádání zadávacích řízení, uzavírání smluv a dohled nad jejich plnění

kromě toho pro AD9

 • vedení týmu odborníků
   

Úspěšní uchazeči by měli mít na paměti, že v případě, že budou přijati, stráví pravděpodobně část své kariéry v některé z delegací EU v zemích, kde mohou být obtížné životní podmínky. Přijatí uchazeči musí být ochotni při prvním vyslání přijmout místo v delegaci v zemi, v níž mohou být obtížné životní podmínky.

Kvalifikační požadavky:

AD7

 • dokončené vysokoškolské vzdělání libovolného zaměření (v délce nejméně 3 až 4 roky) a minimálně 6 až 7 let relevantní odborné praxe.

AD9

 • dokončené vysokoškolské vzdělání libovolného zaměření (v délce nejméně 3 nebo 4 roky) a minimálně 10 až 11 let relevantní odborné praxe.

Požadovaná délka praxe závisí na úrovni vzdělání.

Jazykové znalosti: dva úřední jazyky EU

 • jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština),
 • jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (výběr ze dvou jazyků: angličtiny nebo francouzštiny).
 • jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1.
   

Delegace se nacházejí v zemích, kde se nejčastěji hovoří těmito jazyky: anglicky, arabsky, čínsky, francouzsky, portugalsky, rusky a španělsky.

Doporučujeme přihlášku vyplnit v jazyce 2, bude tak lépe přístupná členům výběrové komise a usnadní se tím i Vaše případné zaměstnání v institucích EU.

Součástí přihlášky je i výběr na základě kvalifikačních předpokladů (tzv. Talent screener), který představuje samostatné kolo výběrového řízení. Jedná se o 8 až 12 základních otázek ohledně studia a dosavadní odborné praxe podle požadavků v oznámení o výběrovém řízení (příloha II uvedeného oznámení). Každá z otázek má ještě několik podotázek. Cílem je vybrat uchazeče, jejichž zaměření studia a dosavadní praxe nejlépe odpovídají požadavkům výběrového řízení. Každé otázce je podle její důležitosti přidělen maximální počet bodů v rozmezí 1 až 3, za každou odpověď lze získat 0 až 4 body. Výběrová komise stanoví minimální počet bodů pro postup do dalšího kola (hodnotící centrum).1

Na každou otázku je třeba odpovědět v jazyce 2 (angličtina nebo francouzština), odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci tzv. Talent screener. Termín pro zodpovězení otázek je stejný jako termín pro podání přihlášky. Odpovědi je možné v online přihlášce průběžně ukládat a zodpovězení otázek je možné rozdělit na více dní.

Máte-li odpovídající vysokoškolské vzdělání a silnou motivaci pracovat pro Evropskou unii v oblasti humanitární pomoci, můžete se přihlásit prostřednictvím internetových stránekdo 14. ledna 2020 (do 12,00 hodin středoevropského času). Zde najdete i přehled jednotlivých fází výběrového řízení.

Co je dobré vědět před podáním přihlášky?

Video k výběrovému řízení na odborníky v oblasti mezinárodní spolupráce a humanitární pomoci

Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU (pdf, 900 kB)

Tuto informaci doporučujeme zájemcům pečlivě prostudovat, obsahuje průběh výběrového řízení i budoucí náplň práce.

Příručka k podávání přihlášek

V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Eurocentry a zahraničními lektory pořádá přípravné kurzy k testům EPSO, které jsou pro účastníky zdarma. Více informací lze získat na emailu: vyberkaeu@mzv.cz.

  

1)
Pokud nesouhlasíte s přiděleným počtem bodů za některou z otázek, lze podat stížnost. Více informaci zde.

  

vytisknout  e-mailem