Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Typy míst v institucích EU

Stážisté ("Trainees")

Nejedná se o zaměstnance institucí EU, účast na stáži neznamená automaticky získání zaměstnání v rámci institucí EU (více informací výše u jednotlivých typů zaměstnání v institucích EU).

Každý rok nabízejí instituce EU (Evropský parlament, Rada, Komise, Evropská služba pro vnější činnost, Soudní dvůr, Účetní dvůr, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů a Evropský veřejný ochránce práv) celkově kolem 1.200 míst pro čerstvé absolventy vysokých škol, aby si zvýšili své profesionální dovednosti, rozvinuli osobní kvality a rozšířili své znalosti o EU prostřednictvím speciálních programů pro stážisty. Stážisté pracují v Bruselu nebo v Lucemburku. Stáž je možné také absolvovat v agenturách EU, v tomto případě probíhá většinou v místě sídla agentury.

Tyto stáže trvají 3 až 5 měsíců, jsou placené a předpokladem je mít alespoň bakalářský titul, aby stážisté mohli plnit podobné úkoly jako úředníci na nižších stupních administrativy. Díky stážím lze získat dobrou představu o tom, jak funguje EU. Nabídka stáží pokrývá širokou škálu různých oborů. Co přesně je náplní práce v rámci dané stáže, záleží na tom, v jakém útvaru budete působit. Může jít o právo hospodářské soutěže, lidské zdroje, politiku životního prostředí, komunikaci a mnoho dalších.
 

Plat

Stážisté většinou obdrží plat ve výši okolo 1.000 eur měsíčně.
 

Přihlášky a výběrové řízení

Příslušná výběrová řízení si organizují jednotlivé instituce a agentury EU samy. Kvalifikační předpoklady a průběh výběrového řízení jsou uvedeny ve vyhlášení stáže.

Podrobnější informace a přehled stáží v institucích a agenturách naleznete zde.

V případě zájmu o stáž v agenturách EU doporučujeme dále sledovat internetové stránky sítě agentur případně internetové stránky příslušné agentury.

Přihlášky se obvykle podávají online, někdy však i v tištěné podobě. Hlásit se je nutné s dostatečným předstihem, většinou 4 až 9 měsíců před začátkem stáže.

  

Zpět na Typy míst

  

vytisknout  e-mailem