Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Typy míst v institucích EU

 • Co je dobré vědět před podáním přihlášky?
 • Typy míst v institucích EU
 • Úředníci ("Officials")
 • Dočasní zaměstnanci ("Temporary staff", TA)
 • Smluvní zaměstnanci ("Contract staff", CA)
 • Národní experti ("Seconded National Experts", SNE)
 • Stážisté ("Trainees")

Co je dobré vědět před podáním přihlášky?

Co je dobré vědět před podáním přihlášky?

Pro zájemce o práci v institucích EU je užitečné vědět, že v institucích EU existuje několik typů míst, v závislosti na kterých se liší i výběrové řízení. V zásadě lze získat definitivu, pracovní smlouvu na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.

Instituce EU nabízí také několik druhů stáží. Státní zaměstnanci mohou být do institucí EU dočasně vysláni rovněž jako národní experti.

Je dobré si předem rozmyslet, zda se budete ucházet o definitivu, nebo zda dočasná smlouva či smlouva na dobu určitou neodpovídá více Vašim představám a potřebám. Ať se již rozhodnete pro jakoukoli možnost, je třeba si uvědomit, že budete muset projít výběrovým řízením a že může trvat několik měsíců, než zjistíte, zda jste uspěli. Doporučujeme si před podáním přihlášky z vyhlášení výběrového řízení ("Notice of competition") resp. z Výzvy k podání přihlášek ("Call of Expression of Interest") zjistit, o jaké místo se jedná, jak vypadá výběrové řízení, jaké jsou termíny pro jednotlivé fáze výběrového řízení, zda je součástí testování na počítači ("CBT") nebo v hodnoticím centru.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení obsahuje řadu důležitých informací, včetně počtu uchazečů, kteří postoupí do dalšího kola. Doporučujeme proto všem uchazečům, aby se s oznámením podrobně seznámili. Ve vyhlášení výběrového řízení je také uvedeno, kdo se bude Vaší přihláškou zabývat. Ve většině případů, zvláště pro místa úředníků a pro místa smluvních zaměstnanců, to bude Úřad EPSO ("European Personnel Selection Office"). V tomto případě se můžete v průběhu výběrového řízení obracet s případnými dotazy na EPSO.

Pro každé výběrové řízení je ustanovena příslušná výběrová komise, která je v jednotlivých fázích zodpovědná za výběr kandidátů a za vypracování seznamu úspěšných kandidátů (tzv. rezervní seznam, "reserve list"). Každá výběrová komise je složena z úředníků institucí EU a Úřad EPSO zajišťuje, aby všechny výběrové komise dodržovaly stanovené postupy. Za vlastní nábor, tj. obsazování volných míst náborem nových zaměstnanců z rezervních seznamů vedených Úřadem EPSO, jsou zodpovědné personální útvary institucí EU.

  

Typy míst v institucích EU

Typy míst v institucích EU

-
Úředník doživotní služební poměr
Dočasný zaměstnanec pracovní poměr na dobu určitou
Smluvní zaměstnanec pracovní poměr na dobu určitou
pracovní poměr na dobu neurčitou

  

Nejsou v pracovněprávním vztahu k institucím EU

-
Národní expert zaměstnanec státní správy členského státu dočasně vyslaný do institucí EU
Stážista student (s bakalářským diplomem)
čerstvý absolvent vysoké školy

  

Úředníci ("Officials")

Úředníci ("Officials")

Jedná se o doživotní služební poměr (definitivu) v rámci evropské služby. O tento typ míst je největší zájem a jsou udělována po náročném otevřeném výběrovém řízení. V rámci úřednických míst existují tři kategorie: referenti (AD), asistenti (AST) a sekretářské pozice (AST/SC).
 

Referenti (AD)

Obecně je úkolem referentů podílet se na tvorbě politik, implementaci práva EU, analýzách a poradenství. Oblasti, které spadají pod politiky, zahrnují správu, právo, finance, ekonomii, komunikaci a vědu. Jako referenti jsou přijímáni také překladatelé a tlumočníci.

Kariéra referentů zahrnuje platové třídy AD5 až AD16, přičemž AD5 je nástupní platová třída pro absolventy vysokých škol. Na referentská místa je třeba mít vysokoškolské vzdělání v délce minimálně 3 let (min. 4 let pro platové třídy AD7 a výše), zakončené diplomem. Výběrové řízení se může konat i do vyšších platových tříd AD6 nebo AD7. V tomto případě se jedná o specializovanější místa, kde musí uchazeči prokázat několik let odpovídající praxe. Platové třídy AD9 až AD12 jsou pro střední úroveň řízení (vedoucí oddělení). Při výběrovém řízení do těchto platových tříd jsou vyžadovány předchozí manažerské zkušenosti.
 

Asistenti (AST)

Asistenti jsou pověřeni výkonnými nebo technickými úkoly v administrativě, financích, komunikaci, výzkumu, nebo rozvoji či implementaci politik.

Kariéra asistentů zahrnuje platové třídy AST 1 až AST 11, s nástupními třídami AST 1 až AST 3. Minimálním požadavkem je vyšší odborné vzdělání zakončené diplomem nebo ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou spolu s  odpovídající praxí.
 

Asistenti-sekretáři (AST/SC)

Tato místa obecně zahrnují zajišťování chodu kanceláře nebo poskytování administrativní podpory.

Kariéra asistentů-sekretářů zahrnuje platové třídy AST/SC1 až AST/SC6, s nástupní platovou třídou AST/SC1. Minimálním požadavkem je vyšší odborné vzdělání zakončené diplomem, nebo ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a odpovídající praxe.

  

Zpět na Typy míst

  

Plat a zaměstnanecké výhody

Základní měsíční plat úředníků se pohybuje od cca 2.500 euro nového asistenta-sekretáře v platové třídě AST/SC1 v prvním platovém stupni k cca 19.800 euro pro špičkového úředníka v platové třídě AD16 ve třetím platovém stupni, který má více než 4 roky praxe. Každá platová třída je rozdělena do 5 platových stupňů. Základní platy se upravují ročně podle vývoje inflace a kupní síly platů úředníků členských států EU.

Ti, co opustili domovský stát, aby pracovali pro instituce EU, mají navíc nárok na odlučné ve výši 16 % základního měsíčního platu.

Podle rodinné situace mají dále úředníci nárok na rodinné přídavky, které zahrnují příspěvek na domácnost, příspěvek na vyživované dítě, příspěvek na vzdělání dítěte a příspěvek na umístění dítěte do předškolního zařízení.

Úředníci institucí EU jsou vyňati z placení daně z příjmu ve svém členském státě. Na jejich plat se uplatňuje daň ve prospěch Společenství. Tato daň je odváděna přímo do rozpočtu EU, je progresivní a pohybuje se mezi 8 až 45 % ze zdanitelné části platu. (Díky odpočitatelným položkám je skutečná míra zdanění mnohem nižší, nepřesahuje 22 %). Dále odvádějí úředníci institucí EU tzv. odvod sounáležitosti ve výši 6 % ze zdanitelné části platu.

Úředníci institucí EU (a za stanovených podmínek i jejich rodinní příslušníci) jsou členy důchodového systému a systému zdravotního pojištění institucí EU.
 

Přihlášky a výběrové řízení

Před přihlášením na výběrové řízení je třeba si vytvořit na internetových stránkách Úřadu EPSO účet, který poté využijete pro přihlášení na všechna výběrová řízení.

Každý uchazeč může mít jen jeden účet, porušení tohoto pravidla znamená vyloučení z výběrového řízení.

Evropské instituce vybírají úředníky do evropské služby prostřednictvím otevřených výběrových řízení. Ta jsou organizována jako všeobecná do nástupní platové třídy (bez požadavku na předchozí praxi), nebo specializovaná (požadavek praxi v příslušném oboru příp. i na zaměření vzdělání).

  

Zpět na Typy míst

  

Výběrové řízení je několikakolové. Schopnosti, které se v jeho průběhu budou posuzovat, obecně zahrnují těchto 8 základních dovedností požadovaných institucemi EU:

 • analýza a řešení problémů,
 • komunikace,
 • orientace na kvalitu a výsledky,
 • vzdělávání a rozvoj,
 • stanovování priorit a organizace práce,
 • odolnost vůči stresu,
 • práce v kolektivu
 • a v případě absolventů vysokých škol také schopnost vedení.
   

Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení uspějí, jsou zařazeni na rezervní seznam, z něhož si instituce EU podle potřeby vybírají nové úředníky. Cílem výběrového řízení tak není obsazení konkrétního pracovního místa, ale vytvoření rezervního seznamu pro nábor úředníků dle potřeb institucí EU. Zařazení na rezervní seznam znamená, že můžete být pozváni k pohovoru na konkrétní pracovní pozici v některé z institucí EU. Po zařazení na rezervní seznam budete do svého EPSO účtu dostávat nabídky volných míst. Přesto doporučujeme hledat si aktivně místo, oslovovat instituce, generální ředitelství, kde byste chtěli pracovat, příp. požádat Stálé zastoupení ČR při EU o spolupráci.

Rezervní seznamy pro všeobecná výběrová řízení platí obvykle po dobu 1 roku. Rezervní seznamy pro specializovaná výběrová řízení obvykle platí po dobu 2 až 3 let. Platnost rezervního seznamu může být prodloužena.

Každému výběrovému řízení předchází oznámení, v němž jsou uvedeny informace o daném pracovním profilu, kritéria výběru a podrobnosti o samotném výběrovém řízení.

Počínaje datem oznámení trvá výběrové řízení obvykle 5 až 12 měsíců.
 

Schéma všeobecného výběrového řízení

Schema_vseobecneho_vyberoveho_rizeni.jpg

  

Schéma specializovaného výběrového řízení

Schema_specializovaneho_vyberoveho_rizeni.jpg

  

Zpět na Typy míst

  

Dočasní zaměstnanci ("Temporary staff", TA)

Dočasní zaměstnanci ("Temporary staff", TA)

Dočasní zaměstnanci jsou zaměstnáni v pracovním poměru (na základě smlouvy) na dobu určitou. Jedná se o místa, která byla vytvořena v institucích jako dočasná, převážně v oblasti výzkumu. Dále jsou dočasná místa vytvářena v kabinetech představitelů institucí EU, v politických skupinách Evropského parlamentu nebo ve skupinách Evropského hospodářského a sociálního výboru, kde se délka zaměstnání odvíjí od funkčního období příslušného představitele nebo od doby, na kterou jsou voleny příslušné orgány. Kromě toho se dočasná místa vytvářejí také v agenturách EU, kde mají povahu trvalejšího pracovního poměru.

Dočasní zaměstnanci jsou rozdělení do 3 kategorií, stejných jako úředníci (AD, AST, AST/SC). Platové třídy dočasných zaměstnanců odpovídají platovým třídám úředníků. Platy dočasných zaměstnanců se upravují ročně ve stejné výši jako základní platy úředníků podle vývoje inflace a  kupní síly platů úředníků členských států EU.
 

Plat a zaměstnanecké výhody

Ostatní zaměstnanecké výhody (odlučné, rodinné přídavky) jsou stejné jako u úředníků. Také zdanění je podobné jako u úředníků (vynětí z daně z příjmu v členském státě, daň ve prospěch Společenství, odvod sounáležitosti).

Dočasní zaměstnanci jsou členy důchodového systému a systému zdravotního pojištění institucí EU.
 

Přihlášky a výběrové řízení

Výběrové řízení a nábor jsou zpravidla organizovány jednotlivými institucemi nebo agenturami EU. Doporučujeme sledovat internetové stránky Úřadu EPSO, internetové stránky sítě agentur EU, případně internetové stránky jednotlivých agentur.

Lze také uložit elektronický životopis ve formátu EU do databáze "EU CV Online system". V tomto systému je třeba si nejdříve vytvořit účet (přihlašovací jméno, heslo) a poté vyplnit potřebné údaje a vložit elektronický životopis.

Kvalifikační požadavky a způsob výběru uchazečů je popsán ve Výzvě k podání přihlášek.

  

Zpět na Typy míst

  

Smluvní zaměstnanci ("Contract staff", CA)

Smluvní zaměstnanci ("Contract staff", CA)

Pro instituce a agentury EU je možné pracovat i na v pracovním poměru.

Smluvní zaměstnanci jsou přijímáni k plnění úkolů manuální či administrativní podpory nebo poskytují dodatečnou kapacitu ve specializovaných oborech, kde je nedostatek úředníků s požadovanými dovednostmi. V závislosti na typu práce jsou zaměstnáváni na stanovenou minimální dobu, která zpravidla začíná kratší pracovní smlouvou na dobu 6 až 12 měsíců. Tato pracovní smlouva může být následně prodloužena, v institucích zpravidla maximálně na 6 let. V některých případech (převážně v agenturách EU) může být smlouva prodloužena na dobu neurčitou.

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance jsou k dispozici pro celou řadu zaměstnání, která vyžadují různou úroveň kvalifikace. Přihlášku byste měli podat jen tehdy, pokud se vaše dovednosti hodí pro některé z těchto činností: manuální práce, administrativní a sekretářské úkoly, řízení chodu kanceláře, exekutiva, koncipování textů, účetnictví, poradenské, jazykové a podobné technické úkoly.
 

Plat a zaměstnanecké výhody

Smluvní zaměstnanci jsou rozděleni do 4 funkčních skupin podle povahy vykonávané práce a požadovaného vzdělání. Každá z funkčních skupin je rozdělena do několika platových tříd, každá platová třída má 7 platových stupňů (viz tabulka níže).

  

Zpět na Typy míst

  

Smluvní zaměstnanci - přehled

Funkční skupina Požadované vzdělání Náplň práce Platové zařazení
IV vysokoškolské vzdělání (min. 3 roky), zakončené diplomem administrativní, poradenské, jazykové a obdobné technické úkoly, vykonávané pod dohledem úředníka nebo dočasného zaměstnance platové třídy 13 až 18
III vyšší odborné vzdělání zakončené diplomem nebo ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a odpovídající praxe výkonné, redakční, účetní a obdobné technické úkoly, vykonávané pod dohledem úředníka nebo dočasného zaměstnance platové třídy 8 až 12
II vyšší odborné vzdělání zakončené diplomem nebo ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a odpovídající praxe sekretářské a kancelářské práce, vedení kanceláře a obdobné úkoly, vykonávané pod dohledem úředníka nebo dočasného zaměstnance platové třídy 4 až 7
I povinná školní docházka manuální a pomocné administrativní práce, vykonávané pod dohledem úředníka nebo dočasného zaměstnance platové třídy 1 až 3

  

Měsíční plat smluvního zaměstnance se pohybuje od cca 1.900 euro ve funkční skupině I v platové třídě 1 do cca 7.100 euro ve funkční skupině IV platové třídě 18. Platy smluvních zaměstnanců se upravují ročně ve stejné výši jako základní platy úředníků podle vývoje inflace a kupní síly platů úředníků členských států EU.

Ostatní zaměstnanecké výhody (odlučné, rodinné přídavky) jsou stejné jako u úředníků. Také zdanění je podobné (vynětí z daně z příjmu v členském státě, daň ve prospěch Společenství, odvod sounáležitosti).

Smluvní zaměstnanci jsou členy důchodového systému a systému zdravotního pojištění institucí EU.
 

Přihlášky a výběrové řízení

Výběrové řízení na smluvní zaměstnance ("CAST Permanent") obvykle pořádá Úřad EPSO. Přehled těchto výběrových řízení pořádaných EPSO je uveden zde.

Uvedené výběrové řízení probíhá jako kontinuální, tj. není stanoven termín pro přihlášení a lze se přihlásit kdykoli. Součástí výběrového řízení může být prověření kvalifikace na základě životopisu, testů nebo praktické zkoušky z příslušného oboru, která může mít písemnou, ústní, ale i jinou formu.

Úspěšní uchazeči se dostanou do databáze, z níž si je instituce nebo agentury vybírají. Doporučujeme, aby si uchazeči pravidelně (nejpozději jednou za 6 měsíců) aktualizovali své údaje v profilu EPSO. Uchazeči, kteří tak neučiní, se stanou "neviditelnými" pro instituce a agentury, tj. nebude jim moci být nabídnuto pracovní místo.

  

Zpět na Typy míst

  

Národní experti ("Seconded National Experts", SNE)

Národní experti ("Seconded National Experts", SNE)

Nejedná se o zaměstnance institucí EU, účast na stáži neznamená automaticky získání zaměstnání v rámci institucí EU (více informací výše u jednotlivých typů zaměstnání v institucích EU).

Národní experti jsou úředníci ze státní správy členských států EU, z mezinárodních organizací nebo osoby zaměstnané ve veřejném sektoru, kteří dočasně pracují pro některou z institucí EU.

Uchazeči o místo vyslaných národních odborníků musí mít minimálně tříletou praxi v příslušném pracovním zařazení, musí pro daného zaměstnavatele pracovat po dobu alespoň 12 měsíců před vysláním a musí mít důkladnou znalost jednoho z jazyků EU a další jazyk Unie musí ovládat na uspokojivé úrovni. Odborníci jsou většinou vysíláni na minimálně 6 měsíců a maximálně 4 roky. Vyslání je možné absolvovat podruhé, nicméně až po uplynutí alespoň 6 let.

Postavení národních expertů se řídí právním předpisem, který vydávají jednotlivé instituce EU.

Národní experti mohou být vysláni i do agentur EU.
 

Plat

Národní experti dostávají plat od vysílajícího členského státu EU příp. vysílající mezinárodní organizace. Od instituce EU dostávají náhradu zvýšených životních nákladů. Výjimkou jsou tzv. "cost-free SNE", kterým vysílající členský stát příp. vysílající mezinárodní organizace hradí i náhradu zvýšených životních nákladů.

Po dobu svého vyslání do instituce EU zůstávají národní experti členy systému sociálního a zdravotního pojištění ve vysílajícím členském státě EU příp. ve vysílající mezinárodní organizaci.
 

Přihlášky a výběrové řízení

Více informací včetně postupu při přihlášení a aktuálním přehledu volných míst naleznete zde.

  

Zpět na Typy míst

  

Stážisté ("Trainees")

Stážisté ("Trainees")

Nejedná se o zaměstnance institucí EU, účast na stáži neznamená automaticky získání zaměstnání v rámci institucí EU (více informací výše u jednotlivých typů zaměstnání v institucích EU).

Každý rok nabízejí instituce EU (Evropský parlament, Rada, Komise, Evropská služba pro vnější činnost, Soudní dvůr, Účetní dvůr, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů a Evropský veřejný ochránce práv) celkově kolem 1.200 míst pro čerstvé absolventy vysokých škol, aby si zvýšili své profesionální dovednosti, rozvinuli osobní kvality a rozšířili své znalosti o EU prostřednictvím speciálních programů pro stážisty. Stážisté pracují v Bruselu nebo v Lucemburku. Stáž je možné také absolvovat v agenturách EU, v tomto případě probíhá většinou v místě sídla agentury.

Tyto stáže trvají 3 až 5 měsíců, jsou placené a předpokladem je mít alespoň bakalářský titul, aby stážisté mohli plnit podobné úkoly jako úředníci na nižších stupních administrativy. Díky stážím lze získat dobrou představu o tom, jak funguje EU. Nabídka stáží pokrývá širokou škálu různých oborů. Co přesně je náplní práce v rámci dané stáže, záleží na tom, v jakém útvaru budete působit. Může jít o právo hospodářské soutěže, lidské zdroje, politiku životního prostředí, komunikaci a mnoho dalších.
 

Plat

Stážisté většinou obdrží plat ve výši okolo 1.000 eur měsíčně.
 

Přihlášky a výběrové řízení

Příslušná výběrová řízení si organizují jednotlivé instituce a agentury EU samy. Kvalifikační předpoklady a průběh výběrového řízení jsou uvedeny ve vyhlášení stáže.

Podrobnější informace a přehled stáží v institucích a agenturách naleznete zde.

V případě zájmu o stáž v agenturách EU doporučujeme dále sledovat internetové stránky sítě agentur případně internetové stránky příslušné agentury.

Přihlášky se obvykle podávají online, někdy však i v tištěné podobě. Hlásit se je nutné s dostatečným předstihem, většinou 4 až 9 měsíců před začátkem stáže.

  

Zpět na Typy míst

  

vytisknout  e-mailem