Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejné zakázky, autorský zákon a licence

termín:

 • 01. 11. 2022, od 9:00 do 15:00 hod. - kapacita naplněna
   

Seminář bude probíhat prezenční formou od 9.00 do 15:00 hodin v budově Ministerstva vnitra, Letná, Nad Štolou 936/3, Praha 7 v konferenčním sále (v přízemí).

Seminář je určen státním zaměstnancům ve služebních úřadech zabývajícím se problematikou veřejných zakázek, autorského zákona a licencí.

Lektor: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.(1)

Pro přihlášení na školení prosím klikněte zde https://www.survio.com/survey/d/verejnezakazky

Poslední termín přihlášení je možný 5 pracovních dní před termínem školení.
 

Obsah:

 1. Uvedení do problematiky zákona o veřejných zakázkách
 2. Přehled jednotlivých práv duševního vlastnictví a druhů nemovitých věcí
 3. Základy kontraktního práva
 4. Náležitosti a druhy licencí, zejména licenčních smluv
 5. Autorský zákon při zadávání veřejných zakázkách
 6. Smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem, zakázková tvorba
 7. Zákonné licence a jejich používání
 8. Specifika duševního vlastnictví při veřejných zakázkách, zejména architektonické studie a projekty, designy a software.

  

(1) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
Profesor občanského práva a vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, advokát a mezinárodní rozhodce, externí učitel Masarykovy univerzity v Brně. Člen dřívější Vysoké skupiny autorskoprávních odborníků Komise Evropských společenství, člen pracovní skupiny Ministerstva kultury pro přípravu vládního návrhu autorského zákona (1998 - 2000), člen rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro nový občanský zákoník (2001 - 2012) a Kanceláře pro aplikaci nového soukromého práva Ministerstva spravedlnosti. Autor komentáře k autorskému zákonu z roku 1965 (1997) a spoluautor komentáře k současnému autorskému zákonu z roku 2000 (2007 a 2018).
Účastníci přihlášení na toto školení se stávají podpořenou osobou projektu a jednou z neopomenutelných podmínek je vyplnění a odevzdání Monitorovacího listu podpořené osoby (docx, 223 kB), který je uveden do souladu s nařízením GDPR. Bez vyplnění výše uvedeného formuláře se není možné školení, ani jiných vzdělávacích aktivit projektu, zúčastnit. Pokud jste již v minulosti monitorovací list vyplňovali a předali nebo zaslali nám ho, nyní již není potřeba vyplňovat.
 

Vyplněný monitorovací list prosím předejte osobně na školení, nebo zašlete jednou z níže uvedených variant.

 1. Vyplněný monitorovací list a samostudium prosím podepište v listinné podobě, s podpisem jej naskenujte a zašlete na adresu proakseminare@mvcr.cz a zároveň jej odešlete poštou na adresu:
  Ministerstvo vnitra
  Oddělení podpory a rozvoje státní služby
  Jindřišská 34
  110 00 Praha 1
 2. Vyplněný monitorovací list můžete podepsat elektronicky a zaslat pouze v elektronické podobě na e-mail proakseminare@mvcr.cz.

  

Školení je pořádáno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, který je spolufinancován z fondu EU prostřednictvím OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

  

vytisknout  e-mailem