Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběrové řízení na pozice referentů v oblasti bezpečnosti do institucí EU

Máte zájem o kariéru v oblasti bezpečnostních operací, bezpečnosti techniky, informací a zabezpečení dokumentů v mezinárodním veřejném sektoru? Chcete se stát součástí pestrého multikulturního a mezinárodního pracovního týmu, chcete, aby vaše práce měla pozitivní dopad na život 500 milionů občanů EU a mnoha dalších? Úřad EPSO ("European Personnel Selection Office") vyhlašuje specializované výběrové řízení na pozice referentů v oblasti bezpečnosti (AD7) do institucí EU.

Jedná se o místo v platové třídě AD7 (po devítiměsíční zkušební době následuje definitiva, nástupní základní plat je ve výši od cca 6.100 euro).

Kvalifikační požadavky: dokončené vysokoškolské vzdělání libovolného zaměření v délce alespoň 4 let následované minimálně 6letou odbornou praxí v oblasti bezpečnosti v souvislosti s uvedenou náplní práce pro jednotlivé obory (obor 1: bezpečnostní operace, obor 2: technické zabezpečení, obor 3: bezpečnost informací a zabezpečení dokumentů - viz příloha I přiloženého oznámení o výběrovém řízení), nebo dokončené vysokoškolské vzdělání libovolného zaměření v délce alespoň 3 let následované minimálně 7letou odbornou praxí v oblasti bezpečnosti v souvislosti s uvedenou náplní práce pro jednotlivé obory (viz příloha I přiloženého oznámení o  výběrovém řízení).

Uchazeči musí mít bezpečnostní prověrku pro stupeň utajení EU SECRET, nebo musí být ochotni se podrobit příslušné bezpečnostní prověrce při přijetí.

Náplň práce tvoří např. tvorba a vývoj bezpečnostních politik a pokynů potřebných k jejich provádění v oblasti ochrany osob, majetku a informací, analýza všech bezpečnostních hrozeb a rizik spojených se zájmy a činnostmi institucí EU, zajišťování interních a externích kontaktů, vypracování strategií a plánů a koordinace činností ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti.

Lze se přihlásit jen na jeden z oborů (obor 1: bezpečnostní operace, obor 2: technické zabezpečení, obor 3: bezpečnost informací a zabezpečení dokumentů).

Jazykové znalosti: dva úřední jazyky EU

  • jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština),
  • jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (výběr ze dvou jazyků: angličtina nebo francouzština).
  • Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1.
     

Doporučujeme přihlášku vyplnit v jazyce 2, bude tak lépe přístupná členům výběrové komise a usnadní se tím i Vaše případné zaměstnání v institucích EU.

Součástí přihlášky je i tzv. Talent screener, tj. ověření schopností uchazeče, který představuje samostatné kolo výběrového řízení. Jedná se o 8 až 12 základních otázek ohledně studia a dosavadní odborné praxe podle požadavků v oznámení o výběrovém řízení (příloha III uvedeného oznámení). Každá z otázek má ještě několik podotázek. Cílem je vybrat uchazeče, jejichž zaměření studia a dosavadní praxe nejlépe odpovídají požadavkům výběrového řízení. Každé otázce je podle její důležitosti přidělen maximální počet bodů v rozmezí 1 až 3, za každou odpověď lze získat 0 až 4 body. Výběrová komise stanoví minimální počet bodů pro postup do dalšího kola (hodnotící centrum).

Na každou otázku je třeba odpovědět v jazyce 2 (angličtina nebo francouzština), odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci tzv. Talent screener. Termín pro zodpovězení otázek je stejný jako termín pro podání přihlášky. Odpovědi je možné v online přihlášce průběžně ukládat a zodpovězení otázek je možné rozdělit na více dní.

Máte-li odpovídající odbornou praxi a silnou motivaci pracovat pro Evropskou unii v oblasti bezpečnosti, můžete se přihlásit prostřednictvím internetových stránek https://epso.europa.eu/do 26. února 2019 (do 12,00 hodin středoevropského času).

Více informací včetně přehledu jednotlivých fází uvedeného výběrového řízení na pozice referentů v oblasti bezpečnosti (AD7) najdete na odkazu:

  

Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EUčeštině (pdf, )1,2 MB a angličtině (pdf, 1,2 MB).

Tuto informaci doporučujeme zájemcům pečlivě prostudovat, obsahuje průběh výběrového řízení, budoucí náplň práce a požadavky na odbornou praxi, z níž vychází otázky v rámci tzv. Talent screener.


Video připravené Úřadem EPSO k tomuto výběrovému řízení

  

Diplomatická akademie MZV pořádá přípravné kurzy k testům pořádaným EPSO, které jsou pro účastníky zdarma. Více informací lze získat na emailu: epso@mzv.cz.

  

vytisknout  e-mailem