Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ústavní soud jako garant ústavnosti

 

PRÁVNÍ SEMINÁŘ ÚSTAVNÍHO SOUDCE

Seminář bude probíhat prezenční formou v budově Ministerstva vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7 v konferenčním sále (v přízemí) a současně online formou v termínu:

 • 09.06.2022, od 9:00 do 14:00 hod.
   

PŘIHLAŠTE SE zde: https://www.survio.com/survey/d/S1E/ustavnisoud.

Poslední termín přihlášení je možný 5 pracovních dní před termínem školení.

Přihlášeným účastníkům na online vysílání bude zaslán e-mail s dalšími instrukcemi a odkazem na konferenční prostor.
 

Lektor: JUDr. Tomáš Lichovník, soudce Ústavního soudu České republiky (1)
 

Obsah:

 1. Připomenutí vývoje ústavnosti
 2. Ústavní soudy jako garant ústavnosti
 3. Katalog základních práv a svobod a jejich ochrana
 4. Možná omezení základních práv a svobod
 5. Rozhodovací praxe Ústavního soudu - zejména ve vztahu ke státní správě a státním zaměstnancům
 6. Diskuze
   

  

(1) JUDr. Tomáš Lichovník
Dne 19. června 2014 byl prezidentem republiky jmenován soudcem Ústavního soudu.
V letech 2005-2008 byl viceprezidentem Soudcovské unie ČR a od podzimu 2008 do svého jmenování soudcem Ústavního soudu jejím prezidentem. Působí též, jako lektor pro Justiční akademii a věnuje se především systémovým otázkám justice a praktickým dopadům práva na občana a společnost. Je spoluautorem komentáře k občanskému soudnímu řádu.

  

Účastníci přihlášení na toto školení se stávají podpořenou osobou projektu, a jednou z neopomenutelných podmínek je vyplnění a odevzdání Monitorovacího listu podpořené osoby (docx, 223 kB) který je uveden do souladu s nařízením GDPR. Bez vyplnění výše uvedeného formuláře se není možné školení, ani jiných vzdělávacích aktivit projektu, zúčastnit. Pokud jste již v minulosti monitorovací list vyplňovali a zaslali jste nám ho, nyní ho již prosím nevyplňujte.
 

Vyplněný monitorovací list prosím předejte osobně na školení, nebo zašlete jednou z níže uvedených variant:

 1. Vyplněný monitorovací list prosím podepište v listinné podobě, s podpisem jej naskenujte a zašlete na adresu proakseminare@mvcr.cz a zároveň jej odešlete poštou na adresu:
  Ministerstvo vnitra
  Oddělení podpory a rozvoje státní služby
  Jindřišská 34
  110 00 Praha 1

 2. Vyplněný monitorovací list můžete podepsat elektronicky a zaslat pouze v elektronické podobě na e‑mail proakseminare@mvcr.cz.

  

Školení je pořádáno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, který je spolufinancován z fondu EU prostřednictvím OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

  

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem