Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Upozornění na novelu zákona o státní službě provedenou zákonem č. 196/2024 Sb.

Dnem 1. července 2024 nabývá účinnosti zákon č. 196/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

 

Zákonem se v podmínkách státní služby především zjednodušuje povinnost státních občanů jiných členských států Evropské unie a státních občanů států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, prokázat při přijímání do služebního poměru znalost českého jazyka. Nově bude potřebná znalost českého jazyka ověřována pouze v rámci pohovoru před výběrovou komisí, resp. představeným, nebo pak také doplňkově formou písemné zkoušky. Splnění předpokladu potřebné znalosti českého jazyka se bude dokládat v rámci žádosti do výběrového řízení pouze čestným prohlášením. V souvislosti s výše uvedeným se zrušuje vyhláška č. 175/2015 Sb., o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky.

Zákonem se také zrušuje vyhláška č. 388/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance. Jednotlivé služební úřady budou nově moci, při zachování jeho obsahových náležitostí, upravit vzhled služebního průkazu podle vlastních možností a potřeb.

  

vytisknout  e-mailem