Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Upozornění na novelu zákona o státní službě s účinností od 1. prosince 2022

S účinností od 1. prosince 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 358/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 2 a 5, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025). Jedním z těchto zákonů je zákon o státní službě a zákoník práce. 

 

Novelizované ustanovení § 121 odst. 1 zákona o státní službě stanovuje, že otcovská dovolená státního zaměstnance se podobně jako mateřská dovolená státní zaměstnankyně a rodičovská dovolená státní zaměstnankyně nebo státního zaměstnance řídí § 195 až 198 zákoníku práce.

Otcovská dovolená bude podle novelizovaného § 191 zákoníku práce jednou z důležitých osobních překážek v práci, pro kterou je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Na § 191 zákoníku práce pak odkazuje § 104 odst. 1 zákona o státní službě o překážkách ve službě na straně státního zaměstnance a otcovská dovolená tedy bude překážkou ve službě na straně státního zaměstnance.

Úprava otcovské dovolené v zákoníku práce byla postrádána už při zavedení dávky otcovské poporodní péče v zákoně o nemocenském pojištění, neboť absence úpravy otcovské dovolené byla v prostředí státní služby zbytečně administrativně náročně řešena rozhodováním o zařazení státního zaměstnance mimo výkon služby z důvodu rodičovské dovolené nebo poskytováním neplaceného služebního volna.

vytisknout  e-mailem