Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřednická zkouška

Průběh úřednické zkoušky 

Neúspěšné vykonání úřednické zkoušky (§ 39 odst. 3, § 40)

O neúspěšném vykonání úřednické zkoušky zkušební komise vystaví zkoušenému písemnou zprávu a služební orgán mu umožní její opakování, o toto opakování jej však musí státní zaměstnanec písemně požádat. Úřednickou zkoušku lze opakovat pouze jednou, nejdříve po uplynutí 1 měsíce po jejím předchozím neúspěšném vykonání. V případě, že státní zaměstnanec ve služebním poměru na dobu určitou (uvedený v § 29 odst. 1 zákona o státní službě) neuspěje u úřednické zkoušky ani při jejím opakování, jeho služební poměr končí ze zákona [§ 74 odst. 1 písm. g) zákona o státní službě] posledním dnem kalendářního měsíce, kdy druhý neúspěšný pokus vykonal. V případě, že úřednickou zkoušku pro jiný nebo další obor státní služby nevykoná státní zaměstnanec ve služebním poměru na dobu neurčitou do 12 měsíců ode dne, kdy v jiném nebo dalším oboru státní služby začal vykonávat službu (zde není rozhodné, zda zkoušku vykoná i napodruhé neúspěšně, či k jejímu konání třeba i vůbec nepřikročí), jedná se o důvod pro převedení na jiné služební místo podle § 61 odst. 1 písm. h) zákona o státní službě.

  

vytisknout  e-mailem