Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V sekci pro státní službu Ministerstva vnitra byl určen prošetřovatel

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, byl s účinností od 1. července 2015 v sekci pro státní službu určen prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech. 

Prošetřovatelem podle § 3 odst. 3 předmětného nařízení byla nejvyšším státním tajemníkem určena Mgr. Renata Zamazalová. Tento prošetřovatel přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se

  • vedoucího služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad,
  • státního tajemníka,
  • personálního ředitele sekce pro státní službu nebo
  • prošetřovatele určeného vedoucím služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad, státním tajemníkem nebo personálním ředitelem sekce pro státní službu.
     

Oznámení je možno zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu prosetrovatel@mvcr.cz.

Prošetřovatelem podle § 3 odst. 4 předmětného nařízení byla personální ředitelkou sekce pro státní službu určena Mgr. Alena Svobodová. Tento prošetřovatel přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se zaměstnanců zařazených v sekci pro státní službu, a to

  • představeného,
  • státního zaměstnance,
  • jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu.

Oznámení je možno zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu prosetrovatel.sekce@mvcr.cz.

Pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech v listinné podobě byla dále zřízena schránka umístěná u hlavního vchodu do budovy Ministerstva vnitra na adrese Jindřišská 34, 110 00 Praha 1.

  

vytisknout  e-mailem