Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Typy míst v institucích EU

Smluvní zaměstnanci ("Contract staff", CA)

Pro instituce a agentury EU je možné pracovat i na v pracovním poměru.

Smluvní zaměstnanci jsou přijímáni k plnění úkolů manuální či administrativní podpory nebo poskytují dodatečnou kapacitu ve specializovaných oborech, kde je nedostatek úředníků s požadovanými dovednostmi. V závislosti na typu práce jsou zaměstnáváni na stanovenou minimální dobu, která zpravidla začíná kratší pracovní smlouvou na dobu 6 až 12 měsíců. Tato pracovní smlouva může být následně prodloužena, v institucích zpravidla maximálně na 6 let. V některých případech (převážně v agenturách EU) může být smlouva prodloužena na dobu neurčitou.

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance jsou k dispozici pro celou řadu zaměstnání, která vyžadují různou úroveň kvalifikace. Přihlášku byste měli podat jen tehdy, pokud se vaše dovednosti hodí pro některé z těchto činností: manuální práce, administrativní a sekretářské úkoly, řízení chodu kanceláře, exekutiva, koncipování textů, účetnictví, poradenské, jazykové a podobné technické úkoly.
 

Plat a zaměstnanecké výhody

Smluvní zaměstnanci jsou rozděleni do 4 funkčních skupin podle povahy vykonávané práce a požadovaného vzdělání. Každá z funkčních skupin je rozdělena do několika platových tříd, každá platová třída má 7 platových stupňů (viz tabulka níže).

  

Zpět na Typy míst

  

Smluvní zaměstnanci - přehled

Funkční skupina Požadované vzdělání Náplň práce Platové zařazení
IV vysokoškolské vzdělání (min. 3 roky), zakončené diplomem administrativní, poradenské, jazykové a obdobné technické úkoly, vykonávané pod dohledem úředníka nebo dočasného zaměstnance platové třídy 13 až 18
III vyšší odborné vzdělání zakončené diplomem nebo ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a odpovídající praxe výkonné, redakční, účetní a obdobné technické úkoly, vykonávané pod dohledem úředníka nebo dočasného zaměstnance platové třídy 8 až 12
II vyšší odborné vzdělání zakončené diplomem nebo ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a odpovídající praxe sekretářské a kancelářské práce, vedení kanceláře a obdobné úkoly, vykonávané pod dohledem úředníka nebo dočasného zaměstnance platové třídy 4 až 7
I povinná školní docházka manuální a pomocné administrativní práce, vykonávané pod dohledem úředníka nebo dočasného zaměstnance platové třídy 1 až 3

  

Měsíční plat smluvního zaměstnance se pohybuje od cca 1.900 euro ve funkční skupině I v platové třídě 1 do cca 7.100 euro ve funkční skupině IV platové třídě 18. Platy smluvních zaměstnanců se upravují ročně ve stejné výši jako základní platy úředníků podle vývoje inflace a kupní síly platů úředníků členských států EU.

Ostatní zaměstnanecké výhody (odlučné, rodinné přídavky) jsou stejné jako u úředníků. Také zdanění je podobné (vynětí z daně z příjmu v členském státě, daň ve prospěch Společenství, odvod sounáležitosti).

Smluvní zaměstnanci jsou členy důchodového systému a systému zdravotního pojištění institucí EU.
 

Přihlášky a výběrové řízení

Výběrové řízení na smluvní zaměstnance ("CAST Permanent") obvykle pořádá Úřad EPSO. Přehled těchto výběrových řízení pořádaných EPSO je uveden zde.

Uvedené výběrové řízení probíhá jako kontinuální, tj. není stanoven termín pro přihlášení a lze se přihlásit kdykoli. Součástí výběrového řízení může být prověření kvalifikace na základě životopisu, testů nebo praktické zkoušky z příslušného oboru, která může mít písemnou, ústní, ale i jinou formu.

Úspěšní uchazeči se dostanou do databáze, z níž si je instituce nebo agentury vybírají. Doporučujeme, aby si uchazeči pravidelně (nejpozději jednou za 6 měsíců) aktualizovali své údaje v profilu EPSO. Uchazeči, kteří tak neučiní, se stanou "neviditelnými" pro instituce a agentury, tj. nebude jim moci být nabídnuto pracovní místo.

  

Zpět na Typy míst

  

vytisknout  e-mailem