Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Typy míst v institucích EU

Dočasní zaměstnanci ("Temporary staff", TA)

Dočasní zaměstnanci jsou zaměstnáni v pracovním poměru (na základě smlouvy) na dobu určitou. Jedná se o místa, která byla vytvořena v institucích jako dočasná, převážně v oblasti výzkumu. Dále jsou dočasná místa vytvářena v kabinetech představitelů institucí EU, v politických skupinách Evropského parlamentu nebo ve skupinách Evropského hospodářského a sociálního výboru, kde se délka zaměstnání odvíjí od funkčního období příslušného představitele nebo od doby, na kterou jsou voleny příslušné orgány. Kromě toho se dočasná místa vytvářejí také v agenturách EU, kde mají povahu trvalejšího pracovního poměru.

Dočasní zaměstnanci jsou rozdělení do 3 kategorií, stejných jako úředníci (AD, AST, AST/SC). Platové třídy dočasných zaměstnanců odpovídají platovým třídám úředníků. Platy dočasných zaměstnanců se upravují ročně ve stejné výši jako základní platy úředníků podle vývoje inflace a  kupní síly platů úředníků členských států EU.
 

Plat a zaměstnanecké výhody

Ostatní zaměstnanecké výhody (odlučné, rodinné přídavky) jsou stejné jako u úředníků. Také zdanění je podobné jako u úředníků (vynětí z daně z příjmu v členském státě, daň ve prospěch Společenství, odvod sounáležitosti).

Dočasní zaměstnanci jsou členy důchodového systému a systému zdravotního pojištění institucí EU.
 

Přihlášky a výběrové řízení

Výběrové řízení a nábor jsou zpravidla organizovány jednotlivými institucemi nebo agenturami EU. Doporučujeme sledovat internetové stránky Úřadu EPSO, internetové stránky sítě agentur EU, případně internetové stránky jednotlivých agentur.

Lze také uložit elektronický životopis ve formátu EU do databáze "EU CV Online system". V tomto systému je třeba si nejdříve vytvořit účet (přihlašovací jméno, heslo) a poté vyplnit potřebné údaje a vložit elektronický životopis.

Kvalifikační požadavky a způsob výběru uchazečů je popsán ve Výzvě k podání přihlášek.

  

Zpět na Typy míst

  

vytisknout  e-mailem