Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřednická zkouška

Průběh úřednické zkoušky 

Neúspěšné vykonání úřednické zkoušky

O neúspěšném vykonání úřednické zkoušky zkušební komise vystaví zkoušenému písemnou zprávu, a to ve 2 stejnopisech. Jeden stejnopis je předán státnímu zaměstnanci do vlastních rukou a druhý stejnopis je založen do osobního spisu státního zaměstnance.

Úřednickou zkoušku lze opakovat pouze jednou, nejdříve po uplynutí 1 měsíce po jejím předchozím neúspěšném vykonání. Služební orgán mu umožní její opakování, o toto opakování jej však musí státní zaměstnanec písemně požádat. I při opakované zkoušce platí, že státní zaměstnanec musí být o termínu a místě jejího konání písemně vyrozuměn nejméně 21 dní předem. Členem zkušební komise při opakované úřednické zkoušce nesmí být ten, kdo byl jejím členem při úřednické zkoušce, kterou státní zaměstnanec nevykonal úspěšně. Doba trvání služebního poměru se při opakování úřednické zkoušky neprodlužuje.

  • Nevykoná‑li státní zaměstnanec ve služebním poměru na dobu určitou podle § 29 odst. 1 úspěšně ani opakovanou úřednickou zkoušku, jeho služební poměr ze zákona skončí posledním dnem kalendářního měsíce, v němž nevykonal úspěšně ani opakovanou úřednickou zkoušku [§ 74 odst. 1 písm. g)].

Pokud státní zaměstnanec ve služebním poměru na dobu určitou podle § 29 odst. 1 ke konání úřednické zkoušky vůbec nepřikročí, anebo po jejím prvním neúspěšném konání nepožádá o její opakování, jeho služební poměr na dobu určitou skončí uplynutím doby určité uvedené v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru.

V případě, že státní zaměstnanec ve služebním poměru na dobu neurčitou nevykoná úspěšně úřednickou zkoušku do 12 měsíců poté, co začal vykonávat službu v jiném nebo dalším oboru služby (tedy ji ani opakovaně nevykoná úspěšně, nebo k jejímu konání vůbec nepřikročí), bude podle § 61 odst. 1 písm. h) zákona o státní službě převeden na jiné služební místo.

  

vytisknout  e-mailem